Cursussen, studiedagen en conferenties

Het cursusprogramma is bedoeld om studieadviseurs in de gelegenheid te stellen zich verder te professionaliseren. De twee- of driedaagse cursussen betreffen een specifiek onderwerp dat inhoudelijk wordt uitgediept.

Cursusaanbod

De twee- of driedaagse cursussen betreffen een specifiek onderwerp uit een van onze centrale aandachtsgebieden: de student, de studie of de omgeving.

Lees meer

Studiedagen

Onze studiedagen zijn toegankelijk voor leden en niet-leden en bieden ruimte voor het uitwisselen van ervaringen, kennis en het aanhalen of uitbreiden van je netwerk.

Lees meer

Conferenties

Tweejaarlijks stimuleren en ondersteunen we je ontwikkeling tijdens de conferentie. Het belangrijkste doel is kennisdeling, training, reflectie en netwerken.

Lees meer

Eigen idee indienen

Studieadviseurs kunnen een eigen idee indienen voor cursussen, studiedagen of conferenties. We sluiten zo aan op de wensen van onze leden.

Lees meer

Externe activiteiten

Deze studiedagen, conferenties, lezingen en masterclasses zijn interessant voor studieadviseurs maar worden niet door de LVSA georganiseerd of beoordeeld.

Lees meer