Posterpresentaties

Tijdens de lunch op beide dagen zijn er een posterpresentaties. Hier worden leuke of vernieuwende projecten, uitgewerkte plannen of ideeën gepresenteerd door studieadviseurs aan studieadviseurs. Bijvoorbeeld hoe kan de digitale informatievoorziening voor studenten worden verbeterd of hoe kan er extra ondersteuning van studenten met zware persoonlijke omstandigheden nuttig worden ingezet. 

Terug naar Conferentie 2018