Studiedag 2024

13 juni 2024

Verschillende cursusleiders

€ 200 (€ 300 voor niet leden)

Congrescentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Tijdens de Studiedag kunnen LVSA-leden deelnemen aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Na afloop van de ALV begint de Studiedag met inspirerende workshops. We sluiten de dag af met een borrel.

De Studiedag 2024 vindt plaats op 13 juni 2024

De inschrijving voor de Studiedag 2024 is gesloten.

Programma

09:30u Inloop
10:00u ALV
10:45u Opening: warming up/energizer
11:00u Koffie/thee-pauze en naar zaal lopen
11:15u Workshop ronde 1
13:00u Lunch (optioneel: speeddaten)
14:30u Workshop ronde 2
16:15u Borrel
17:00u Einde

Overzicht van workshops van de Studiedag 2024

In de ochtendworkshop maak je kennis met geweldloze communicatie, waarna we inzoomen op een studentgesprek. Hoe luister je met andere oren naar een student, waarbij je je richt op de gevoelens en behoeften. Lukt het je om daarbij te komen? Zonder oplossingen aan te dragen resulteert dit in meer begrip en uiteindelijk ook ruimte voor zelfs meerdere oplossingen.

In deze workshop leer je hoe je kan inzoomen op wat er op het moment in de student leeft. En dat is vaak waardevolle informatie, voor een studieadviseur maar minstens zo waardevol voor de student zelf.

Een introductie voor provocatieve begeleiding is een humoristische en bevrijdende manier om studenten te begeleiden. Humor, warmte en uitdaging vormen de basishouding. Je zegt wat je denkt maar doet daar een flinke schep bovenop. Je ontregelt en doorbreekt vaste patronen. De student zal deze manier van begeleiden als bijzonder inspirerend ervaren. Door het bieden van onverwachte interventies ontwikkelen studenten een onderzoekende houding en nemen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.

De volgende thema’s en technieken komen aan bod:
• De principes van provocatief coachen. Deze principes zijn heel anders dan de principes van de gebruikelijke vormen van coaching;
• De basishouding: betrokkenheid, humor en provocatie
• Een provocatieve techniek oefenen
• Effecten en toepasbaarheid van de Provocatieve stijl.

Anton de Vries is een ervaren provocatief trainer en (team)coach. Hij werkt, vanuit zijn eigen bedrijf De Vries Coaching & Training, zowel in als buiten het onderwijs. Regelmatig verzorgt hij de training Provocatief Coachen voor de LVSA. Daarnaast is hij werkzaam als Senior loopbaancoach en trainer voor medewerkers en studenten van de hogeschool Windesheim. In zijn werk zet hij problemen en uitdagingen graag op de kop, zodat men de zaak van een andere kant leert bekijken. Zijn stijl wordt als verrassend, ontregelend en verruimend ervaren. Overigens wordt ook de training in deze zelfde stijl gegeven.

This workshop appropriate for Academic Counsellors at all stages in their career as it is designed to offer you space to explore knowledge, skills and tools needed to empower your students in their career development and job search. During this two hour workshop, which includes facilitated discussion and guided activities, you will learn how to select and apply the technique best suited for your client, and gain insight into the latest trends and tactics in career coaching.

By the end of this workshop you will be able to help your students to:

 • Understand their decision-making approach and biases that limit them
 • Cut through over-whelm and identify their target role
 • Write cover letters and resumes that stand out and highlight the essential skills and experiences that will get them noticed
 • Navigate the process of searching for career opportunities
 • Navigate their lows with compassion

The workshop will be given in English by Margaret Walten, career counsellor at the TU Delft.

Omdat elke generatie opgroeit in een andere tijdgeest, verschillen de opvattingen over werken en leren. Dat geldt ook voor de nieuwe generatie studenten en daar moeten oudere generaties vaak nog aan wennen. De workshop Het Generatie Z effect geeft inzicht in de invloed van de tijdgeest op veranderende behoeften en drijfveren van jongeren en biedt tevens handvatten om hier als studieadviseur mee om te gaan. Je wordt meegenomen in de boeiende belevingswereld van Generatie Z en krijgt een inkijk in wat hen inspireert en motiveert. Er afwisselend aandacht voor inspiratie, interactie en reflectie, waardoor je na afloop beter in staat bent studenten te begrijpen en bereiken.

