Succesvol studeren

De studie, Visie en organisatie

drs. André Baars, Cursuscoördinator

,

Verzorgd door André Baars.Het begeleiden en adviseren van studenten is de belangrijkste taak van de studieadviseur. Maar waar begeleiden we naartoe? Door alle problemen die studenten aandragen wordt soms vergeten dat het uiteindelijk gaat om studeren en studiesucces. Om de student daarbij te helpen is het belangrijk te weten hoe succesvol studeergedrag er precies uitziet. Deze cursus maakt inzichtelijk wat de universiteit van de student verlangt en welke vaardigheden daarmee gemoeid zijn. Het gaat om een persoonlijk leiderschap waarbij de student zelf de regie leert nemen over zijn eigen leerproces. In de cursus wordt concreet uiteengezet hoe sterke en zwakke regie er uitziet en hoe de studieadviseur de student kan ondersteunen daar beter in te worden. Deze cursus is een belangrijke basis voor iedereen die studenten begeleidt.

Over de cursusleider(s)

drs. André Baars, Radboud Universiteit, is afgestudeerd Onderwijspsycholoog en sinds 1997 werkzaam bij de Radboud Universiteit als onderwijskundige begeleider van studenten.

Je wordt veelal als eerste geconfronteerd met de problemen van studenten. Vaak schuifelen ze binnen met neergebogen hoofd. Ze komen niet verder dan “Het gaat gewoon niet”. De student weet zelf niet wat daaraan ten grondslag ligt, laat staan wat hij/zij er aan moet doen. Het is dan jouw moeilijke taak om er achter te komen waar de student in tekort schiet en te bepalen wat gedaan moet worden. Vaak heeft de student allerlei misvattingen over zichzelf, zijn situatie en wat er van hem verwacht wordt. Een goede diagnostiek van de werkelijke leerproblemen kan veel opleveren en schijnbaar onmogelijke doelen binnen handbereik plaatsen.

Literatuur

Hieronder vind je een opsomming van relevante lectuur uit onze literatuurlijst. Heb je zelf een suggestie voor een interessant boek, tijdschrift of artikel over dit onderwerp? Laat het ons weten!


Geen literatuur beschikbaar