Internationale collegae

12 oktober 2015

Terugkijken op internationale conferenties

Terugkijkende op het bezoek aan NACADA International in Melbourne (klik hier voor het programma), en de GiBET conferentie in Hambrug (klik hier voor het programma), herinner ik mij een aantal zaken.

Het was telkens weer leuk en inspirerend om met vakgenoten over het werk te praten. Om zodoende te vernemen wat hun visie op het werk is; welke mogelijkheden zij hebben in de organisatie en wat de spanningsvelden zijn; waar ze tegen aanlopen en hoe zij dingen aanpakken. Tevens was het boeiend om te horen welke veranderingen er internationaal worden waargenomen met betrekking tot studenten en in de ‘universitaire wereld’.

Het was spannend om in Melbourne in een internationale setting een presentatie te houden getiteld ‘Possibilities to partner students with a disability towards success in a new academic setting’. De meeste factoren die van invloed zijn op een ‘new academic setting’ werden herkend. Het bleek echter dat de meesten veel te maken hebben met ‘online’ studenten en veel minder dan in Nederland met ‘campus’ studenten (ook in bachelor onderwijs).

Daarnaast kwamen verschillen tussen het Nederlandse onderwijsstelsel enerzijds en het Amerikaanse en Australische anderzijds duidelijk naar voren. Zo zijn in de VS en Australië bachelor programma’s veel minder vastgelegd en is er veel meer keuze om een eigen programma vast te stellen.

Opvallend was het enthousiasme waarmee men sprak over het werk, zowel in Melbourne als in Hamburg; het delen van ervaringen en ‘best practise’; de mogelijkheden tot onderzoek naar het eigen werk en functioneren; professionaliteit; scholing.

De Australische- en Nieuw Zeelandse Collegae hebben de bijeenkomst in Melbourne aangegrepen om zich te organiseren.

De Duitse collegae zijn al jaren georganiseerd. Dat kan in GiBET verband maar ook in een ‘Studienwerk’ omgeving. Ik ervaarde het als vreemd dat men tot nu toe niet zo veel samenwerkte. GiBET onderhoudt wel al jaren goede contacten met de Zwitserse collegae.

Zowel in Duitsland als in Australië heb ik verteld over het werk van een studieadviseur in Nederland; de LVSA; de bijeenkomsten van de LVSA.

Ik hoop van harte dat we in Wageningen, in mei 2016, Duitse collegae kunnen begroeten.

0 Reacties

Meepraten? Plaats een reactie!