Contactpersonen

Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle universiteiten. Elk bestuurslid heeft eigen aandachtsgebieden en maakt deel uit van een of meer werkgroepen. Je kunt contact opnemen met het bestuurslid van jouw universiteit, of met het bestuurslid dat aandacht besteedt aan een onderwerp waar jij vragen over hebt.

Algemeen contact en websiteredactie

Ilona Sporrel - Hazewinkel
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Postbus 72
  9700 AB Groningen

Ilona Sporrel - Hazewinkel

Bestuurslid

Er is een vacature achterwacht voor de Rijksuniversiteit Groningen

Stuur Ilona een email

Saskia Blijlevens
 • Tilburg University

Saskia Blijlevens

Secretaris

Hoewel al een aantal jaren eerder in andere functies, werk ik sinds 2015 als onderwijscoördinator/studieadviseur bij Tilburg School of Economics and Management.

In deze functie kan ik mijn organisatorische ei kwijt én kan ik studenten helpen om zo soepel mogelijk door hun studie te komen.Na een paar jaar enkele masteropleidingen ondersteund te hebben, zit ik nu op de BSc International Business Administration (en nog even op de lerarenopleiding Economie / Bedrijfseconomie).

Dat bachelors toch een hele andere tak van sport zijn dan masters bleek al snel. Gelukkig heb ik een paar LVSA-cursussen kunnen volgen ter ondersteuning.Ik ben nu samen met collega’s en in samenwerking met Maastricht University workshops studievaardigheden aan het ontwikkelen voor onze studenten.

De samenwerking en uitwisseling van ‘best practices’ (duo-uitwisseling, die ik nu coördineer) met andere universiteiten had nooit tot stand kunnen komen zonder de LVSA (en internationaal gezien NACADA).Ik werk dan ook met veel plezier mee in de “werkgroep Studiedag” van de LVSA en de werkgroep “Levensloop van de studieadviseur” (ontstaan uit NACADA Dublin, met UvA en TU/e).

De achterwacht van Saskia is Julie Tims

Sinds 2016 werk ik als onderwijscoördinator bij de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) van Tilburg University. In deze functie ondersteun ik een aantal (psychologie) master en research masters en begeleid ik de studenten van deze opleidingen.

Voordat ik als onderwijscoördinator begon, werkte ik al ruim 20 jaar in diverse functies bij de universiteit in Tilburg; met name als informatiespecialist op het gebied van het informatievaardigheden-onderwijs (o.a. geven van trainingen en workshops). Intussen had ik een opleiding tot Lifecoach gedaan en toen ik als gevolg van een reorganisatie de functie van onderwijscoördinator kreeg, ontdekte ik dat dit voor mij het leukste en meest passende werk is wat ik tot nu toe heb gedaan. Ik vind het contact met studenten boeiend en hen begeleiden fijn om te doen, waarbij ik mijn kwaliteiten en (werk)ervaring kan combineren en inzetten om hen zo goed mogelijk te helpen.

Ik ben mij in mijn loopbaan altijd blijven ontwikkelen en ik vind dat ook belangrijk voor het werk van studieadvisering. Via de LVSA wil ik graag bijdragen door het meedenken over professionalisering en de mogelijkheden om kennis te delen.

Stuur Saskia een email

Trudeke Sanders
 • Wageningen University
 • Droevendaalsesteeg 1
  6708 PB Wageningen

Trudeke Sanders

Penningmeester

Na mijn studie Nederlands ging ik als journalistiek medewerker aan de slag bij een communicatieadviesbureau. Ik ging daar volledig onderuit, maar snapte niet waarom. Mijn opleiding had me hier toch voor opgeleid? En ik vind schrijven toch leuk? Pas toen ik na 20 jaar studieadviseur werd, snap ik het: ik mistte het menselijke contact en vooral het kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van jonge, enthousiaste mensen.

