Studiekeuzecheck gesprekken

10 maart 2020

De aanmeldingen voor het academisch jaar 2020-2021 komen sinds 1 oktober 2019 alweer binnen en daarmee zijn ook de studiekeuzecheck gesprekken weer van start gegaan.

Sinds december 2018 werk ik bij de Radboud Universiteit als studieadviseur en doe ik de studiekeuzecheck voor de Nederlands- en Engelstalige opleidingen Bedrijfskunde en Economie en Bedrijfseconomie.

Om studenten bewust na te laten denken over hun studiekeuze, worden ze gevraagd om een digitale vragenlijst in te vullen als onderdeel van de aanmeldingsprocedure. Op basis van de antwoorden die studenten geven besluit ik om ze al dan niet uit te nodigen voor een gesprek op de faculteit en de internationale studenten voor een skype gesprek. Als een student bijvoorbeeld aangeeft zich niet georiënteerd te hebben of niet te weten wat anders te studeren is dit een reden voor een gesprek. Ook studenten die bijvoorbeeld aangeven het niet interessant vinden om zich te verdiepen in theoretische onderwerpen worden uitgenodigd voor een gesprek, aangezien dit toch wel een essentieel onderdeel is van onze opleidingen.

Een van de eerste vragen tijdens een studiekeuzecheck gesprek betreft de motivatie voor de studiekeuze. Hiermee probeer ik een duidelijk beeld te krijgen waarom een student heeft gekozen voor de opleiding. Ik vind het erg leuk om tijdens de gesprekken meer over de student te weten te komen en over de motivatie te horen maar ook merk ik dat veel studenten het erg lastig vinden om een studiekeuze te maken omdat er zoveel mogelijkheden zijn en antwoorden als ‘’ik moet toch een papiertje halen‘’ of ‘’Ik heb alle studies die ik niet leuk vind weggestreept en toen bleef dit over’’ komen dan ook wel eens voor. Deze studenten probeer ik te motiveren om zich goed te verdiepen in onze opleiding en vertel ik over de focus van het programma binnen de Radboud Universiteit. Studenten zijn zich namelijk niet altijd bewust van de verschillen tussen vergelijkbare opleidingen aan andere universiteiten. Als ik merk dat de student zelf ook nog twijfelt over zijn studiekeuze, raad ik hen aan om bijvoorbeeld een dagje mee te lopen en verwijs ik soms door naar onze studieloopbaanadviseur. Naast de studenten die nog enigszins twijfelen over hun studiekeuze, spreek ik ook veel enthousiaste studenten die al goed op de hoogte zijn en een bewuste keuze voor de opleiding hebben gemaakt. Vaak zijn zij geïnteresseerd in de sociale focus van onze opleidingen en hebben zij een van de internationale specialisaties voor ogen waarmee ze voor een semester op exchange naar het buitenland gaan.

Tijdens de gesprekken kijk ik ook naar het beeld en de verwachtingen die studenten van de opleiding hebben. Er zijn bijvoorbeeld veel studenten die voor de opleiding Bedrijfskunde kiezen omdat ze graag een eigen onderneming willen opzetten. Ze verwachten dan vaak dat dit ook precies is wat ze zullen leren en onderschatten de theoretische en wetenschappelijke focus van een studie aan de universiteit. Tijdens het gesprek probeer ik dan ook meer te vertellen over de methodologische vakken en duidelijk uit te leggen waar de opleiding verder over gaat om zo hun verwachtingen bij te stellen.

Naast de motivatie en verwachtingen is het ook belangrijk dat een student ‘’fit to study’’ is. Zo probeer ikna te gaan of een student gewend is om te studeren en informeer ik bijvoorbeeld naar studie strategieën, problemen tijdens de vooropleiding, het concentratievermogen en informeer ik de studenten over de gemiddelde studielast. Aan het einde van het gesprek geef ik de studenten een advies waarvan het merendeel positief is. Echter geef ik sommige studenten ook het advies om hun studiekeuze te heroverwegen. Dat kan zijn omdat ze een verkeerd beeld van de opleiding hebben of omdat ze onvoldoende toegerust zijn. Deze studenten vraag ik om goed na te gaan of hun studiemethoden voldoende zijn en raad ik aan om contact op te nemen met onze studietrainers zodat ze hun studievaardigheden bij kunnen spijkeren.

Het doel van de studiekeuzecheck is om de juiste studenten op de juiste plek te krijgen en om het aantal studenten dat uitvalt of switcht in het eerste jaar te verminderen. Persoonlijk vind ik het vooral een leuk moment om aankomende studenten al een beetje te leren kennen. Het is het eerste contact waar je op voortborduurt en als studieadviseur vind ik het interessant om te zien hoe deze studenten zich in het eerste jaar van hun studie ontwikkelen. Ook denk ik dat het voor studenten fijn is om al eens op de faculteit geweest te zijn en om bij de start van hun studie al een bekend gezicht te zien.

Reacties

Meepraten? Plaats een reactie!