Over de LVSA

De Landelijke Vereniging van Studieadviseurs (LVSA) is een beroepsvereniging voor en behartigt de belangen van Nederlandse universitaire studieadviseurs. De LVSA is opgericht in 1984 en heeft ongeveer 750 leden.

De LVSA informeert haar leden omtrent ontwikkelingen op het gebied van studieadvisering en studieloopbaanbegeleiding, stimuleert de professionalisering van haar leden door het aanbieden van cursussen en professionaliseringsdagen bevordert kennis- en informatiedeling via diverse platforms, investeert in haar (internationale) netwerk en behartigt de belangen van haar leden.

Missie en doelstellingen

Het bestuur van de LVSA heeft naast een algemene missie en doelstellingen concrete doelen voor dit studiejaar geformuleerd.

Lees meer

Bestuur

Elke Nederlandse universiteit heeft een vertegenwoordiger in het bestuur van de LVSA. Uit dit bestuur wordt het dagelijks bestuur gekozen.

Lees meer

Werkgroepen/denktanks

De LVSA werkt met verschillende werkgroepen en denktanks De werkgroepen zorgen voor de organisatie van allerlei activiteiten en cursussen. De denktanks zorgen voor langetermijnplanning van het beleid van de LVSA.

Lees meer

Samenwerking

In het streven naar een internationaal perspectief op studieadvisering treedt de LVSA in toenemende mate in contact met buitenlandse organisaties.

Lees meer

Contactpersonen

Je kunt contact opnemen met een van de bestuursleden, de webredactie, het dagelijks bestuur van de vereniging of de contactpersoon van een van de werkgroepen van de LVSA.

Lees meer

Ledenvergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering heeft als primaire taak het goedkeuren van de statuten, de jaarrekening en de begroting.

Lees meer