Archief cursussen

Systemisch werken

Begeleiding en gespreksvoering

Eindelijk hebben we systemisch werken kunnen toevoegen aan ons aanbod! Ieder van ons maakt deel uit van meerdere systemen. Denk hierbij aan je familie, de sportclub, de opleiding, de organisatie. Ieder systeem heeft zijn eigen dynamiek. Als je door een systemische bril leert kijken naar de problematiek of vraagstukken die je voorgelegd krijgt, onderzoek je of dit vraagstuk wel op zichzelf staat of dat er mogelijk een relatie is met dynamieken die zich afspelen in het systeem. De universiteit, de opleiding en de situatie van een student bekijken vanuit een systemische bril kan oplossingen zichtbaar maken waar je als studieadviseur anders helemaal niet aan zou denken. Deze cursus adviseren we voor studieadviseurs met al enige ervaring.


Meer informatie en inschrijven

Keuzebegeleiding

Begeleiding en gespreksvoering

Verzorgd door Jacky Limvers

Deze cursus is ook een vast onderdeel van ons aanbod en wordt al jaren erg goed beoordeeld. Keuze dilemma’s is een belangrijk onderwerp van deze tijd en lijkt alleen maar toe te nemen. De mogelijkheden lijken eindeloos met alle problemen van dien. De student weet niet wat hij wil of wil juist teveel. Wat is wijsheid?
Wil je inzicht krijgen in dit onderwerp zodat je de student goed kan ondersteunen bij zijn keuze uitdagingen?

Meer informatie en inschrijven

Ware kracht!

De psyche

Verzorgd door Joost Klabbers

In onze werkzaamheden, zeker wanneer deze met andere mensen te maken hebben, zijn we geneigd om binnen onze comfort zone te blijven. Dit heeft praktische voordelen zoals efficiënt met je energie omgaan en een constante niveau van kwaliteit te leveren. Het kan echter ook nadelen hebben. Je blijft misschien tegen dezelfde problemen aanlopen of je raakt je creativiteit, flexibiliteit en enthousiasme een beetje kwijt. Herken je dit? Dan is deze cursus misschien iets voor jou. Je gaat namelijk op ontdekkingstocht naar je ware kracht! Je wordt uitgedaagd vooroordelen los te laten en met een frisse en creatieve blik naar jezelf te kijken binnen je werk. Ga de uitdaging aan! Misschien verras je jezelf!

Meer informatie en inschrijven

Het opzetten van cursussen, workshops en groepsbegeleiding

Begeleiding en gespreksvoering

Groepsbegeleiding waarin studenten ervaringen uitwisselen en het gevoel krijgen niet de enige te zijn met hun probleem, vormt een meerwaarde op de individuele begeleiding van studenten. In deze cursus leer je hoe je diverse vormen van groepsbegeleiding kunt opzetten en inzetten.

Meer informatie en inschrijven

Provocatief coachen

Begeleiding en gespreksvoering

Humor, warmte en uitdaging vormen de basishouding. Je zegt wat je denkt maar doet daar een flinke schep bovenop. Je ontregelt en doorbreekt vaste patronen. De student zal deze manier van begeleiden als bijzonder inspirerend ervaren.

De studenten ontwikkelen een onderzoekende houding en nemen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.

Meer informatie en inschrijven

Mindset

Begeleiding en gespreksvoering

Verzorgd door Mirjam Pol

Veel studenten ervaren het onderwijs als een doorlopende IQ test. Elke toets is een beoordeling van je wat je kunt of niet kunt en niet wat je hebt geleerd en nog te leren hebt. Voor velen is de druk daardoor enorm; “als ik een 3 haal voor en toets dan ben ik ook een 3!”. Dit is echter geen feit maar een beleving dat voortkomt uit een fixed mindset! De growth mindset staat hiertegenover waarbij centraal staat dat er niets fixed is. We kunnen altijd leren en verbeteren. Dit is een essentiële attitude in elke onderwijsorganisatie.
In deze cursus worden beide mindsets uitgelegd en uitgewerkt, zodat je als studieadviseur de student kan helpen om zijn mindset aan te passen. Je komt alles te weten over de fixed opvattingen die studenten kunnen hebben over hun henzelf en hun leervermogen, maar ook wat goede opvattingen zijn zodat de student kan groeien. Deze cursus is een essentiële mindset voor elke studieadviseur.

Meer informatie en inschrijven

Adviesvaardigheden

Begeleiding en gespreksvoering

Hoe geef je de student wat hij nodig heeft, namelijk degelijke advies en begeleiding? In deze cursus wordt je van A tot Z meegenomen in het vak van adviseren. Je krijgt een heldere structuur en degelijke theoretische basis om mee te werken. Je leert advies geven met een grote “A”!

Meer informatie en inschrijven

Inleiding in de Rationele Emotieve Training, algemeen

Begeleiding en gespreksvoering

Opmerkelijke gedachten als “Ik kan nooit studeren als mijn kamer niet is opgeruimd” en “Als ik er echt voor ga, zal blijken dat ik eigenlijk te dom ben voor deze studie” komen regelmatig terug in studentenbegeleiding. Maar hoe kunnen we deze gedachten gecontroleerd aan de oppervlakte krijgen, uitdagen en counteren?

Meer informatie en inschrijven

Oplossingsgerichte gesprekstechnieken, algemeen

Begeleiding en gespreksvoering

Tijdens de workshop kun je kennismaken met een aantal oplossingsgerichte technieken. De workshop is gericht op ervaren. Deze benadering laat u anders kijken naar uw studenten en hun vragen.

