Cursusaanbod

Cursusprogramma 2023

Hieronder kan je meer informatie over de cursussen terugvinden, als ook de mogelijkheid om je hiervoor aan te melden. Mocht je vragen hebben over de cursussen, dan kan je altijd mailen naar cursussen@lvsa.nl.

Aanmeldprocedure meerdaagse cursussen (najaar 2023)
Om iedereen gelijke kansen te geven deel te nemen aan een meerdaagse LVSA-cursus en om overbelasting van ons aanmeldsysteem te voorkomen, hebben we de volgende procedure opgezet:

  • Je kunt je voor 1 cursus aanmelden uit het aanbod van meerdaagse cursussen van najaar 2023.
  • Je hebt van 2 juni tot en met 16 juni de kans om je aan te melden voor een cursussen die hieronder op deze webpagina staan. Dit is een ‘vooraanmelding’.
  • Per cursus worden door loting 15 deelnemers geplaatst, en worden er 10 deelnemers op de wachtlijst geplaatst. Loting vindt plaats door ons secretariaat op basis van je LVSA lidmaatschapsnummer (D-nummer), dus zonder een verwijzing naar namen of e-mailadressen.
  • Je hoort vóór de zomervakantieperiode of je bent ingeloot, of je op de wachtlijst staat, of dat je bent uitgeloot en deze keer niet kunt deelnemen.
  • Op het moment dat een deelnemer annuleert*, wordt met de eerste op de wachtlijst contact opgenomen of hij/zij kan/wil deelnemen.
  • Cursussen die niet vol zitten, of waarvan de wachtlijst nog niet vol is, blijven zoals gebruikelijk open staan op de website. Aanmelders na 16 juni (ook die in eerste instantie uitgeloot waren voor een andere cursus) worden op volgorde van aanmelding op de deelnemers-/ wachtlijst gezet (afhankelijk van hoe vol de cursus al zit). Ook nu geldt: op het moment dat een deelnemer annuleert*, wordt met de eerste op de wachtlijst contact opgenomen of hij/zij kan/wil deelnemen.

    *Annuleringsvoorwaarden worden vermeld in de bevestigingsmail die je krijgt voor deelname aan een cursus.

Het is goed om te weten dat wij ons best doen om de populairste cursussen vanaf nu meer dan 1x per jaar aan te bieden. Houd onze nieuwsbrieven en deze website in de gaten voor het actuele aanbod.

Eerstejaarsproblematiek

29 september 2023 Utrecht De psyche

De overgang van middelbare school naar universiteit is lang niet voor iedereen even soepel. Soms is er sprake van gewenningsproblemen die met de tijd zullen verdwijnen maar soms is er sprake van problemen die niet zomaar zullen verdwijnen. Deze cursus laat op een heldere manier zien waar eerstejaars studenten tegen aan kunnen lopen, wanneer je ze kunt geruststellen en wanneer aanvullende begeleiding verstandig is.

Meer informatie en inschrijven

Hoogbegaafdheid bij studenten

23 oktober 2023 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Shining a light on bright students

Meer informatie en inschrijven

Inleiding in de Acceptance en Commitment Therapie (ACT)

23 oktober 2023 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Bij ons leven hoort pijn en verdriet, bij begeleiders net zo als bij studenten. Het doel van ACT is niet het oplossen van symptomen maar het leren omgaan met onze gedachten en emoties terwijl we onderweg zijn in de richting die voor ons van waarde is.

Meer informatie en inschrijven

Stressmanagement

27 oktober 2023 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

In de top 8 van ‘meest voorkomende psychische klachten onder studenten’ staat stress op de derde plaats (onderzoek Landelijke studentenvakbond 2013). Niet verwonderlijk dat studieadviseurs steeds vaker te maken hebben met studenten die kampen met stress- en burn-out klachten en die onderpresteren als gevolg van stress.

Meer informatie en inschrijven

Systemisch werken

1 november 2023 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Eindelijk hebben we systemisch werken kunnen toevoegen aan ons aanbod! Ieder van ons maakt deel uit van meerdere systemen. Denk hierbij aan je familie, de sportclub, de opleiding, de organisatie. Ieder systeem heeft zijn eigen dynamiek. Als je door een systemische bril leert kijken naar de problematiek of vraagstukken die je voorgelegd krijgt, onderzoek je of dit vraagstuk wel op zichzelf staat of dat er mogelijk een relatie is met dynamieken die zich afspelen in het systeem. De universiteit, de opleiding en de situatie van een student bekijken vanuit een systemische bril kan oplossingen zichtbaar maken waar je als studieadviseur anders helemaal niet aan zou denken. Deze cursus adviseren we voor studieadviseurs met al enige ervaring.


