Thema's van eerdere conferenties

De conferenties worden telkens rondom een centraal thema georganiseerd. Een spreker luidt het thema in waarna verschillende workshops bijgewoond kunnen worden.

Algemene gegevens

  • Vond plaats op: 31 mei 2012
  • Locatie: WICC te Wageningen

Inhoud programma

Voorafgaand aan de 5 workshops die deel uit maakten van het programma, was er een ledenvergadering en gezamenlijke lunch. Ter afsluiting vond er een borrel plaats in de kantine van het Minnaertgebouw. De workshops waren:

  • Effectivi-tijd
  • Culturele sensitiviteit- 'van knelpunt naar verrijking'
  • Van discussie naar dialoog
  • Hoe schrijf ik een effectieve beleidstekst?
  • Matching, hoe doet de Universiteit Utrecht dat?

Idee of wens voor een conferentie?

Heb je een eigen idee of wens voor een conferentie? Neem dan contact met ons op.