Studiedagen

Vanaf het begin van haar bestaan in 1984 heeft de LVSA jaarlijks studiedagen georganiseerd. Op de studiedag wordt ook de Algemene Ledenvergadering gehouden. De studiedag wordt tweejaarlijks afgewisseld met de conferentie en vindt altijd plaats in het voorjaar.

De studiedag zelf is toegankelijk voor leden en niet-leden en biedt ruimte voor het uitwisselen van ervaringen, voor kennisdeling en het aanhalen van oude contacten of het maken van nieuwe contacten.

Meestal wordt er een spreker gevraagd voor een inleiding over een actueel en spraakmakend thema dat voor alle studieadviseurs relevant en interessant is. Daarnaast zijn er workshops. Bij de workshops ligt de nadruk op verdieping, ervaring opdoen en uitwisseling met collega's onderling. De LVSA wil meer aandacht geven aan de uitwisseling over werkwijzen en eigen onderzoek in de (studieadvies-)praktijk. Hiertoe stimuleert zij dat leden zelf presentaties geven en uitwisselen over ervaringen en projecten, bijvoorbeeld rond het thema kwaliteit van studieadvisering/studentbegeleiding.

De volgende LVSA-studiedag zal plaatsvinden op 13 juni 2024 in Utrecht

Naar de Studiedag 2024

Vragen of een eigen idee voor een studiedag?

De organisatie en coördinatie van studiedagen is in handen van de werkgroep studie- en professionaliseringsdagen van de LVSA. Voor vragen, of het doorgeven van eigen ideeën of wensen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier:

Idee indienen