Over de cursussen

Het cursusprogramma van de LVSA heeft als doel studieadviseurs in de gelegenheid te stellen zich verder te professionaliseren. De twee- of driedaagse cursussen betreffen een specifiek onderwerp uit een van onze centrale aandachtsgebieden: de student, de studie, de omgeving.

Kenmerkend voor de cursussen is dat er veel getraind wordt: na een inhoudelijke verdieping wordt in groepjes of centraal geoefend met gebruikmaking van casuïstiek uit de eigen praktijk.

Het cursusaanbod wordt georganiseerd rond zes thema's:

  • Begeleiding/gespreksvoering
  • De psyche
  • De studie
  • Visie en organisatie
  • Mediation/onderhandeling
  • Onderzoek

De studieadviseur zal een duidelijke relatie kunnen leggen met bestaande literatuur en met de competenties waar in een cursus aan wordt gewerkt, welke aansluiten bij hetgeen een studieadviseur nodig heeft voor een adequate uitvoering van de functie. Het cursusprogramma is ook afgestemd op de UFO functieomschrijving en ontwikkelt mee met de veranderingen in de functie van de studieadviseur. Bij de opstelling van het cursusaanbod is aandacht voor de ontwikkeltrajecten voor studieadviseurs zoals die op dit moment bij veel universiteiten zijn of worden ingericht.

Deelnemers
De cursussen zijn gericht op professionals in studentbegeleidende functies in het hoger onderwijs. Professionals die menen met hun beroepspraktijk hier goed bij aan te sluiten kunnen een verzoek indienen om te mogen deelnemen. Leden van de LVSA krijgen voorrang en betalen een gereduceerd tarief.
Bij elke cursus wordt uitgegaan van een minimum en een maximum aantal deelnemers. Deelnemers worden ingeschreven in volgorde van aanmelding.

Praktisch
De cursuslocatie is Utrecht.

Vragen of een eigen idee voor een cursus?

De organisatie en coördinatie van het cursusprogramma wordt uitgevoerd door een werkgroep van de LVSA. Voor vragen, of het doorgeven van eigen ideeën of wensen, kunt u gebruik maken van het contactformulier op de volgende pagina.

Eigen idee indienen