Het opzetten van cursussen, workshops en groepsbegeleiding

8 maart 2024 en 12 april 2024 (2 daagse cursus)

Begeleiding en gespreksvoering, Visie en organisatie

drs. André Baars

€ 380 (€ 610 voor niet leden)

In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht

Groepsbegeleiding waarin studenten ervaringen uitwisselen en het gevoel krijgen niet de enige te zijn met hun probleem, vormt een meerwaarde op de individuele begeleiding van studenten. In deze cursus leer je hoe je diverse vormen van groepsbegeleiding kunt opzetten en inzetten.

Schrijf je nu in

Cursusinformatie


De mens is een groepsdier. We hebben elkaar nodig om optimaal te functioneren. Het onderwijs is idealiter een setting die goed gebruik maakt van de sociale behoefte van leerlingen en studenten. In de praktijk blijkt echter dat zodra het gaat om problemen en worstelingen, de student minder openhartig en sociaal is. Men heeft de neiging om twijfels en angsten niet met elkaar te delen en bijgevolg voelen we ons vaak de enige die "zo stom bezig is". Groepsbegeleiding, in de vorm van cursussen, workshops en voorlichtingen, kan deze misvatting op een constructieve manier openbreken. Het is dan ook een belangrijke begeleidingsvorm waar iedere studieadviseur gebruik van zou moeten kunnen maken. Studenten kunnen dan uitwisselen met "peers" en hierbij elkaar ondersteunen en helpen. Hierdoor is groepsbegeleiding complementaire aan individuele begeleiding en vormt het een aanvulling op de begeleidingsrepertoire van de studieadviseur.
In de cursus 'Het opzetten van cursussen, workshops en groepsbegeleiding' leer je hoe je met meer vertrouwen diverse vormen van groepsbegeleiding kunt opzetten en inzetten om de betreffende studenten op een constructieve manier te ondersteunen.

Doelgroep

Studieadviseurs en studentenbegeleiders. Veel ervaring als studieadviseur is niet noodzakelijk.

Doelstelling

De cursist wordt geleerd om groepsbegeleiding op een deskundige, zelfverzekerde en effectieve manier vorm te geven.

Inhoud

Studieadviseurs voeren voornamelijk één-op-één gesprekken met studenten. Dit kan heel waardevol en effectief zijn. Het is echter niet altijd noodzakelijk en het is zeker niet altijd efficiënt. Uit evaluaties van deelnemers aan groepsbegeleidingen komt telkens naar voren dat de studenten het erg waardevol vinden om te zien dat ze niet de enige zijn met bepaalde vragen en/of problemen. Daarnaast vinden ze het heel prettig om met medestudenten uit te wisselen. Kortom: begeleiding in groepsverband heeft een duidelijke meerwaarde.

In deze cursus wordt aandacht besteed aan hoe men begeleiding in groepsverband kan vormgeven. Wat zijn de belangrijkste verschillen met individuele begeleiding? Hoe verandert mijn rol als begeleider? Hoe zorg je ervoor dat jij geen lesgeeft maar de groep mobiliseert tot het bereiken van waardevolle inzichten? Hoe structureer je de bijeenkomst en maak je gebruik van de groepsdynamiek? Wat is het verschil tussen een workshop, een cursus en groepsgesprekken? Welke onderwerpen lenen zich voor welke werkvormen? De cursus zal heel praktisch zijn waarbij de cursusleider veelal zal putten uit zijn jarenlange ervaring in het gebruiken van workshops, cursussen en groepsgesprekken in de begeleiding van studenten. Er zal aandacht besteed worden aan verschillende didactische werkvormen en gesprekstechnieken waarbij de studieadviseur uitgenodigd wordt om zijn/haar eigen wensen, mogelijkheden en beperkingen te verkennen. Daarnaast zal de cursusleider concrete oefeningen en materialen uit zijn eigen praktijk aanbieden.

Resultaat

Na deze cursus zal de studentenbegeleider meer inzicht hebben in de mogelijkheden van groepsbegeleiding en wat past in zijn/haar wensen, voorkeuren en mogelijkheden. De deelnemer zal weten wat nodig is om verschillende onderwerpen in groepsverband te behandelen en welke didactische instrumenten daarbij gebruikt kunnen worden. Hierbij zal de studentenbegeleider weten hoe de dynamiek van de groep geregisseerd kan worden om enerverende en effectieve bijeenkomsten te organiseren.

Werkwijze

Theorie over het formuleren van leerdoelen (de taxonomieen van Bloom, Krathwohl en Harrow) en groepsprocessen (Belbin en Gibbs). Concrete oefeningen met didactische werkvormen, gesprekstechnieken en het stimuleren van de groepsdymaniek. Hierbij zal de deelnemer geregeld zelf met de groep begeleiden. Discussies en uitwisselingen.

Na de eerste bijeenkomst krijgt elke deelnemer de opdracht om een groepsonderdeel voor de tweede bijeenkomst te organiseren.

Literatuur

Hieronder vind je een opsomming van relevante lectuur uit onze literatuurlijst. Heb je zelf een suggestie voor een interessant boek, tijdschrift of artikel over dit onderwerp? Laat het ons weten!


Geen literatuur beschikbaar

Start inschrijving:
19 oktober 2023

Einde inschrijving:
1 maart 2024

Annulering mogelijk tot:

8 maart 2024 en 12 april 2024 (2 daagse cursus)

€ 380 (€ 610 voor niet leden)

Schrijf je nu in