Over de LVSA

De Landelijke Vereniging van Studieadviseurs (LVSA) is een beroepsvereniging voor en behartigt de belangen van Nederlandse universitaire studieadviseurs. De LVSA is opgericht in 1984 en heeft ongeveer 600 leden.

De LVSA informeert haar leden omtrent ontwikkelingen op het gebied van studieadvisering en studieloopbaanbegeleiding, stimuleert de professionalisering van haar leden door het aanbieden van cursussen en studiedagen, bevordert kennis- en informatiedeling via diverse platforms, investeert in haar (internationale) netwerk en behartigt de belangen van haar leden.

Meer over de LVSA

Visie op studieadvies

Studieadvies draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling en studiesucces door studenten te ondersteunen bij een doelgerichte en zelfstandige aanpak van hun studie. Deze ondersteuning draagt bij aan de ontwikkeling van vaardigheden zoals het maken van goed onderbouwde keuzes, effectief studeergedrag en het benoemen en ontwikkelen van de voor studie en arbeidsmarkt / werkveld vereiste competenties.

De studieadviseur vormt een belangrijke schakel tussen de opleiding en de student. Vanuit deze positie kijkt de studieadviseur naar de studeerbaarheid van de opleiding, draagt bij aan het beleid binnen de opleiding en handelt proactief.

Meer over Visie

Activiteitenagenda

Update 12 november
LVSA-UKAT Symposium: Celebrating the practices of tutors and advisors in times of pandemic and beyond.

Datum: 3 december 2020
Tijd: 15:00u-16:30u,
Plaats: online
Voertaal: Engels

YOU'RE MUTED! Hoe vaak hebben we dat sinds maart al niet gezegd, en gedacht? On ondertussen werkten we hard om onze studenten zo goed mogelijk te ondersteunen. Maar er was weinig tijd voor bezinning, om even stil te staan bij waarom we doen wat we doen.
Daarom nodigen LVSA en onze Britse collega’s van UKAT je uit voor een online ontmoeting, om samen te praten over het werk dat we doen: wat ons drijft, wat we de afgelopen maanden gezien en geleerd hebben, en om weer wat ruimte te scheppen voor onze eigen motivatie. Kom luisteren, en laat je inspireren, en horen!
Aanmelden kan tot 1 december, via deze link: https://forms.gle/a67cRWB8qZgcug4H8
Je krijgt voorafgaand per mail een link naar het symposium toegestuurd.

Update 9 november
De LVSA Book Club

De LVSA is bezig met het starten van een LVSA Book Club. We beginnen met het lezen van het boek De mooiste tijd van je leven? van Toske Andreoli. Op dit moment zit de Book Club in de opstartfase en kijken we hoe we dit precies gaan organiseren. Alle LVSA-leden zijn welkom om aan te sluiten. Heb jij interesse? Mail dan naar Mirjam Nederveen via rug@lvsa.nl

Update 7 september 2020

De conferentie LVSA2021 Sterk Studieadvies, die in verband met corona moest worden uitgesteld, zal nu plaats vinden van dinsdag 30 maart t/m donderdag 1 april 2021. We hopen uiteraard dat het tegen die tijd mogelijk is om op locatie in Maastricht een conferentie van deze omvang te houden, en houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. In het onverhoopte geval dat een ‘gewone’ conferentie volgend voorjaar nog steeds (of opnieuw) niet mogelijk is, zullen we naar een alternatief format zoeken.

Update 23 juni 2020

Op dinsdag 23 juni hield de LVSA haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, vanwege de coronacrisis dit jaar online. Je kan hier de ALV terugkijken.

Aansluitend vond er een webinar plaats, met als thema 'Online contact krijgen en houden met studenten', verzorgd door André Baars. Je kan hier het webinar terugkijken.

Update 20 mei 2020

Op donderdag 23 april organiseerde de LVSA haar eerste webinar met als thema 'Studentbegeleiding ten tijde van Corona' door André Baars. Je kan hier het webinar terugkijken.

Benieuwd naar andere cursussen? Bekijk alle cursussen

Laatste artikelen uit ons blog

Present

Present

7 oktober 2020 Mirjam Nederveen Blog

Tijdens mijn masteropleiding Geestelijke Verzorging heb ik geleerd over en gewerkt met de presentietheorie van Andries Baart. Lees meer

Studiekeuzecheck gesprekken

Studiekeuzecheck gesprekken

10 maart 2020 Maud Hippmann Blog

De aanmeldingen voor het academisch jaar 2020-2021 komen sinds 1 oktober 2019 alweer binnen en daarmee zijn ook de studiekeuzecheck gesprekken weer van start gegaan. Lees meer