In 2014 ben ik begonnen als studieadviseur in Groningen bij de levenswetenschappen. Ik was er op mijn plek, maar ging na vier jaar toch mijn lief achterna naar Wageningen. Maar niet nadat ik eerst een plek als studieadviseur bij de WUR had gevonden, want één ding wist zeker: dit is mijn baan, ik ben studieadviseur. Ik zie het enthousiasme, de worsteling, de ideeën en de onzekerheid van de studenten, en geniet ervan dat je als studieadviseur daar een beetje aan mag sleutelen, dat je je vaardigheden en je levenservaring mag inzetten en een ontwikkeling in gang mag zetten. Sinds 2018 werk ik voor de master Forest and Nature Conservation.

De achterwacht van Trudeke is Milou van Silfhout

Na mijn studie Biologie aan de Universiteit van Wageningen heb ik enkele jaren gewerkt als entomoloog. Insecten zijn een grote hobby van mij, maar het bleek dat ik in mijn werk nog veel meer energie kreeg van het begeleiden van studenten! In 2020 ben ik gestart als studieadviseur bij de WUR en dat bleek een goede match. Naast mijn vaste club studenten bij de master Aquaculture & Marine Resource Management, ben ik ook vliegende keep. Hierdoor kan ik worden ingezet bij andere opleidingsteams als er iemand uitvalt. Een erg interessante functie waarmee ik hoop te verbinden en de best practices kan inzetten!

Stuur Trudeke een email

Marloes Vlind
 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Boelelaan 1105
  1081 HV Amsterdam

Marloes Vlind

Bestuurslid

Na bijna tien jaar werkzaam te zijn geweest als docent en onderzoeker bij de afdeling sociologie aan de VU verruilde ik in 2019 de binnenkant van de collegezaal voor de buitenkant en startte als studieadviseur bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Het is fantastisch om studenten te begeleiden in hun zoektocht naar wat ze willen in het leven. Soms is dat een vooruit bedachte route, maar meestal een kronkelend pad dat langzaam richting krijgt. Dat kronkelende, inspirerende pad is mij zeer bekend. Van de Hogeschool voor de Kunsten, naar theaterprojecten, naar werken in zuidelijk Afrika, naar een trainers- en coachopleiding om uiteindelijk op de VU terecht te komen. Ik heb veel onderzoek gedaan naar democratie en inclusie, en deze thema’s kwamen ook vaak in mijn colleges terug. In de begeleiding van studenten staan eigen regie en autonomie van de student voor mij centraal. We zijn constant bezig met vernieuwingen in begeleidingsvormen in de vorm van workshops en trainingen waarbij studenten hun verhalen met elkaar kunnen delen..

De achterwacht van Marloes is Marjolein Pouw.

Sinds 2005 ben ik studieadviseur bij de faculteit Geneeskunde aan het VUmc. Van oorsprong verpleegkundige, gewerkt in de psychiatrie, met asielzoekers en vluchtelingen en als trainer bij een bureau voor loopbaaninterventie.

Werken met studenten is het leukste wat ik tot nu heb gedaan, en dat al 15 jaar! De energie van deze leeftijdsgroep, de zorgen en vragen die tijdens de opleiding spelen: ik vind het heerlijk om hier bij betrokken te zijn en mijn steentje te kunnen bijdrage aan deze levensfase.

Bij de LVSA ben ik naast achterwacht ook betrokken in de werkgroep cursussen. Het is ontzettend leuk om met enthousiaste collega’s uit het hele land bezig te zijn met de inhoud van ons beroep. Te leren van elkaar en te proberen het vak van studieadviseur op een hoger plan te tillen. Ik kan je deelname aan een werkgroep van harte aanraden!