Meer informatie en inschrijven

Keuzebegeleiding

2 november 2023 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Deze cursus is ook een vast onderdeel van ons aanbod en wordt al jaren erg goed beoordeeld. Keuze dilemma’s is een belangrijk onderwerp van deze tijd en lijkt alleen maar toe te nemen. De mogelijkheden lijken eindeloos met alle problemen van dien. De student weet niet wat hij wil of wil juist teveel. Wat is wijsheid? Wil je inzicht krijgen in dit onderwerp zodat je de student goed kan ondersteunen bij zijn keuze uitdagingen?

Meer informatie en inschrijven

Provocatief coachen

16 november 2023 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Humor, warmte en uitdaging vormen de basishouding. Je zegt wat je denkt maar doet daar een flinke schep bovenop. Je ontregelt en doorbreekt vaste patronen. De student zal deze manier van begeleiden als bijzonder inspirerend ervaren.

De studenten ontwikkelen een onderzoekende houding en nemen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.

Meer informatie en inschrijven

Succesvol studeren

17 november 2023 Utrecht De studie

Hoe kun jij als begeleider de student helpen om succesvol te worden en wanneer moet men tot de conclusie komen dat het niet gaat lukken? Op de eerste plaats door een aantal hardnekkig misverstanden over het leerproces weg te nemen. Het is bijvoorbeeld zo dat geen enkele methode of strategie werkt! Ten tweede is geen enkele feit belangrijk en tot slot is het niet het resultaat dat telt. Welkom in de wereld van de leerpsychologie! Wanneer je als studieadviseur leert inzien hoe het leerproces echt in elkaar steekt, zul je de student veel effectiever kunnen begeleiden en adviseren.


Meer informatie en inschrijven

Verbindende communicatie

5 december 2023 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Een gevoel van veiligheid is belangrijk om gezond en goed te functioneren. Hoe wij omgaan met anderen en hoe zij met ons omgaan spelen daar een grote rol in. Het zoeken en vinden van verbinding met de ander draagt sterk bij aan een gevoel van veiligheid. Deze cursus biedt een concrete aanpak om verbindend te communiceren.

Meer informatie en inschrijven

Webinars

Webinar: 113
Op dinsdag 17 januari 2023 organiseerde de LVSA het webinar 113. Eén op de 10 jongeren, tussen de 12 en 25 jaar, heeft zelfmoordgedachten. Op jouw universiteit kunnen dus zeker meerdere studenten rondlopen die aan zelfmoord denken. Dit betekent dat we allemaal wel zo iemand kennen. Merk jij het als een student overweegt om een eind aan zijn leven te maken? Vaak niet, want praten over zelfmoordgedachten is taboe. Dat taboe wil 113 doorbreken, o.a. met deze online voorlichting, speciaal voor de leden van de LVSA.

Tijdens de online voorlichting werd aandacht besteed aan:
• Feiten en cijfers over zelfmoord
• Zelfmoordpreventie, wat kan jij doen in de rol van studieadviseur?
• Do’s en don’ts in gesprekken
• Verwijzen naar hulp (intern en extern)
• Wat 113 biedt aan producten en diensten voor hulpvragers, naasten en professionals

Webinar: Mentale weerbaarheid
Op dinsdag 13 april 2022 werd door sportpsycholoog Rico Schuijers het webinar verzorgd met de titel 'Mentale weerbaarheid'. Hierbij ging hij in op mentale kracht in relatie tot handelingsfouten, coping- en voorkeurstijlen, de kieskubus, aandachtscirkels en taalgebruik. Meer hierover vind je in deze slides.

Webinar: Online contact krijgen én houden met studenten
Op dinsdag 23 juni 2021 organiseerde de LVSA haar tweede webinar met als thema 'Online contact krijgen en houden met studenten', verzorgd door André Baars vanaf. Je kan hier de slides nog eens rustig bekijken.

Webinar: Studentbegeleiding ten tijde van Corona
Op donderdag 23 april 2021 organiseerde de LVSA haar eerste webinar met als thema 'Studentbegeleiding ten tijde van Corona' verzorgd door André Baars. Via onderstaande link is het webinar terug te zien. Duur: ongeveer 80 minuten (vanaf 4:10 min)
Studentbegeleiding ten tijde van Corona (via Zoom)
Je kan hier de slides nog eens rustig bekijken