Interculturele communicatie

Begeleiding en gespreksvoering

Annelies Messelink, Trainer Nuffic Academy

In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht

De internationalisering van de universiteiten is een feit. Het percentage buitenlandse studenten neemt alleen maar toe en dat heeft een grote impact op je werk als studieadviseur. Internationale studenten komen binnen met bepaalde verwachtingen die afwijken van de Nederlandse onderwijscontext. Naast een anderstalige achtergrond brengen ze vaak ook andere manieren van denken en doen mee. Hierdoor kan de omgang met internationale studenten anders lopen dan verwacht. Misschien werken jouw adviezen in deze interculturele context niet zoals je gewend bent. Deze training zal je helpen om je begrip van de interculturele setting te vergroten en je (interculturele) communicatie in de praktijk te verbeteren.

Over de cursusleider(s)

De Nuffic Academy is een initiatief van Nuffic. We organiseren trainingen en cursussen voor iedereen die meer wil leren over internationalisering in het onderwijs. Online, op locatie of bij ons op kantoor. Voor iedereen die werkt in het primair, voortgezet, beroepsgericht of hoger onderwijs.

Gedurende twee bijeenkomsten werken we aan meer begrip van en in interculturele communicatie. In de eerste bijeenkomst wordt je bewust van de begrippen cultuur, communicatie en identiteit. We bespreken verschillende theorieën over interculturele communicatie die aan de hand van oefeningen en casussen worden geïllustreerd.

Cursusinformatie

De internationalisering van de universiteiten is een feit. Het percentage buitenlandse studenten neemt alleen maar toe en dat heeft een grote impact op je werk als studieadviseur. Internationale studenten komen binnen met bepaalde verwachtingen die afwijken van de Nederlandse onderwijscontext. Naast een anderstalige achtergrond brengen ze vaak ook andere manieren van denken en doen met zich mee. Hierdoor kan de omgang met internationale studenten anders lopen dan verwacht. Misschien werken jouw adviezen in deze interculturele context niet zoals je gewend bent. Deze training zal je helpen om je begrip van de interculturele setting te vergroten en je (interculturele) communicatie in de praktijk te verbeteren.

Doelgroep

Deze tweedaagse training is voor mensen die ervaring hebben in de praktijk met interculturele communicatie en graag meer inzicht krijgen in de theorie en handvatten zoeken om in de praktijk beter om te kunnen gaan met internationale studenten.
Hij is ook geschikt voor studieadviseurs die net starten.

Doelstelling

Deze training zal helpen om je begrip in interculturele settings te vergroten en je communicatie in de praktijk te verbeteren.

Aan het einde van deze tweedaagse training heb je:

1. je kennis over interculturele communicatie vergroot;

2. beter begrip van culturele waarden van jezelf en anderen en hoe deze de communicatie kunnen beïnvloeden;

3. interculturele vaardigheden (verder)ontwikkeld.

Inhoud

Onder andere komen de volgende termen, methoden en theorieen aan bod:

Verschillende cultuurmodellen en dimensies (DeardorffHofstede, Zhu)

 • Interculturele communicatie en interactie;
 • Intercultureel zelfbewustzijn en zelfreflectie;
 • Stereotypes, essentialisme en othering;
 • Dienstverlening aan/omgang met internationale studenten.

Resultaat

Aan het einde van deze training heb je als deelnemer:

 • kennis van een aantal basismodellen over cultuur, identiteit en interculturele communicatie;
 • eigen ervaringen en casussen geanalyseerd en feedback erop ontvangen;
 • ervaren hoe je zelf reageert op en in interculturele situaties;
 • beter begrip van culturele waarden en hoe deze gedrag en houding kunnen beïnvloeden;
 • beter begrip van verschillende perspectieven op Nederlands onderwijs en relaties in o.a. adviesgesprekken;
 • geleerd om te reflecteren op je eigen houding en gedrag in interculturele communicatie;
 • (verbeterde) interculturele vaardigheden.

Werkwijze

Door verschillende oefeningen en spellen verschaf je meer inzicht in je eigen (culturele) perspectief en hoe dit de omgang met anderen kan beïnvloeden. Zelfreflectie en zelfbewustzijn zijn belangrijke vaardigheden waar we in de training aan werken. Er is veel ruimte voor kennisdeling en je leert hierbij ook van de ervaring van medecursisten. De reflectieperiode tussen de twee trainingen geeft de mogelijkheid om toe te passen wat je geleerd hebt en concrete nieuwe ervaringen en leerpunten mee te nemen naar de tweede training.

Literatuur

Hieronder vind je een opsomming van relevante lectuur uit onze literatuurlijst. Heb je zelf een suggestie voor een interessant boek, tijdschrift of artikel over dit onderwerp? Laat het ons weten!


Geen literatuur beschikbaar