Daniëlle Schreurs van FutureMap vergroot het toekomstbewustzijn in organisaties. Zij verkent de toekomst van werken en leren en daarbij kijkt ze in het bijzonder naar het doen en laten van nieuwe generaties. Met haar inzichten brengt ze het gesprek over vernieuwing op de arbeidsmarkt en in het onderwijs op gang. Daarnaast begeleidt ze organisaties bij de invulling van toekomstvraagstukken.

Hoe bereik je de optimale samenwerking in het gesprek met je student? Met Oplossingsgericht beïnvloeden krijg je vragen aangereikt waarmee je optimaal op de student aansluit, en tegelijkertijd je eigen doel op tafel legt. Hiermee wordt de kans op weerstand en tegenwerpingen kleiner. Kortom: je leert om te activeren in plaats van te overtuigen met als resultaat dat je met minder inspanning betere resultaten zult behalen.

Effecten oplossingsgericht beïnvloeden:

•Activeren in plaats van overtuigen

•Met minder inspanning beter resultaat behalen in gesprekken

•Effectief omgaan met weerstand en 'ja, maar....'

•Nog beter reageren op klagende studenten

•Focus houden op het doel zonder teveel in herhaling te vallen

Irene Lansdaal is oprichter van Solvitas, een organisatie die gespecialiseerd is in het bieden van trainingen op het gebied van oplossingsgericht werken in het onderwijs.

Een experimentiële/ervaringsgerichte workshop met een korte inleiding in ACT en de zes kernprocessen ervan (Acceptatie, Defusie, Zelf-als-Context, In het hier & nu zijn, Waarden en Toegewijde actie) met als doel het vergroten van de psychologische flexibiliteit en/of het bevorderen ervan bij studenten. Met veel oefeningen om het zelf te beleven.

Bij ons leven hoort pijn, bij begeleiders net zoals bij studenten. Ook worden we regelmatig geconfronteerd met uitdagingen en problemen. Het verzet tegen de daarmee verbonden moeilijke emoties enerzijds en het schikken naar ons vaak over-kritisch verstand anderzijds kan ons uit het moment halen en kan een rijk leven in de weg staan. ACT is een transdiagnostische, derde generatie cognitieve gedragstherapie. Het doel van ACT is niet het oplossen van symptomen maar het leren omgaan met onze gedachten en emoties terwijl we onderweg zijn in de richting die voor ons van waarde is. Het kiezen wie je wilt zijn en wat voor leven je wilt leiden past bijzonder goed bij de leeftijdsfase van studenten, maar de mogelijkheid om zelf ons pad te kiezen hebben we zolang we leven.

Andreas Galipò is psycholoog en psychotherapeut i.o., werkt als studentenpsycholoog bij de Afdeling Studenten Support van de Radboud Universiteit.

In de workshop middelengebruik bij studenten: signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen krijg je als studieadviseur van studenten in het hoger onderwijs handvatten om het gesprek aan te gaan over (riskant) middelengebruik en de relatie met mentale gezondheid. Zo kunnen studentenbegeleiders problemen voorkomen die ontstaan door het (riskant) gebruik van alcohol en andere drugs.

Welke middelen worden er eigenlijk door studenten gebruikt? En wat is de prevalentie van middelengebruik? Wanneer is er sprake van riskant gebruikt en welke factoren van mentale gezondheid hangen samen met middelengebruik? Hoe kan je het gesprek aangaan met een student over middelengebruik en naar wie kan je de student dan doorverwijzen?
Tijdens deze workshop wordt er antwoord gegeven op al deze vragen door een preventiedeskundige van Jellinek Preventie. Heb je nog specifieke andere vragen die je behandeld wilt hebben? Kom dan vooral met een eigen inbreng!

Ayse Varol is preventiedeskundige bij Jelinek

Hoe meer culturele diversiteit in de studentenpopulatie hoe meer een studieadviseur wordt uitgenodigd optimaal aan te sluiten bij de (internationale) studenten, hun denk- en hun leefwereld. In deze workshop neemt Yvonne van der Pol je mee langs de meer recente inzichten over interculturele effectiviteit vanuit de sociale en culturele psychologie. Verder staan oefenen met herkenbare casuïstiek uit de praktijk van studieadviseurs en intercollegiale uitwisseling in kleine groepjes centraal. Daartoe kun je vooraf je eigen casus insturen. We maken een selectie van typen gespreksvoering en werken daarmee in drietallen in de workshop. Kortom een uitgelezen kans om op een plezierige manier met elkaar de diepte in te gaan over hoe je (internationale) studenten nóg beter kunt bereiken en begeleiden.

