Heftige emoties en lastig gedrag, hoe ga je ermee om?

28 september 2016 en 5 oktober 2016 (2 daagse cursus)

Begeleiding en gespreksvoering, De psyche

drs. Natasja Looman, Psycholoog / trainer bij Battal & Looman

€ 380 (€ 610 voor niet leden)

In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht

Steeds vaker voeren studieadviseurs gesprekken met studenten over beladen onderwerpen. In die gesprekken kunnen de emoties hoog oplopen. De emoties van die studenten kunnen ook de studieadviseur raken. In deze cursus leer je theorie en technieken om die gesprekken met meer vertrouwen te voeren en om lastige gesprekken om te buigen.  

Over de cursusleider(s)

Studieadviseurs en studentenbegeleiders die al een beetje ervaring hebben in het voeren van begeleidingsgesprekken

Cursusinformatie


Steeds vaker voeren studieadviseurs gesprekken met studenten over beladen onderwerpen. In die gesprekken kunnen de emoties hoog oplopen. De emoties van die studenten kunnen ook de studieadviseur raken. In deze cursus leer je theorie en technieken om die gesprekken met meer vertrouwen te voeren en om lastige gesprekken om te buigen.  

Doelgroep

Studieadviseurs en studentenbegeleiders die al een beetje ervaring hebben in het voeren van begeleidingsgesprekken.

Doelstelling

De cursus heeft als belangrijkste doelstelling dat de deelnemer met meer vertrouwen gesprekken ingaat die vol zitten met heftige emoties en lastig gedrag. De cursus biedt strategieën en communicatietechnieken om rust te scheppen en effectief aan te kunnen sluiten bij moeilijke studenten.

Inhoud

Het komt steeds vaker voor dat studieadviseurs en studentbegeleiders moeilijke gesprekken met studenten moeten voeren, zoals slechtnieuws gesprekken, BSA gesprekken, verwijsgesprekken en andere ‘beladen’ onderwerpen. Studenten die zich in een machteloze positie gebracht voelen, kunnen heftig emotioneel reageren: onmacht, frustratie, verdriet, depressie, woede, verzet, verwarring. Voor een goede begeleiding is het van belang om adequaat met deze student en zijn/ haar emoties om te gaan. Maar heftige emoties nodigen ons dikwijls uit om in allerlei valkuilen te stappen. Daarnaast kunnen gesprekken met ‘moeilijke studenten’, zoals passieve studenten; dominante betweterige studenten; studenten die weinig heil zien in jouw adviezen; etc. ook veel emotionele lading oproepen bij zowel studieadviseur en student. Hoe kun je dergelijke moeilijke omgangsstijlen wijzigen? In deze cursus wordt ingegaan op theorie en technieken om in een korte tijd op een menselijke manier contact te krijgen met geëmotioneerde studenten en met moeilijke studenten. Daarnaast komen verschillende technieken aan bod waarmee je sneller inzicht krijgt in wat er in het contact met de (lastige) student gebeurt en hoe je dit kunt ombuigen naar een efficiënte samenwerking. Tevens leren deelnemers strategieën om slecht nieuws gesprekken te voeren en efficiënt om te gaan met (heftige) emoties in gesprekken.

Resultaat

Na het volgen van deze cursus zijn de deelnemers in staat om op een efficiënte en empathische manier contact te krijgen met geëmotioneerde studenten. Ze kunnen hen helpen zich beter te voelen (in 10-20 minuten tijd) en hen perspectief te geven voor de toekomst. De deelnemers kunnen met vertrouwen de regie nemen in moeilijke gesprekken met studenten met heftige emoties en lastig gedrag.

Werkwijze

Het aanleren van de technieken zal enerzijds gebeuren door inzicht, theorie en casussen uit de praktijk en anderzijds door oefeningen en rollenspelen (met een acteur). Er zal uitgebreid gelegenheid zijn tot uitwisseling van praktijkervaringen.

Literatuur

Hieronder vind je een opsomming van relevante lectuur uit onze literatuurlijst. Heb je zelf een suggestie voor een interessant boek, tijdschrift of artikel over dit onderwerp? Laat het ons weten!


Geen literatuur beschikbaar