Stressmanagement en Faalangstbegeleiding

5 april 2024 en 26 april 2024 (2 daagse cursus)

Begeleiding en gespreksvoering, De psyche

drs. Natasja Looman, Psycholoog / trainer bij Battal & Looman

€ 380 (€ 610 voor niet leden)

In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht

Stress is één van de meest voorkomende psychische klachten onder studenten. Niet verwonderlijk dat studieadviseurs steeds vaker te maken hebben met studenten die kampen met stress- en burn-out klachten en die onderpresteren als gevolg van stress.

Over de cursusleider(s)

Drs. Natasja Looman. Natasja is psycholoog/ trainer bij Battal & Looman en gespecialiseerd in stress-, angst- en concentratieaanpak.

Schrijf je nu in

Cursusinformatie


Stress is éé'n van ‘meest voorkomende psychische klachten onder studenten. De studieadviseur heeft steeds vaker te maken met studenten die kampen met stress- en burn out klachten en die onderpresteren als gevolg van stress. In deze cursus leer je technieken om je eigen en andermans stress vroegtijdig te herkennen en te managen.

Doelgroep

Studieadviseurs en studentenbegeleiders die al een beetje ervaring hebben in het voeren van begeleidingsgesprekken.

Doelstelling

De cursus heeft als belangrijkste doelstelling dat de deelnemer eigen stress en de stress en faalangst van studenten vroegtijdig kan herkennen, de belangrijkste oorzaken ervan kan analyseren en vervolgens zichzelf kan managen. De cursus biedt concrete stressmanagementtechnieken en strategieën om studenten te helpen hun stress te reduceren en onder controle te brengen.

Inhoud

Stress is een vorm van druk en spanning die optreedt als reactie op externe prikkels en die gevolgd wordt door lichamelijke en gedragsmatige processen. Kortdurende stress kan studenten helpen om alert te zijn en goed te presteren. Langdurende stress leidt daarentegen dikwijls tot lichamelijke en psychische klachten zoals rusteloosheid, vermoeidheid en concentratieproblemen. Veel studenten staan lange tijd achtereen onder druk of kampen met stress situaties die elkaar snel opvolgen. Het is zinvol dat studieadviseurs de stress(klachten) bij studenten in een vroeg stadium kunnen herkennen en hen helpen hiermee om te leren gaan. Het leren omgaan of verminderen van stress wordt stressmanagement genoemd. In deze cursus leren deelnemers hun eigen stressoren en stressreacties te herkennen. Vervolgens gaan zij aan de slag met verschillende stressmanagement technieken om effectief te kunnen omgaan met stress op cognitief, fysiek en gedragsmatig niveau. Daarna wordt behandeld hoe studieadviseurs hun studenten kunnen begeleiden bij het omgaan met diverse soorten faalangst, stress en stressreacties.

Resultaat

Na het volgen van deze cursus zijn de deelnemers in staat om op een effectieve manier eigen stress en de stress van studenten te managen. Deelnemers beschikken over inzicht en technieken waarmee zij preventieve en licht curatieve ondersteuning aan studenten kunnen bieden.

Werkwijze

Deze cursus bestaat uit een afwisseling van theorie en praktijk. Er zal inzicht worden verschaft in verschillende soorten stress en stressreacties en de oorzaken en gevolgen van stress en faalangst op cognitief, fysiek en gedragsmatig niveau.Daarnaast zal er veel worden geoefend met verschillende stressmanagement technieken. Het aanleren van de technieken zal enerzijds gebeuren door casussen uit de praktijk en anderzijds door oefenen op eigen stress(situaties). Er zal uitgebreid gelegenheid zijn tot uitwisseling van praktijkervaringen.

Literatuur

Hieronder vind je een opsomming van relevante lectuur uit onze literatuurlijst. Heb je zelf een suggestie voor een interessant boek, tijdschrift of artikel over dit onderwerp? Laat het ons weten!


Geen literatuur beschikbaar

Start inschrijving:
19 oktober 2023

Einde inschrijving:
29 maart 2024

Annulering mogelijk tot:

5 april 2024 en 26 april 2024 (2 daagse cursus)

€ 380 (€ 610 voor niet leden)

Schrijf je nu in