Eerstejaarsproblematiek

20 september 2024 en 11 oktober 2024 (2 daagse cursus)

De psyche, De studie

André Baars, Drs.

€ 420 (€ 675 voor niet leden)

In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht

De overgang van middelbare school naar universiteit is lang niet voor iedereen even soepel. Soms is er sprake van gewenningsproblemen die met de tijd zullen verdwijnen maar soms is er sprake van problemen die niet zomaar zullen verdwijnen. Deze cursus laat op een heldere manier zien waar eerstejaars studenten tegen aan kunnen lopen, wanneer je ze kunt geruststellen en wanneer aanvullende begeleiding verstandig is.

Over de cursusleider(s)

André Baars is onderwijspsycholoog. Hij werkt deeltijd op de Radboud Universiteit in het begeleiden van studenten en ondersteunen van opleidingen. Daarnaast geeft hij vanuit zijn eigen onderneming lezingen, workshops en cursussen aan ouders en professionals in het begeleiden van leerlingen en studenten in het leerproces. Hij heeft twee boeken geschreven, Studieproblemen (2009) en Leren, een betekenisvol bouwproces (2021). Voor meer informatie over André Baars zie www.andrebaars.com

Schrijf je nu in

Cursusinformatie


Aan het begin van het eerste studiejaar willen we zo snel mogelijk weten of een student op z'n plek zit bij de opleiding. Vaak zijn de eerste toetsresultaten het moment waarop dit blijkt. Slechte resultaten kunnen echter diverse oorzaken hebben. Moet de student wennen? Heeft hij begeleiding nodig? Of is hij niet op zijn plek? Deze cursus helpt je deze vragen te beantwoorden en de student een onderbouwd advies te geven.

De cursus heeft bij de vorige uitvoering een waardering van 8,3 gekregen van de deelnemers!

Doelgroep

Beginnende studieadviseurs en studentenbegeleiders die op dit moment nog weinig kennis en ervaring hebben op dit gebied

Doelstelling

Deelnemers bewust maken van wat een beginnende student kan ervaren. Inzicht krijgen in de typische problemen die zich bij hen voor kunnen doen. In staat zijn om deze studenten te helpen hun studie vorm te geven.

Inhoud

Zit de student op de juiste plek? Dit is de vraag die we in het eerste studiejaar zo snel mogelijk beantwoord willen zien. Gelukkig gaat het goed met de meeste studenten die aan een opleiding beginnen. Maar als de eerste resultaten bekend worden en de studievoortgangsgesprekken gehouden worden, blijkt toch vaak dat de eerstejaars niet altijd optimaal functioneren waardoor de bovengenoemde vraag belangrijk wordt om te beantwoorden. Soms is er sprake van een “cultuurschok” in de overgang van middelbare school naar universiteit, soms hebben ze verkeerde ideeën over wat er van hun verwacht wordt. Maar soms zitten ze inderdaad niet op de juiste plek. Uitgangspunt in deze cursus is dat eerstejaars problemen in principe oplosbaar zijn binnen de opleiding, dus zonder te stoppen of te switchen. We zullen helder maken wat het verschil is tussen middelbare school en universiteit. We zullen zien dat er een aantal voor de handliggende probleemgebieden zijn en dat eerstejaarsstudenten ook voor de handliggende “verkeerde” verwachtingen kunnen hebben. Vragen die aandacht zullen krijgen: Hoe help je een student realiseren dat hij op deze manier de (BSA) norm niet zal halen? Hoe herken je het verschil tussen een student met eerstejaarsproblemen en een student die niet op de juiste plek zit? Wat is een adequate aanpak voor deze problemen? Wat betekent dit allemaal voor studenten met “special needs”?

Resultaat

De studieadviseur is na afloop van de cursus beter en sneller in staat om:
1. Typische eerstejaarsproblemen te herkennen;
2. Te bepalen of de student op de juiste plek zit;
3. De problemen te bespreken en te begeleiden;
4. Samen te werken met mentor, studentenpsycholoog, trainer enz.

Na deze training is de deelnemer in staat verschillende keuzeproblemen te herkennen met eventueel achterliggende motieven. De deelnemer kan duidelijk overbrengen wat hij of zij de student kan bieden en verwijst indien nodig adequaat door. De deelnemer beheerst gesprekstechnieken die effectief zijn voor het omgaan met keuzeproblemen en die de student activeren

Werkwijze

In de cursus zal ingegaan worden op de overgang van middelbare school naar universiteit en de psyche van jonge volwassenen. Er is veel ruimte voor uitwisseling en overleg en concrete begeleidingsinstrumenten zullen worden aangereikt. Ter voorbereiding van de cursus is het aan te bevelen dat de deelnemer zicht heeft op hoe het mentoraat vorm gegeven wordt in de opleiding en wat de BSA-reglementen zijn.

Literatuur

Hieronder vind je een opsomming van relevante lectuur uit onze literatuurlijst. Heb je zelf een suggestie voor een interessant boek, tijdschrift of artikel over dit onderwerp? Laat het ons weten!


Geen literatuur beschikbaar

Start inschrijving:
17 april 2024

Einde inschrijving:
13 september 2024

Annulering mogelijk tot:

20 september 2024 en 11 oktober 2024 (2 daagse cursus)

€ 420 (€ 675 voor niet leden)

Schrijf je nu in