Het workshop programma:


 • Welkom en check-in
 • Culturele diversiteit en culturele intuïtie
 • Carrousel: Effectief omgaan met culturele diversiteit – oefenen met eigen casuïstiek
 • Check out - Interculturele effectiviteit

Als studieadviseur ben je goed in het voeren van gesprekken. En precies die vaardigheden kun je inzetten om soepel te spreken voor en met grote groepen. Je verlaagt de drempel voor jezelf en je publiek als je:

 • goed bent in contact maken,
 • de juiste sfeer weet neer te zetten,
 • kunt spelen met je eigen energie en
 • je publiek kan activeren.

Deze workshop biedt praktische tips waar we direct mee gaan experimenteren. En natuurlijk leren we vooral ook van elkaar. Hoe sluit je aan bij je publiek? Hoe introduceer jij jezelf? Hoe zorg je dat iedereen, inclusief jijzelf, zich comfortabel voelt? Hoe kun je, door te bewust variëren in je presentatiestijl, spelen met je eigen energie en die van je publiek?

Janou Hemsing is Senior communicatietrainer, train-de-trainer en ervaren presentator op o.a. de welkomstdagen voor nieuwe internationale Bachelors- en Masterstudenten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

In deze workshop over het socratisch gesprek, leer je hoe je samen met een student een vraag kunt onderzoeken. Een socratisch gesprek is geen oplossingsgericht gesprek, maar een onderzoekend, filosofisch gesprek. Vanuit een concreet, actueel voorbeeld uit eigen ervaring, kom je tot nieuwe inzichten. Je ontdekt samen veronderstellingen en overtuigingen, die achter het gedrag liggen. Zodoende kun je in een relatief korte tijd tot diepgang komen. In deze workshop oefen je met concrete werkvormen, die je in een gesprek met een student kunt toepassen. Ook oefenen we de socratische houding. Hoe vraag je door, zodat je de ander aan het denken zet? En wanneer laat je juist een stilte vallen?

Karen Faber is docent Filosofie, trainer Kinderfilosofie en onderwijsadviseur.

Smaakte het “basisprogramma Provocatief Coachen” naar meer? Of ontbreekt de humor toch nog in de begeleiding? Is het provocatief “ontregelen” nog erg spannend?

De opfrisworkshop Provocatief Coachen is zowel verdiepend als verbredend. De verbreding bestaat uit het aanleren van nieuwe provocatieve technieken. Het gevolg is dat je provocatieve coachingsvaardigheden op een hoger niveau komen; je durft meer op je creativiteit te vertrouwen en weet je student blijvend uit te dagen om vaste patronen te doorbreken.

Het opfrissen bestaat uit een verkenning van de werking van paradoxale interventies. Ontdek hoe tegenstrijdigheid en humor in begeleiding kan helpen om blokkades en weerstand op te ruimen. Leer nieuwe technieken en leer meer over veranderingsmechanismen en over de achtergronden waarom provocatief coachen zo effectief is. Door nieuwe inzichten over deze paradoxale manier van werken bouw je meer vertrouwen op om deze methode blijvend in te zetten.

Deze workshop is voor studieadviseurs die eerder een training Provocatief Coachen hebben gevolgd.

Anton de Vries is een ervaren provocatief trainer en (team)coach. Hij werkt, vanuit zijn eigen bedrijf De Vries Coaching & Training, zowel in als buiten het onderwijs. Regelmatig verzorgt hij de training Provocatief Coachen voor de LVSA. Daarnaast is hij werkzaam als Senior loopbaancoach en trainer voor medewerkers en studenten van de hogeschool Windesheim. In zijn werk zet hij problemen en uitdagingen graag op de kop, zodat men de zaak van een andere kant leert bekijken. Zijn stijl wordt als verrassend, ontregelend en verruimend ervaren. Overigens wordt ook de training in deze zelfde stijl gegeven.

In deze interactieve workshop staat de begeleiding van studenten met kenmerken van hoogbegaafdheid en een uitdaging ten aanzien van leren en ontwikkelen centraal.

Ieder mens heeft een of meerdere talenten en de mate waarin dit tot ontwikkeling komt is afhankelijk van een veelheid aan factoren, waaronder de interactie met de omgeving. Bij belemmeringen kunnen talenten verborgen zijn of gemaskeerd worden, waardoor aanwezige potentie niet leidt tot goede prestaties of onderpresteren. Voor dubbel-bijzondere leerlingen is het vaak een extra uitdaging om te kunnen. Dit geldt vermoedelijk evenzo voor studenten in een academische setting. Goede begeleiding van deze studenten is belangrijk en complex, omdat het noodzakelijk is om vanuit meerdere perspectieven - met open houding - naar talent en uitdaging te kijken.

