Conferenties

De LVSA stimuleert en ondersteunt de professionele ontwikkeling van studieadviseurs ook door het organiseren van een tweejaarlijkse conferentie die in het voorjaar plaatsvindt. Tijdens deze conferentie ontmoeten leden en niet-leden elkaar met als belangrijk doel kennisdeling, training, reflectie en netwerken. De LVSA wil studieadviseurs tijdens de conferentie nadrukkelijk de ruimte bieden om de eigen kennis en ervaring te delen met collega's, bijvoorbeeld door het geven van workshops, het presenteren van een poster over eigen onderzoek of project, of door het initiëren van een groepsdiscussie.

In verband met de coronacrisis is de driedaagse conferentie in Maastricht verplaatst naar week 13 van 2021 (van 29 maart tot en met 2 april). Omdat Goede Vrijdag ook in deze week valt, is het op dit moment nog niet zeker of de conferentie op maandag-dinsdag-woensdag of op dinsdag-woensdag-donderdag zal worden gehouden. Het thema van de conferentie blijft 'Sterk studieadvies'.

Vragen of een eigen idee voor een conferentie?

De organisatie en coördinatie van de conferentie is in handen van de werkgroep Conferentie van de LVSA. Voor vragen, of het doorgeven van eigen ideeën of wensen, kun je contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier:

Eigen idee indienen