Het veranderende landschap van de studieadviseur

22 januari 2018

Als studieadviseurs hebben wij meer en meer te maken met het begeleiden van internationale studenten in zowel de bachelor, pre-master als de master.

In het collegejaar 2006-2007 waren er in Nederland in het hoger onderwijs 40.000 internationale studenten ingeschreven. In 2016-2017 is dit aantal verdubbeld naar meer dan 80.000 internationale studenten[1]. Deze enorme groei is te danken aan de grote aantallen Engelstalige programma’s die zowel de universiteiten als de HBO’s aanbieden.

Het begeleiden van internationale studenten vraagt veelal om een andere aanpak dan het begeleiden van Nederlandse studenten. Niet alleen kost de begeleiding meer tijd, de vragen zijn ook vaak veel ‘breder’. Vragen m.b.t. huisvesting, verzekeringen, gezondheidssysteem, bijbaantjes etc. komen regelmatig voorbij. Daarnaast hebben studenten regelmatig moeite met het aanpassen aan het Nederlandse onderwijssysteem. Ons systeem wijkt soms erg af van het systeem dat ze gewend zijn. Met multiple choice-vragen hebben ze veelal nog nooit gewerkt en daarnaast vinden ze dat die Nederlandse studenten zo ongelofelijk veel vragen aan de docent stellen. Dergelijke verschillen proberen we te ondervangen door diverse workshop, sessies en presentaties. Daarnaast is het een kwetsbare groep als het gaat om persoonlijke problemen. De veilige omgeving, bestaande uit familie en vrienden, zit meestal ver weg in het buitenland en is daardoor lastig te bereiken. Nederlandse studenten gaan in de weekenden, vakanties en met Kerst vaak terug naar hun familie. Dit zit er voor de internationale studenten uiteraard niet altijd in. Verder speelt de cultuurshock en het aanpassen aan een nieuwe cultuur ook een belangrijke rol.

Om mijzelf hier verder in te ontwikkelen, heb ik een tweetal trainingen gevolgd. Twee keer per jaar organiseert de European Association for International Education (EAIE) een ‘Academy’. Iedere editie vindt plaats in een andere stad en land in Europa. Vorig jaar heb ik deelgenomen aan de cursus ‘Advising International Students: Building Intercultural Competence’ en dit jaar heb ik deelgenomen aan de cursus ‘The principles of addressing personal concerns and crises amongst international students’. Het is zeer waardevol om twee dagen samen met andere studieadviseurs uit verschillende landen te werken aan cases en om te horen hoe diverse zaken bij verschillende instellingen geregeld zijn.

Het begeleiden van internationale studenten geeft een extra dimensie aan je werk als studieadviseur. Je wordt geconfronteerd met verschillende culturen, normen en waarden en dat zorgt voor een extra uitdaging. Het is mijn doel om onze internationale studenten net zo goed te kunnen helpen en begeleiden als onze Nederlandse studenten. Op naar een mooie internationale campus waar iedereen van kan profiteren!


[1] www.nuffic.nl/en/internationalisation/mobility-sta...

2 Reacties

Van Kempen

20 mrt 2018, 14:59

Hoe kijken jullie aan tegen de ontwikkeling DNA analyse en persoonlijkheidskenmerken? Er zijn over deze relatie al 20.000 Artikelen gepubliceerd. In de US lijkt dit een nieuwe trend te worden; Objectief meten de potentie van je talenten

Van Kempen

20 mrt 2018, 14:59

Hoe kijken jullie aan tegen de ontwikkeling DNA analyse en persoonlijkheidskenmerken? Er zijn over deze relatie al 20.000 Artikelen gepubliceerd. In de US lijkt dit een nieuwe trend te worden; Objectief meten de potentie van je talenten

Meepraten? Plaats een reactie!