Het doel van deze workshop is om je te ondersteunen bij het begrijpen van dubbel-bijzondere studenten en handreikingen te bieden voor een passende begeleiding. De laatste wetenschappelijke inzichten over de ontwikkeling van talent zullen aan bod komen, gekoppeld aan de specifieke uitdagingen en behoeften van dubbel-bijzondere studenten.

Marianne Nannings, PhD student Radboud Universiteit

In deze actieve workshop leer je hoe je studenten kunt helpen bij het maken van een keuze voor een andere studie.

Ook de TU Delft heeft helaas te maken met studenten die een studie zijn begonnen die niet aan de verwachtingen voldoet. Olga Peters laat je zien hoe studenten van de TU Delft geholpen worden bij het maken van een keuze voor een andere studie of vervolgmaster. Dat gebeurt niet alleen via 1 op 1 gesprekken, maar ook door het geven van workshops. Tijdens deze workshop krijg je een inkijkje in de Delftse werkwijze en zie je welke middelen de collega’s in Delft inzetten. je gaan ook, net als de studenten, actief aan de slag om bijv. antwoord te vinden op de vragen: Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?

Hoe beter je jezelf kent hoe makkelijker het is om te beoordelen of een studie bij je past! Want keuzes maken doe je op papier en niet in je hoofd.

Andere zaken die aan bod komen zijn:

 • Vragenlijsten die gebruikt kunnen worden.
 • Welke opties zijn er en hoe kom je erachter welke studie bij jou past?
 • Via een stappenplan krijg je inzicht in jouw studiekeuze proces en welke middelen en activiteiten je daarbij kunt inzetten
 • Na afloop weet je misschien nog niet WAT je moet kiezen, maar wel HOE je dat moet doen.

Olga Peters is loopbaanadviseur en topsportcoördinator TU Delft.

Heb je in de ochtend de workshop gedaan over geweldloze communicatie (of heb je eerder elders een introductiecursus gevolgd) en smaakt dit naar meer, dan kun je je in deze workshop verder verdiepen in geweldloze communicatie. Ook voor mensen die al langer met geweldloze communicatie werken is dit een leuke workshop. Aan de hand van interactieve spellen duiken we in de behoefte achter een eis, een verwijt, een strategie en quasiegevoelens. Om maar eens een greep uit het middagprogramma te noemen. Alle oefeningen zijn direct toe te passen op studentgesprekken.

De afgelopen tijd waren internationalisering en het bindend studieadvies in het hoger onderwijs hot topics in politiek Den Haag. Als studieadviseurs hebben we hier allemaal een mening over. Wil je over deze onderwerpen van gedachte wisselen met collega’s? Schrijf je dan in voor (één van) de World Cafés! Aan de hand van een aantal vragen nemen we samen het onderwerp onder de loep en kijken we naar de verschillen en overeenkomsten per universiteit. Uitwisselen is het doel maar wie weet leren we ook nog wat van elkaar.

Er zijn tijdens de studiedag twee World Café’s: eentje waarin we van gedachten wisselen over BSA en eentje waarin we dat doen over internationalisering.

De World Café’s worden geleid door leden van de werkgroep LVSA Studiedag, maar ze worden voorbereid in samenwerking met Josephine Verstappen, beleidsadviseur onderwijs bij UNL (Universiteiten van Nederland). De uitkomsten van de worldcafé’s worden na afloop ook teruggekoppeld aan UNL.

Weet je het nog, hoe leuk het was, het speeddaten tijdens de vorige studiedag? Daarom ook deze keer: speeddaten tijdens de lunch. Maak in korte tijd kennis met collega’s, vraag elkaar het hemd van het lijf en vergroot je netwerk!

Literatuur

Hieronder vind je een opsomming van relevante lectuur uit onze literatuurlijst. Heb je zelf een suggestie voor een interessant boek, tijdschrift of artikel over dit onderwerp? Laat het ons weten!


Geen literatuur beschikbaar

Start inschrijving:
18 maart 2024

Einde inschrijving:
9 april 2024

Annulering mogelijk tot:
16 mei 2024

13 juni 2024

€ 200 (€ 300 voor niet leden)