Meer informatie en inschrijven

Systeemdenken

Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

In het dagelijks leven hebben we allemaal te maken met conflicten. Ook in je werk als studieadviseur kunnen er door verschillende belangen conflicten ontstaan. Deze cursus laat je kennismaken met de theorie over conflicten en reikt je handvatten voor mediation aan. 

Meer informatie en inschrijven

Stressmanagement

Begeleiding en gespreksvoering

Door Natasja Looman

Deze cursus trekt veel aandacht. Het is dan ook een thema dat volledig past in deze tijd. Stress is probleem nummer 1 geworden in onze maatschappij en steeds meer studenten ervaren het. Het managen van die stress is dan ook een hele waardevolle vaardigheid.
Deze cursus geeft een inkijk in het mechanisme van stress en laat zien dat een aantal eenvoudige strategieën al veel effect kunnen sorteren. Een essentiële aanvulling op de “skills set” van elke studieadviseur.

Meer informatie en inschrijven

Eerstejaarsproblematiek

De psyche

Door André Baars

De overgang van middelbare school naar universiteit is lang niet voor iedereen even soepel. Soms is er sprake van gewenningsproblemen die met de tijd zullen verdwijnen maar soms is er sprake van problemen die niet zomaar zullen verdwijnen. Deze cursus laat op een heldere manier zien waar eerstejaars studenten tegen aan kunnen lopen, wanneer je ze kunt geruststellen en wanneer aanvullende begeleiding verstandig is.

Meer informatie en inschrijven

Begeleiding op afstand

Begeleiding en gespreksvoering

Verzorgd door Bart Vemer

Jawel! Toch nog een experiment in 2021. Er is een webinar door Bart verzorgd over dit onderwerp. De geluiden zijn dusdanig positief dat we ook een cursus willen aanbieden.
Zoom en Teams worden momenteel meer gebruikt dan ooit tevoren. Waarschijnlijk blijft het ook na de pandemie een deel van onze werkzaamheden als studieadviseur. Een belangrijke vraag is wat de mogelijkheden en begrenzingen ervan zijn voor het begeleiden van studenten. Hoe kunnen we met videobellen goed contact leggen en onderhouden? Hoe kunnen we een student ermee veiligheid bieden en geruststellen maar ook uitvragen en confronteren zodat we ook onder deze omstandigheden goed advies kunnen blijven geven?
In de cursus worden deze vragen behandeld en meer!

Meer informatie en inschrijven

Heftige emoties en lastig gedrag, hoe ga je ermee om?

28 september 2016 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Steeds vaker voeren studieadviseurs gesprekken met studenten over beladen onderwerpen. In die gesprekken kunnen de emoties hoog oplopen. De emoties van die studenten kunnen ook de studieadviseur raken. In deze cursus leer je theorie en technieken om die gesprekken met meer vertrouwen te voeren en om lastige gesprekken om te buigen.  

Meer informatie en inschrijven

NLP

24 november 2016 Utrecht De psyche

In deze cursus leer je op actieve wijze een aantal NLP-technieken waardoor je dit onbewuste gedrag bewust kunt maken, en daardoor kunt veranderen. Over dromen, doelen en krachtgevende overtuigingen, zowel bij jezelf als bij de ander.

Meer informatie en inschrijven

Intervisie

17 oktober 2019 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Intervisie is een georganiseerde, gestructureerde uitwisseling tussen medewerkers uit het
zelfde vakgebied met als doel deskundigheidsbevordering en de kwaliteit van het werk te
verbeteren.

Meer informatie en inschrijven

Webinar Positieve mindset

13 april 2021

Natasja Looman (trainer van de cursus Stressmanagement) maakt in deze interactieve webinar duidelijk dat stress een voordeel op kan leveren mits het met de juiste mindset wordt benaderd.

Meer informatie en inschrijven

Online Masterclass Provocatief coachen

22 april 2021 Begeleiding en gespreksvoering

Het (verder) verkennen van de werking van paradoxale interventies.

Meer informatie en inschrijven

Online Masterclass Succesvol studeren

12 mei 2021 Begeleiding en gespreksvoering

De student helpen om de regie te leren nemen over het eigen leerproces in moeilijke tijden (Pandemie).

Meer informatie en inschrijven

Online Masterclass Mindset

19 mei 2021 Begeleiding en gespreksvoering

‘Het maakt uit wat je denkt’: dat was het motto van de training over mindset eerder. De volgende stap is het denken omzetten in het doen.

Meer informatie en inschrijven

Online Masterclass Studentenwelzijn

24 januari 2022

Mentaal sterk zijn is een belangrijke factor om te kunnen presteren in de sport, maar ook in het onderwijs. Juist in een tijd waar studenten extra onder druk staan is het belangrijk de studenten hierbij te ondersteunen. Hoe kan je studenten helpen met het ontwikkelen van mentale kracht?

Meer informatie en inschrijven

Succesvol studeren

4 november 2022 De studie

Verzorgd door André Baars.

Het begeleiden en adviseren van studenten is de belangrijkste taak van de studieadviseur. Maar waar begeleiden we naartoe? Door alle problemen die studenten aandragen wordt soms vergeten dat het uiteindelijk gaat om studeren en studiesucces. Om de student daarbij te helpen is het belangrijk te weten hoe succesvol studeergedrag er precies uitziet. Deze cursus maakt inzichtelijk wat de universiteit van de student verlangt en welke vaardigheden daarmee gemoeid zijn. Het gaat om een persoonlijk leiderschap waarbij de student zelf de regie leert nemen over zijn eigen leerproces. In de cursus wordt concreet uiteengezet hoe sterke en zwakke regie er uitziet en hoe de studieadviseur de student kan ondersteunen daar beter in te worden. Deze cursus is een belangrijke basis voor iedereen die studenten begeleidt.

Meer informatie en inschrijven