Matching

17 februari 2015

Matching om studiekeuze te bevestigen, of als eerste (en laatste) keuzeactiviteit? Wat zijn de effecten op de studieresultaten?

Als instelling zou je het liefst allemaal aanmeldingen willen krijgen van modelscholieren die netjes alle stappen doorlopen van het ideale studiekeuze proces zoals deze is uitgedacht door marketeers. Ze starten met een brede oriëntatie op het aanbod van studies op de website van de instelling, bezoeken een open dag voor de oriëntatie en gedeeltelijk verdieping. Vervolgens gaan ze zich verder verdiepen in 1 of 2 studies door deelname aan een proefstudeerdag en tot slot besluiten ze om mee te lopen met bestaande colleges uit een opleiding. Als check op de keuze doet de scholier mee aan matching en de keuze wordt bevestigd. De scholier heeft de studie gekozen uit eigen overtuiging vanuit intrinsieke motivatie en niet door invloed van de omgeving. De scholier heeft de juiste keuze gemaakt, de keuze wordt bevestigd en hij/zij kan verder met het afronden van zijn/haar inschrijving. Vervolgens doorloopt de student de studie zonder problemen en heeft na 4 jaar een Master diploma op zak en heeft daarnaast ook nog een bestuursfunctie gedaan, is op exchange geweest en heeft stage gelopen.

De werkelijkheid ziet er helaas iets minder rooskleurig uit. Een aantal scholieren komt naar een matchingsdag zonder ooit eerder op de campus te zijn geweest en hoopt dat er uit de assessment een rapport komt rollen waarin staat "Gefeliciteerd, u heeft de juiste keuze gemaakt, deze studie is uitermate geschikt voor u."

Een ander voorbeeld is een student die na 6 reminders dat hij nog niet aan de verplichte matchingseis heeft voldaan een mailtje stuurt in de week voor 1 oktober dat hij er niet van op de hoogte was gebracht dat matching verplicht is. Hoe had hij dit moeten weten? Hij had toch al een vergelijkbare studie gedaan aan een andere instelling en wist dus toch precies wat de studie in zou houden? Hij was hier nog nooit op de campus geweest, maar de naam van de studie is toch hetzelfde en houdt dus toch ook hetzelfde in?

Het lijkt wel of bij de groep waarbij zelfreflectie en het maken van een doordachte keuze het allerbelangrijkst zou moeten zijn de meerwaarde van matching nog niet helemaal duidelijk is. Aan de andere kant zie je dat de scholieren die al een heel goed overwogen keuze maken enorm veel waarde hechten aan matching en het maken van de assessment.

Waar ik enorm nieuwsgierig naar ben aan de hand van de resultaten van matching in relatie tot de BSA adviezen van de komende paar jaar, is wat voor onze instelling de voorspellende waarde van studiesucces blijkt te zijn. Zijn het bepaalde resultaten uit het assessment die goede voorspellers zijn? Of is het toch zoals bij een aantal instellingen al is gebleken gewoon het behaalde wiskunde resultaat in 6 VWO en het moment van aanmelden? Zouden de scholieren die matching als eerste oriëntatie hebben gebruikt en een week voor uitschrijving erachter kwamen dat ze nog moeten matchen hun BSA ruimschoots halen en nominaal door hun studie heen fietsen?

Ook ben ik nieuwsgierig naar de andere groep studenten die al een goed studiekeuze proces hadden doorlopen en de waarde van matching en het maken van de assessment inzagen. Hebben zij iets gehad aan de resultaten uit de assessment? Zijn ze hierdoor beter van start gegaan met hun studie en zijn ze zich meer bewust van hun goed ontwikkelde en minder goed ontwikkelde kwaliteiten? Weten ze zich te verbeteren op de punten waarop ze in de assessment wellicht minder goed scoorden?.... Hopelijk hebben we over een paar jaar inzicht in het antwoord op deze vragen. 

0 Reacties

Meepraten? Plaats een reactie!