Stuur Marloes een email

Ariane Berends
 • Universiteit Leiden
 • Postbus 9500
  2300 RA Leiden

Ariane Berends

Bestuurslid

Sinds maart 2021 maak ik deel uit van het LVSA bestuur. In 2016 ben ik begonnen als studieadviseur voor de master Political Science aan de UvA. Ik heb Theaterwetenschappen en Politicologie gestudeerd. Na lang in de culturele sector in Nederland en België gewerkt te hebben, ben ik overgeschakeld naar de onderwijssector. Ik werkte eerst als exchange coördinator bij de Vrije Universiteit Brussel en vervolgens als International Officer bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Nu werk ik alweer geruime tijd als studieadviseur en exchange coördinator voor de bachelor Political Science – International Relations and Organisations bij de Universiteit Leiden, op de campus Den Haag.

Het begeleiden van studenten is enorm inspirerend. Ze bevinden zich op een moment in hun leven waarin ze veel keuzes moeten maken in een wereld die voortdurend verandert en steeds internationaler wordt. Als studieadviseur help je ze keuzes te maken, om te gaan met moeilijke situaties, hun talenten te ontplooien en zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Het hoger onderwijs en ook het beroep van studieadviseur is in volle ontwikkeling. Ik vind het daarom belangrijk om in contact te zijn met collega`s op andere Nederlandse universiteiten om kennis er ervaring uit te wisselen. De LVSA treedt in toenemende mate in contact met buitenlandse organisaties op het terrein van studieadvies. Binnen het LVSA maak ik ook deel uit van de werkgroep Internationale samenwerking.Deze werkgroep onderhoudt goede contacten met o.a. de Britse zusterorganisatie UKAT en de Amerikaanse zusterorganisatie NACADA. We moedigen LVSA leden aan om kennis en ervaringen uit te wisselen met Nederlandse en buitenlandse collega`s. Dat kan heel verfrissend zijn en nieuwe inzichten opleveren die vervolgens kunnen worden toegepast in de dagelijkse praktijk.

De achterwacht van Ariane Berends is Jacquy Bouwer

Sinds 2007 ben ik werkzaam als studieadviseur en stage coördinator bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen in Leiden. Van oorsprong ben ik verpleegkundige, maar na de studie Gezondheidswetenschappen ben ik in het Hoger Onderwijs terecht gekomen. Het werken met studenten bevalt me goed. Ik vind het fijn om studenten een luisterend oor te bieden, en zonodig van advies te voorzien. De regelgeving omtrent studeren en de studieomstandigheden veranderen voortdurend, en dat maakt dat het werk uitdagend blijft.

Betrokken zijn bij de LVSA vind ik inspirerend omdat het werken met collega’s vanuit het hele land nieuwe inzichten en ideeën oplevert. Met elkaar kunnen we de professionaliteit van ons beroep verder vormgeven.

Stuur Ariane een email

Tineke Hoeksma
 • Technische Geneeskunde
 • Universiteit Twente
 • Postbus 217
  7500 AE Enschede

Tineke Hoeksma

Bestuurslid

Sinds 2011 ben ik studieadviseur aan de Universiteit Twente, eerst bij de studie Psychologie, sinds 2016 bij de studie Industrial Design Engineering. Wat ontzettend fijn om in een organisatie mee te werken aan de ontwikkeling en de begeleiding van studenten. Eerder heb ik –na mijn studie Psychologie aan de VU in Amsterdam- als adviseur leerlingenzorg in het voortgezet onderwijs gewerkt. Mijn drijfveer is om te helpen een omgeving te creëren waarin studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De LVSA biedt allerlei activiteiten aan om ons als studieadviseur verder te professionaliseren. Mooi om ervaringen te delen, een cursus te volgen of een conferentie bij te wonen. Iedere keer bij bijeenkomsten van de LVSA overheerst het gevoel van herkenning, ons samen ergens hard voor maken, motivatie om de studenten op een goede manier te begeleiden. Graag draag ik mijn steentje bij aan de activiteiten van deze vereniging van studieadviseurs.

De achterwacht van Tineke Hoeksma is Marieke Hofman.

