Cursusaanbod

Cursusprogramma 2022

Hieronder kan je meer informatie over de cursussen terugvinden, als ook de mogelijkheid om je hiervoor in te schrijven. Mocht je vragen hebben over de cursussen, dan kan je altijd mailen naar cursussen@lvsa.nl.


Stressmanagement en Faalangstbegeleiding

12 september 2022 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

In de top 8 van ‘meest voorkomende psychische klachten onder studenten’ staat stress op de derde plaats (onderzoek Landelijke studentenvakbond 2013). Niet verwonderlijk dat studieadviseurs steeds vaker te maken hebben met studenten die kampen met stress- en burn-out klachten en die onderpresteren als gevolg van stress.

Meer informatie en inschrijven

Keuzebegeleiding

6 oktober 2022 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Deze cursus is ook een vast onderdeel van ons aanbod en wordt al jaren erg goed beoordeeld. Keuze dilemma’s is een belangrijk onderwerp van deze tijd en lijkt alleen maar toe te nemen. De mogelijkheden lijken eindeloos met alle problemen van dien. De student weet niet wat hij wil of wil juist teveel. Wat is wijsheid? Wil je inzicht krijgen in dit onderwerp zodat je de student goed kan ondersteunen bij zijn keuze uitdagingen?

Meer informatie en inschrijven

Inleiding in de Acceptance en Commitment Therapie (ACT)

28 oktober 2022 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Bij ons leven hoort pijn en verdriet, bij begeleiders net zo als bij studenten. Het doel van ACT is niet het oplossen van symptomen maar het leren omgaan met onze gedachten en emoties terwijl we onderweg zijn in de richting die voor ons van waarde is.

Meer informatie en inschrijven

Systemisch werken

2 november 2022 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Eindelijk hebben we systemisch werken kunnen toevoegen aan ons aanbod! Ieder van ons maakt deel uit van meerdere systemen. Denk hierbij aan je familie, de sportclub, de opleiding, de organisatie. Ieder systeem heeft zijn eigen dynamiek. Als je door een systemische bril leert kijken naar de problematiek of vraagstukken die je voorgelegd krijgt, onderzoek je of dit vraagstuk wel op zichzelf staat of dat er mogelijk een relatie is met dynamieken die zich afspelen in het systeem. De universiteit, de opleiding en de situatie van een student bekijken vanuit een systemische bril kan oplossingen zichtbaar maken waar je als studieadviseur anders helemaal niet aan zou denken. Deze cursus adviseren we voor studieadviseurs met al enige ervaring.


Meer informatie en inschrijven

Succesvol studeren

4 november 2022 Utrecht De studie

Het begeleiden en adviseren van studenten is de belangrijkste taak van de studieadviseur. Maar waar begeleiden we naartoe? Door alle problemen die studenten aandragen wordt soms vergeten dat het uiteindelijk gaat om studeren en studiesucces. Om de student daarbij te helpen is het belangrijk te weten hoe succesvol studeergedrag er precies uitziet. Deze cursus maakt inzichtelijk wat de universiteit van de student verlangt en welke vaardigheden daarmee gemoeid zijn. Het gaat om een persoonlijk leiderschap waarbij de student zelf de regie leert nemen over zijn eigen leerproces. In de cursus wordt concreet uiteengezet hoe sterke en zwakke regie er uitziet en hoe de studieadviseur de student kan ondersteunen daar beter in te worden. Deze cursus is een belangrijke basis voor iedereen die studenten begeleidt.

Meer informatie en inschrijven

Begeleiding van veranderingsprocessen

22 november 2022 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Verzorgd door Jan van den Broek

Deze cursus wordt ook Adviesvaardigheden 2.0. genoemd en richt zich op het inzetten van je kennis en ervaring als studieadviseur om invloed uit te oefenen op het onderwijs- en begeleidingsbeleid van je opleiding. Het gaat dus over adviesvaardigheden naar de organisatie toe in plaats van naar de student.

Deze cursus is voor studieadviseurs die al ervaren zijn en deze ervaring nu willen inzetten om de opleiding te verbeteren. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een waardevolle cursus in ons aanbod zal worden. Met Jan kan dat ook niet missen! Schrijf je dus in!


Meer informatie en inschrijven

Webinars

Webinar: Mentale weerbaarheid
Op dinsdag 13 april 2022 werd door sportpsycholoog Rico Schuijers het webinar verzorgd met de titel 'Mentale weerbaarheid'. Hierbij ging hij in op mentale kracht in relatie tot handelingsfouten, coping- en voorkeurstijlen, de kieskubus, aandachtcirkels en taalgebruik. Meer hierover vind je in deze slides.

Webinar: Online contact krijgen én houden met studenten
Op dinsdag 23 juni 2021 organiseerde de LVSA haar tweede webinar met als thema 'Online contact krijgen en houden met studenten', verzorgd door André Baars vanaf. Je kan hier de slides nog eens rustig bekijken.

Webinar: Studentbegeleiding ten tijde van Corona
Op donderdag 23 april 2021 organiseerde de LVSA haar eerste webinar met als thema 'Studentbegeleiding ten tijde van Corona' verzorgd door André Baars. Via onderstaande link is het webinar terug te zien. Duur: ongeveer 80 minuten (vanaf 4:10 min)
Studentbegeleiding ten tijde van Corona (via Zoom)
Je kan hier de slides nog eens rustig bekijken