Visie op studieadvies

Studieadvies draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling en studiesucces door studenten te ondersteunen bij een doelgerichte en zelfstandige aanpak van hun studie. Deze ondersteuning draagt bij aan de ontwikkeling van vaardigheden zoals het maken van goed onderbouwde keuzes, effectief studeergedrag en het benoemen en ontwikkelen van de voor studie en arbeidsmarkt/ werkveld vereiste competenties.

De studieadviseur vormt een belangrijke schakel tussen de organisatie en de student. Vanuit deze positie kijkt de studieadviseur naar de studeerbaarheid van de opleiding, draagt bij aan het beleid binnen de instelling en handelt hierbij proactief.

Studenten worden op professionele wijze gemonitord, geïnformeerd, geadviseerd en begeleid door de studieadviseur die daarbij handelt vanuit de volgende uitgangspunten:

 • De studieadviseur handelt ethisch en houdt zich aan de gedragscode van de LVSA;
 • is zichtbaar en toegankelijk;
 • stimuleert en adviseert de student bij het stellen van doelen en het maken van verantwoorde keuzes;
 • biedt gerichte ondersteuning aan studenten met persoonlijke omstandigheden en aan specifieke doelgroepen;
 • is gericht op samenwerking en afstemming met collega’s en verwijst door waar nodig;
 • reflecteert op zichzelf, zijn handelen, positie, invloed en grenzen;
 • draagt actief bij aan kwaliteitsverbetering binnen opleiding en instelling;
 • opereert binnen de kaders van de landelijke wetgeving, universitaire en opleiding specifieke regelingen en bepalingen waarbij het belang van de student centraal staat;
 • blijft zich ontwikkelen zowel wat betreft kennis als vaardigheden.

Een studieadviseur heeft drie aandachtsgebieden

 1. de student
 2. de studie
 3. de omgeving


Bij het samenstellen van deze visie is rekening gehouden met:


Meer over de aandachtsgebieden