Cursusaanbod

Cursusprogramma 2023-2024

Hieronder kan je meer informatie over de cursussen terugvinden, als ook de mogelijkheid om je hiervoor aan te melden. Mocht je vragen hebben over de cursussen, dan kan je altijd mailen naar cursussen@lvsa.nl.

Aanmeldprocedure cursussen najaar 2024

Om iedereen een gelijke kans te geven om deel te kunnen nemen aan een LVSA-cursus is de volgende procedure opgezet:

  • Je kunt je slechts voor één cursus aanmelden uit het aanbod van nieuwe cursussen.
  • Je hebt tot en met 24 mei de gelegenheid om je aan te melden voor een cursus die hieronder op deze webpagina staat. Let op: dit is een ‘vooraanmelding’.
  • Per cursus worden door loting 15 deelnemers geplaatst en worden er 10 deelnemers op de wachtlijst geplaatst. Loting vindt plaats door ons secretariaat op basis van je LVSA-lidmaatschapsnummer (D-nummer), dus zonder verwijzingen naar namen of e-mailadressen.
  • Je hoort binnen vier weken na sluiting van de aanmeldperiode of je bent ingeloot, of je op de wachtlijst staat, of dat je bent uitgeloot en deze keer niet kunt deelnemen.
  • Op het moment dat een deelnemer annuleert*, wordt met de eerste op de wachtlijst contact opgenomen of hij/zij kan/wil deelnemen.
  • Cursussen die niet vol zitten, of waarvan de wachtlijst nog niet vol is, blijven zoals gebruikelijk open staan op de website. Aanmelders na de vooraanmeldingsperiode (ook die in eerste instantie uitgeloot waren voor een andere cursus) worden op volgorde van aanmelding op de deelnemers-/ wachtlijst gezet (afhankelijk van hoe vol de cursus al zit). Ook nu geldt: op het moment dat een deelnemer annuleert*, wordt met de eerste op de wachtlijst contact opgenomen of hij/zij kan/wil deelnemen.

    *Annuleringsvoorwaarden worden vermeld in de bevestigingsmail die je krijgt voor deelname aan een cursus.

Studeren met AD(H)D

17 september 2024 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Studenten met AD (H)D ervaren vaak problemen met studeren. Ze vragen zich bijvoorbeeld af hoe ze overzicht kunnen houden over hun studietaak en hoe ze een studieritme kunnen vinden wat bij hen past. Daarbij is de combinatie van studeren, werk, vrije tijd en dagelijkse activiteiten voor hen best wel een uitdaging. Studenten met AD(H)D hebben daarom vaak stress over de manier waarop ze studeren en zorgen over hun toekomstige plek op de arbeidsmarkt. Hoe kan je als studieadviseur of studentbegeleider deze studenten succesvol begeleiden?

Meer informatie en inschrijven

Interculturele communicatie

18 september 2024 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

De internationalisering in Nederland is een feit. Grote groepen internationale studenten brengen voor de begeleiding extra uitdaging met zich mee.

Meer informatie en inschrijven

Eerstejaarsproblematiek

20 september 2024 Utrecht De psyche

De overgang van middelbare school naar universiteit is lang niet voor iedereen even soepel. Soms is er sprake van gewenningsproblemen die met de tijd zullen verdwijnen maar soms is er sprake van problemen die niet zomaar zullen verdwijnen. Deze cursus laat op een heldere manier zien waar eerstejaars studenten tegen aan kunnen lopen, wanneer je ze kunt geruststellen en wanneer aanvullende begeleiding verstandig is.

Meer informatie en inschrijven

Hoogbegaafdheid bij studenten

30 september 2024 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Shining a light on bright students

Meer informatie en inschrijven

Het opzetten van groepsbegeleiding

18 oktober 2024 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Groepsbegeleiding waarin studenten ervaringen uitwisselen en het gevoel krijgen niet de enige te zijn met hun probleem, vormt een meerwaarde op de individuele begeleiding van studenten. In deze cursus leer je hoe je diverse vormen van groepsbegeleiding kunt opzetten en inzetten.

Meer informatie en inschrijven

Geweldloze communicatie

5 november 2024 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Een gevoel van veiligheid is belangrijk om gezond en goed te functioneren. Hoe wij omgaan met anderen en hoe zij met ons omgaan spelen daar een grote rol in. Het zoeken en vinden van verbinding met de ander draagt sterk bij aan een gevoel van veiligheid. Deze cursus biedt een concrete aanpak om verbindend te communiceren.

Meer informatie en inschrijven

Systemisch werken

6 november 2024 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Eindelijk hebben we systemisch werken kunnen toevoegen aan ons aanbod! Ieder van ons maakt deel uit van meerdere systemen. Denk hierbij aan je familie, de sportclub, de opleiding, de organisatie. Ieder systeem heeft zijn eigen dynamiek. Als je door een systemische bril leert kijken naar de problematiek of vraagstukken die je voorgelegd krijgt, onderzoek je of dit vraagstuk wel op zichzelf staat of dat er mogelijk een relatie is met dynamieken die zich afspelen in het systeem. De universiteit, de opleiding en de situatie van een student bekijken vanuit een systemische bril kan oplossingen zichtbaar maken waar je als studieadviseur anders helemaal niet aan zou denken. Deze cursus adviseren we voor studieadviseurs met al enige ervaring.


Meer informatie en inschrijven

Begeleiding van veranderingsprocessen

12 november 2024 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Deze cursus wordt ook Adviesvaardigheden 2.0. genoemd en richt zich op het inzetten van je kennis en ervaring als studieadviseur om invloed uit te oefenen op het onderwijs- en begeleidingsbeleid van je opleiding. Het gaat dus over adviesvaardigheden naar de organisatie toe in plaats van naar de student.

Deze cursus is voor studieadviseurs die al ervaren zijn en deze ervaring nu willen inzetten om de opleiding te verbeteren. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een waardevolle cursus in ons aanbod zal worden. Met Jan kan dat ook niet missen! Schrijf je dus in!

Meer informatie en inschrijven

Keuzebegeleiding

14 november 2024 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Deze cursus is ook een vast onderdeel van ons aanbod en wordt al jaren erg goed beoordeeld. Keuze dilemma’s is een belangrijk onderwerp van deze tijd en lijkt alleen maar toe te nemen. De mogelijkheden lijken eindeloos met alle problemen van dien. De student weet niet wat hij wil of wil juist teveel. Wat is wijsheid? Wil je inzicht krijgen in dit onderwerp zodat je de student goed kan ondersteunen bij zijn keuze uitdagingen?

Meer informatie en inschrijven

Inleiding in de Acceptance en Commitment Therapie (ACT)

18 november 2024 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Bij ons leven hoort pijn en verdriet, bij begeleiders net zo als bij studenten. Het doel van ACT is niet het oplossen van symptomen maar het leren omgaan met onze gedachten en emoties terwijl we onderweg zijn in de richting die voor ons van waarde is.

Meer informatie en inschrijven