Reimagining Personal Tutoring - impressies UKAT Conferentie

10 mei 2022

Angie Lammen van TU Eindhoven nam deel aan de UKAT Conferentie 2022 met als thema Reimagining Personal Tutoring en deelt haar impressies

Eerst een korte introductie: mijn naam is Angie Lammen en ik ben sinds augustus 2021 werkzaam als Academic Advisor(AA) bij de faculteit Wiskunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Ik ben AA voor de Master studenten Computer Science & Engineering, Embedded Systems en Information Security technology. Sinds 2007 werkzaam bij de TU/e, maar in het vakgebied van Academic Advising dus nog redelijk nieuw.

Begin februari stond er in de nieuwsbrief van de LVSA dat er een driedaagse online conferentie georganiseerd zou worden door UKAT. LVSA zou daarvoor zelfs beurzen beschikbaar stellen. Na een vluchtige blik op het programma (toen nog niet volledig bekend), leek het me wel een goed idee om een poging te wagen deze beurs te krijgen. Zo gezegd zo gedaan. Yashira Groenendijk van de Erasmus school of Economics, Amaal Shamari van Hogeschool Saxion en ik (Technische Universiteit Eindhoven) kregen een beurs!

De week voor de conferentie ben ik eens wat dieper in het programma van de conferentie gedoken. Alles was wel interessant! Op aanraden van mijn teamleider (Yves Houben) besloot ik om per dag zo’n 4 presentaties bij te wonen. Dan was er ook nog tijd om alles te laten bezinken en toch ook wat te doen aan mijn dagelijkse werkzaamheden op de TU/e.

De volgende presentaties vond ik erg leuk en leerzaam en wil ik graag iets meer over vertellen:

 • My passport to success
  Door de pandemie is er niet meer de mogelijkheid geweest om echt persoonlijk contact te maken met studenten. Online is nu eenmaal niet hetzelfde als face to face.
  Om dit op te vangen heeft de Universiteit van Manchester een paspoort bedacht. Een document waarin een student zich eigenlijk voorstelt. Bijvoorbeeld: Wat is je achtergrond? Wat is je motivatie voor deze studie? Waar ben je goed in en waarin niet (en kan dus aan gewerkt worden)? In het paspoort kan ook de vooruitgang bijgehouden worden, zodat personal tutor en student een beter inzicht krijgen in hoe het ervoor staat. De skills die ze moeten hebben om de studie succesvol af te kunnen ronden, zijn hierin verwerkt. Door er zelf antwoord op te geven, krijgen ze ook zelf inzicht. Na elke examenronde wordt het paspoort door student en personal tutor besproken en verder aangevuld.
 • Exploring the links between ‘Belonging’ and ‘Mattering’
  Er is veel onderzoek gedaan naar het gevoel ‘belonging’ (behoren tot) en weinig naar ‘mattering’ (er toe doen). Er is hier voor de pandemie onderzoek naar gedaan door de Birmingham City University. Uit dit onderzoek blijkt dat als het gevoel voor beide bij een student goed is, hij/zij het ook goed zal doen tijdens de studie. ‘Belonging’ is een groepsgevoel en ‘mattering’ een individueel gevoel. Het gevoel van ‘mattering’ heeft meer impact op een student. Aangezien het een individueel gevoel is, moet dit dus ook op individuele basis aangepakt worden. Het onderzoek was nog niet afgerond.
 • Online or face to face? That is the question
  In dit onderzoek door de University of Leeds is gekeken naar welke contactvorm met hun personal tutor de voorkeur heeft bij studenten na de pandemie. Men zou verwachten dat na al het thuis zitten en online werken/studeren, studenten een grote behoefte hebben aan face to face contact. Uit het onderzoek bijkt dat studenten een voorkeur hebben voor een hybride mogelijkheid. Ze willen zelf bepalen welke vorm van contact voor hen het beste werkt. Online en face to face hebben beide hun voor- en nadelen.
 • Introducing the UKAT Professional Curriculum
  De presentatie over het UKAT curriculum was zeer interresant. Zij hebben een curriculum ontwikkelt waarin Online learning modules en workshops aangeboden worden. De workshops zijn in person, maar de online learning modules zou misschien ook wel iets zijn voor de LVSA!
 • Personal tutoring: exploring the gap between policy, practice and the experiences of students
  Dit onderzoek is gedaan aan de Liverpool John Moores University. Er is een online vragenlijst met een mix van open en gesloten vragen naar de programme managers, programme leaders en alle undergraduate studenten gestuurd. Op de Universiteit is er een beleidsstuk over wat de taken van een personal tutor zijn. Het blijkt dat de helft van het personeel dit beleidsstuk wel gelezen heeft, maar verder nooit gebruikt. De mening is dan ook dat personal tutoring niet samengevat kan worden in een beleidsstuk.
  Ook zit er een groot verschil in mening tussen de ondervraagden wat de taken nou zijn van een personal tutor. Eerst zal er gekeken moeten worden naar deze verschillen en de vraag of deze wel vastgelegd kunnen worden. Als men dan toch voor een beleidsstuk kiest, zal dit zeer duidelijk gecommuniceerd moeten worden aan alle partijen. En moet er ook naar gehandeld worden zodat er aan alle verwachtingen voldaan wordt.

Ik moet toegeven dat 3 dagen alleen online zijn wel vermoeiend was. Daarbij merkte ik dat veel zaken waarover gesproken werd, nog niet echt zaken waren waar ik mee bezig was. Zou leuk zijn om over een jaar of 2 nog eens deel te nemen. Dan heb ik zelf ook veel meer ervaring in dit vakgebied. Wat me ook opviel was dat er toch een heel groot verschil is tussen een personal tutor in de UK en een academic advisor in Nederland. Personal tutors kennen elke student persoonlijk en begeleiden hen van het begin tot het einde. Dat zou bij mij in ieder geval niet mogelijk zijn met een paar 100 studenten.

Alle presentaties zijn opgenomen, dus heb ik gelukkig ook nog de mogelijkheid om over een tijdje de andere presentaties te beluisteren. En daarbij ook de aantekeningen door te nemen die ik tijdens deze drie dagen gemaakt heb.

Ik raad iedereen aan om een keer aan een conferentie deel te nemen als dit kan. Academic Advising is een heel mooi vak en het is altijd leuk om kennis te delen met vakgenoten (binnen- en buitenland).

LVSA nogmaals bedankt voor deze mogelijkheid!

Reacties

Meepraten? Plaats een reactie!