Sinds 2000 ben ik werkzaam als studieadviseur, de eerste 5 jaar bij Geneeskunde aan de VU en vervolgens aan de Universiteit Twente bij Technische geneeskunde. Na een opleiding Geestelijke gezondheidswetenschappen (een soort klinische psychologie) in Maastricht ben ik ruim 5 jaar werkzaam geweest als trainer adviseur. Ik gaf zowel communicatie trainingen aan de politie (verhoortechnieken) als adviesvaardigheden aan verzekeraars, kortom heel gevarieerd.

In de afgelopen jaren heb ik mij naast het begeleiden van studenten, de kern van mijn werk, tevens bezig gehouden met het ontwikkelen van universiteit breed beleid op het gebied van studieloopbaangeleiding en daaruit voortvloeiend het ontwikkelen van een professionaliseringstraject voor studieadviseurs (BKS).

Stuur Tineke een email

Monique Jansen - Vullers
 • Industrial Engineering and Innovation Sciences
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Postbus 513
  5600 MB Eindhoven

Monique Jansen - Vullers

Bestuurslid

Sinds 2018 ben ik studieadviseur bij de faculteit Industrial Engineering and Innovation Sciences van de TU Eindhoven. Na mijn studie Informatica in Nijmegen ben ik verkast naar Eindhoven waar ik nu ruim 25 jaar werk bij deze faculteit; achtereenvolgens als PhD, universitair docent, beleidsmedewerker, programmacoorinator en nu dus studieadviseur. Eigenlijk vind ik dus heel veel dingen leuk maar het werken met jonge mensen het meest.

Dat ik van afwisseling houd blijkt ook uit “mijn” studenten die uit diverse major en (pre)master programma’s van onze faculteit komen. Voor de eerstejaars is het een spannende fase in hun leven. Het is mooi om te zien hoe iedereen zijn plek vindt of elders zoekt en om onze studentmentoren te begeleiden zodat ze zich thuis en gezien voelen. Voor afstudeerders in de masters zijn er weer andere uitdagingen; een groot project en heel ander leven daarna. Voor allemaal geldt dat ze ernorm groeien in hun ontwikkeling.

Ik vind het belangrijk dat we binnen de LVSA elkaar als studieadviseurs kunnen ontmoeten en ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen. Naast een aantal vaste elementen in de cursussen kunnen we de ontwikkelingen in de maatschappij vertalen naar ons werk en de zorg voor studenten. Heel inspirerend om dat te delen!

De achterwacht van Monique is Tanja Krijgh

Sinds 2005 werk ik als studieadviseur, begonnen bij de Universiteit van Tilburg bij de opleidingen Economie en International Business Administration, en vanaf 2010 bij TU Eindhoven. In 2017 besloot ik iets anders te proberen en ben ik als admissions officer bij International Office van de TU gaan werken. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en in 2021 besloot ik, na nog een korte uitstap richting Fontys Hogeschool, terug te keren in de functie van studieadviseur. Een rol die mij toch het beste past zo had ik inmiddels geleerd. De groei die studenten doormaken tijdens hun studie is mooi om te zien, en soms een klein stukje bijdragen aan die groei door studenten te adviseren en ondersteunen vind ik het mooiste aan ons beroep. Momenteel werk ik in de flexpool van TU/e, wat betekent dat je ingezet wordt daar waar nodig. Dat kan wegens zwangerschapsverlof zijn, langdurige ziekte van een collega of daar waar de werkdruk even hoog is. Indien er geen opdracht voorhanden is, werk je als flexpool-studieadviseur voor de keten studentbegeleiding aan allerhande opdrachten. Een leuke en afwisselende functie waarbij je de universiteit en collega’s goed leert kennen.

Het delen van ervaringen en kennis met collega’s is een van de redenen om deel te nemen aan het LVSA bestuur, om zo hopelijk te kunnen bijdragen aan de verdere professionalisering van de studieadviseur binnen de universiteit.

