Succesvol studeren

1 maart 2024 en 15 maart 2024 en 19 april 2024 (3 daagse cursus)

De studie, Visie en organisatie

André Baars, Onderwijspsycholoog

€ 555 (€ 790 voor niet leden)

In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht

Hoe kun jij als begeleider de student helpen om succesvol te worden en wanneer moet men tot de conclusie komen dat het niet gaat lukken? Op de eerste plaats door een aantal hardnekkig misverstanden over het leerproces weg te nemen. Het is bijvoorbeeld zo dat geen enkele methode of strategie werkt! Ten tweede is geen enkele feit belangrijk en tot slot is het niet het resultaat dat telt. Welkom in de wereld van de leerpsychologie! Wanneer je als studieadviseur leert inzien hoe het leerproces echt in elkaar steekt, zul je de student veel effectiever kunnen begeleiden en adviseren.

Over de cursusleider(s)

André Baars, Radboud Universiteit, is afgestudeerd Onderwijspsycholoog en sinds 1997 werkzaam bij de Radboud Universiteit als onderwijskundige begeleider van studenten. Hij heeft twee boeken geschreven over het leren. Studieproblemen, een visie in het begeleiden van studenten (Boom, 2009) en Leren, een betekenisvol bouwproces (Garant, 2021).

Schrijf je nu in

Cursusinformatie


Je wordt veelal als eerste geconfronteerd met de problemen van studenten. Vaak schuifelen ze binnen met neergebogen hoofd. Ze komen niet verder dan “Het gaat gewoon niet”. De student weet zelf niet wat daaraan ten grondslag ligt, laat staan wat hij/zij er aan moet doen. Het is dan jouw moeilijke taak om er achter te komen waar de student in tekort schiet en te bepalen wat gedaan moet worden. Vaak heeft de student allerlei misvattingen over zichzelf, zijn situatie en wat er van hem verwacht wordt. Een goede diagnostiek van de werkelijke leerproblemen kan veel opleveren en schijnbaar onmogelijke doelen binnen handbereik plaatsen.

Doelgroep

Voor studieadviseurs die al enige ervaring hebben met het begeleiden van mensen en zich willen verdiepen in de fundamenten van het lerenproces en wat dat betekent voor begeleiding

Doelstelling

Inzicht geven in de volgende vragen; Wat zijn de kenmerken van succesvol studeren? Waar moet de student toe in staat zijn om successen te boeken? Wat kan dit proces belemmeren dan wel stimuleren? Hoe kun jij als begeleider de student helpen om succesvol te worden en wanneer moet men tot de conclusie komen dat het niet gaat lukken?

Inhoud

Je wordt veelal als eerste geconfronteerd met de problemen van studenten. Vaak schuifelen ze binnen met neergebogen hoofd. Ze komen niet verder dan “Het gaat gewoon niet”. De student weet zelf niet wat daaraan ten grondslag ligt, laat staan wat hij/zij er aan moet doen. Het is dan jouw moeilijke taak om er achter te komen waarin de student tekort schiet en te bepalen wat gedaan moet worden. Zeker ten tijde van een bindend studieadvies (BSA)is het belangrijk zo snel mogelijk te bepalen of de student succesvol kan worden binnen de opleiding of niet. In de cursus wordt een model uitgewerkt dat moet helpen bij het beantwoorden van deze moeilijke vragen. Centraal hierbij is dat studeergedrag beschouwt wordt als een analyseerbaar systeem van een beperkt aantal componenten dat niet alleen fysiek gedrag bevat maar ook belangrijke overtuigingen en emoties. Vanuit dit idee is er geen wezenlijk verschil tussen succesvol en niet succesvol studeergedrag. Het verschil zit voornamelijk in de samenstelling van de componenten. Bij succesvol gedrag is de afstemming effectief en bij niet succesvol gedrag is dit niet zo. Veel problemen van studenten zijn dan ook een uitingen van dezelfde disbalans. Uiteenlopende problemen zoals zelfmanagement- en informatieverwerkingsproblemen, motivatieproblemen, neerslachtigheid, faalangst, schrijfangst, assertiviteitsproblemen en keuzeproblematiek worden inzichtelijk gemaakt met dit model. Begeleidingsmogelijkheden zullen tegelijkertijd zichtbaar worden. Kortom: deze cursus zal helder maken wat nodig is om succesvol te studeren, wat de docent en begeleider kunnen doen en wat de verantwoordelijkheid is van de student. De grens van begeleiding wordt ook verkend. Soms moeten we zeggen dat het er inderdaad "niet in zit." Citaat deelneemster: “een elegante en inzichtelijke benadering van complexe materie”. Het boek van de cursusleider, "Leren, een betkenisvol bouwproces is inbegrepen in de cursus.

Zie ook voor meer informatie de weblog van de cursuscoördinator.

Casus:
Het gaat niet meer: Laura is tweedejaars studente. Ze heeft nog maar een paar vakken gehaald en komt bij jou omdat “het gewoon niet meer gaat”. Ze heeft last van vermoeidheid, energie tekort en concentratieproblemen. Ze oogt ook neerslachtig zoals ze nu bij jou zit. Het huilen staat haar meer nader dan het lachen. Noem drie sterk uiteenlopende mogelijke oorzaken voor haar problemen.

Resultaat

  • Cursisten begrijpen de samenstelling en werking van problematisch en succesvol studeergedrag.
  • Cursisten zijn in staat om bij de meeste voorkomende studieproblemen te bepalen welke mechanismen er bij een student spelen en hoe deze verbeterd kunnen worden.
  • Cursisten zijn in staat om eerste ingrepen te verrichten voor de verbetering van studeergedrag.
  • Cursisten zijn in staat om de student aanvullend advies te geven.

Werkwijze

Theorie, uitwisseling praktijkervaring, casusbesprekingen, groepsgesprekken en uitleg praktische begeleidingsinstrumentaria wisselen elkaar af.

Literatuur

Hieronder vind je een opsomming van relevante lectuur uit onze literatuurlijst. Heb je zelf een suggestie voor een interessant boek, tijdschrift of artikel over dit onderwerp? Laat het ons weten!

Boeken

Start inschrijving:
19 oktober 2023

Einde inschrijving:
23 februari 2024

Annulering mogelijk tot:

1 maart 2024 en 15 maart 2024 en 19 april 2024 (3 daagse cursus)

€ 555 (€ 790 voor niet leden)

Schrijf je nu in