Conferenties

De LVSA stimuleert en ondersteunt de professionele ontwikkeling van studieadviseurs ook door het organiseren van een tweejaarlijkse conferentie die in het voorjaar plaatsvindt. Tijdens deze conferentie ontmoeten leden en niet-leden elkaar met als belangrijk doel kennisdeling, training, reflectie en netwerken. De LVSA wil studieadviseurs tijdens de conferentie nadrukkelijk de ruimte bieden om de eigen kennis en ervaring te delen met collega's, bijvoorbeeld door het geven van workshops, het presenteren van een poster over eigen onderzoek of project, of door het initiëren van een groepsdiscussie.

Update 7 september 2020

De conferentie LVSA2021 Sterk Studieadvies, die in verband met corona moest worden uitgesteld, zal nu plaats vinden van dinsdag 30 maart t/m donderdag 1 april 2021. We hopen uiteraard dat het tegen die tijd mogelijk is om op locatie in Maastricht een conferentie van deze omvang te houden, en houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. In het onverhoopte geval dat een ‘gewone’ conferentie volgend voorjaar nog steeds (of opnieuw) niet mogelijk is, zullen we naar een alternatief format zoeken.

Vragen of een eigen idee voor een conferentie?

De organisatie en coördinatie van de conferentie is in handen van de werkgroep Conferentie van de LVSA. Voor vragen, of het doorgeven van eigen ideeën of wensen, kun je contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier:

Eigen idee indienen