Stuur Monique een email

Vacature bestuurslid Universiteit van Amsterdam
 • Universiteit van Amsterdam

Vacature bestuurslid Universiteit van Amsterdam

Bestuurslid

Er is een vacature bestuurslid voor de Universiteit van Amsterdam

De achterwacht van Boy is August de Heij

Margriet de Rooij
 • Radboud Universiteit
 • Erasmusplein 1
  6525 HT Nijmegen

Margriet de Rooij

Bestuurslid

Sinds 2009 ben ik werkzaam als studieadviseur Geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Na mijn afstuderen (2003) deed ik enkele jaren ervaring op als juniordocent en in 2006 begon ik als studieadviseur aan de VU. Na korte omzwervingen in en om de universitaire wereld kwam ik bij de universiteit waar ik zelf Geschiedenis gestudeerd heb: de Radboud Universiteit (voorheen Katholieke Universiteit Nijmegen).

Al geruime tijd werkend als studieadviseur kan ik niet anders concluderen dan dat dit een prachtig beroep is met verschillende complexe uitdagingen, waar ik hier niet dieper op zal ingaan, die het werk nooit eentonig maken. Ik hoop bij de LVSA mijn steentje te kunnen bijdragen, net als onze voorgangers al vanaf 1984 bezig zijn geweest, samen met de collega’s die nu het bestuur vormen.

Hopelijk zien we elkaar in een zeer nabije toekomst bij een conferentie, cursus of andere bijeenkomst in fysieke vorm, zodat we dieper in kunnen gaan op de complexiteit van deze functie, ‘best practices’ kunnen uitwisselen en elkaar kunnen steunen en inspireren.

De achterwacht van Margriet is Sanne Verlinden.

Ik ben sinds september 2020 de contactpersoon van de Radboud Universiteit voor de LVSA. Inmiddels ben ik achterwacht van ons nieuwe RU-bestuurslid Margriet de Rooij. Ik ben daarnaast werkzaam als studieadviseur bij de faculteit der Rechtsgeleerdheid sinds 2018. Daarvoor ben ik communicatieadviseur en projectleider geweest bij internationaliseringsorganisatie Nuffic in Den Haag. Het directe contact met studenten bracht me echter terug naar het hoger onderwijs. Mijn eigen studieachtergrond ligt in de Internationale betrekkingen en communicatie. Ik kijk er naar uit in mijn nieuwe rol nog beter te kunnen bijdragen aan studentenwelzijn en de professionalisering van onze beroepsgroep.

Stuur Margriet een email

Nynke Penninga
 • TU Delft

Nynke Penninga

Bestuurslid

Na mijn studie biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik bij diverse universiteiten in binnen- en buitenland gewerkt, onder andere als onderzoeker, beleidsmedewerker en vertrouwenspersoon voor promovendi. De vragen en ontwikkelingsprocessen die (jong) volwassenen hebben en ondergaan vind ik erg interessant. Na een aantal keren als zwangerschapsverlofvervanger te hebben gewerkt bij diverse opleidingen bij de TU Delft ben ik sinds 2017 studieadviseur voor de joint degree Moleculair Science and Technology (MST) aan de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft. Juist het laveren en navigeren tussen deze twee universiteiten vind ik een bijzonder aspect van mijn baan. Mijn doel is om onze studenten door de studie te helpen op deze twee universiteiten, op weg naar hun master.

Door in het bestuur van de LVSA te zitten verwacht ik meer kennis te krijgen over hoe universiteiten werken op gebied van studieadvies, met deze kennis wil ik de studeeromgeving en begeleidingsmogelijkheden van studenten verbeteren.

De achterwacht van Nynke is Lourdes Gallastegui Pujana

Sinds 2006 werk ik in Delft als studieadviseur op de 3mE faculteit, met studenten die worden opgeleid tot werktuigbouwkundige/maritieme/materiaalwetenschappen/geneeskundige ingenieurs. Ik ben meerdere jaren bestuurslid geweest van PlaSa, het TUDelft-platform van studentenbegeleiders, mijn werk bekijken in een bredere context vond ik een nuttige, leerzame ervaring. Dit is ook mijn reden om deel te nemen aan het LVSA-bestuur: door kennis en ervaringen te delen kunnen we elkaar blijven inspireren en motiveren, zodat we met voldoening ons mooi werk blijven doen. In de laatste jaren heb ik veel ervaring opgedaan met pre-master studenten, afstudeerders, vluchteling-studenten, ADHD-ers… Ik blijf graag leren. Ik wil samen met Nynke mijn steentje bijdragen door het gebruik van LinkedIn als forum voor de LVSA te stimuleren en onze TUDelft-collega’s meer te betrekken bij de LVSA.

Stuur Nynke een email

Evelien Hazewinkel
 • Universiteit Utrecht

Evelien Hazewinkel

Bestuurslid

Sinds 2009 werk ik als studieadviseur, eerst een jaar bij de opleiding Geneeskunde in Rotterdam en daarna kwam er een plek vrij bij de opleiding Geschiedenis in Rotterdam. Ik heb daar bijna 7 jaar met veel plezier gewerkt en me kunnen ontwikkelen als studieadviseur. In die tijd kreeg ik ook de ruimte om een aantal cursussen bij de LVSA te doen en ging ik naar de studiedagen en conferenties van de LVSA. Ik had daar erg veel plezier in, omdat ik de uitwisseling heel erg waardevol vindt en mezelf graag steeds blijf ontwikkelen.

Sinds 2016 werk ik aan de Universiteit Utrecht, ook weer bij de opleiding Geschiedenis (en Kunstgeschiedenis). Door de overstap naar een andere universiteit heb ik goed kunnen ervaren hoe verschillend de verschillende universiteiten zijn. Deze ervaring is nog steeds erg waardevol voor me. En ook hier kreeg ik de mogelijkheid om naar de conferentie en studiedag te gaan.

Ik kreeg de mogelijkheid om me in te zetten voor de LVSA, eerst als achterwacht en nu sinds het voorjaar 2020 als bestuurslid. Ik vind het erg fijn om te kunnen bijdragen aan de professionalisering van de studieadviseurs in het land.

De achterwacht van Evelien is Geert-Jan Roelofs.

Zes jaar geleden werd ik studieadviseur bij de opleiding Natuur- en Sterrenkunde aan de Universiteit Utrecht. Geen onbekende omgeving: ik had er al zo’n 20 jaar gewerkt als promovendus, postdoc, en uiteindelijk als docent/onderzoeker. Als docent leerde ik steeds meer de verscheidenheid aan studenten te zien, en mettertijd kreeg ik ook oog voor hun ontwikkeling door de jaren heen: hoe ze anders tegen studeren aan gaan kijken en met kennis en onzekerheid leren omgaan, en de toenemende creativiteit waarmee ze de opgedane kennis in de praktijk toepassen. Ik merk dat ik ook als studieadviseur effectief steun kan bieden aan de academische ontwikkeling van individuele studenten. Door dit persoonlijke aspect, én de tools en technieken die ik kan inzetten (met dank aan het uitgebreide cursusaanbod van de LVSA!), én de grote groep fijne collega’s om mee te sparren, ervaar ik het werk als studieadviseur als bijzonder inspirerend. Ik hoop dat ik de komende jaren als bestuurslid/achterwacht bij de LVSA iets nuttigs bij kan dragen voor alle collega’s!

Stuur Evelien een email

Vacature bestuurslid en achterwacht Erasmus University Rotterdam
 • Erasmus Universiteit Rotterdam

Vacature bestuurslid en achterwacht Erasmus University Rotterdam

Bestuurslid

Er is een vacature voor bestuurslid én achterwacht voor Erasmus University Rotterdam.

Vacature bestuurslid en achterwacht Maastricht University
 • Maastricht University
 • Postbus 616
  6200 MD Maastricht

Vacature bestuurslid en achterwacht Maastricht University

Bestuurslid

Er is een vacature voor bestuurslid en achterwacht voor Maastricht University.