Het LVSA bestuur

Elke universiteit heeft een vertegenwoordiger in het bestuur van de LVSA. Uit dit bestuur wordt het dagelijks bestuur gekozen: voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur vergadert zo'n zes keer per jaar.

Mirjam Nederveen
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Postbus 72
  9700 AB Groningen

Mirjam Nederveen

Voorzitter

Na drie jaar wiskunde studeren ben ik geswitcht ik naar theologie, met als doel een studie te doen waarbij ik meer met mensen kon werken. Na het afronden van mijn master geestelijke verzorging, kreeg ik in 2010 de kans om studieadviseur te worden bij wiskunde. Werken met wiskundigen vind ik nog steeds het allerleukste om te doen! Door me te blijven professionaliseren is het werk alleen maar interessanter geworden. Een cursus als 'oplossingsgerichte gesprekstechnieken' van de LVSA heeft daarbij een belangrijke bijdrage geleverd.

Als voorzitter van de LVSA wil ik graag bijdragen aan verdere professionalisering van studieadviseurs, het ontwikkelen van de LVSA als community van en voor studieadviseurs, en verdere uitbreiding van nationale en internationale contacten.

De achterwacht van Mirjam is Saskia Enuma

Stuur Mirjam een email

Hanneke Hovenkamp
 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Boelelaan 1105
  1081 HV Amsterdam
 • 020 5986752

Hanneke Hovenkamp

Secretaris

Sinds januari 2016 zit ik in het bestuur van de LVSA. Ik ben al ruim 20 jaar studieadviseur aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen en sinds enige jaren voorzitter van het platform van studieadviseurs aan de VU. Zelf heb ik Culturele Antropologie gestudeerd en later een coachopleiding gevolgd. Voordat ik bij de Vu startte heb ik onder andere gewerkt in het welzijnswerk en bij vluchtelingenwerk. Het werk van een studieadviseur is de laatste jaren enorm veranderd en daarmee een dynamisch beroep. Er valt altijd wat te leren en dat maakt het werk zo leuk. Mijn aandacht gaat vooral uit naar de professionalisering van de studieadviseurs. Het is mooi en belangrijk om daarover niet alleen binnen de VU, maar ook binnen de LVSA gezamenlijk aan te werken.

De achterwacht van Hanneke Hovenkamp is Marjolein Pouw.

Sinds 2005 ben ik studieadviseur bij de faculteit Geneeskunde aan het VUmc. Van oorsprong verpleegkundige, gewerkt in de psychiatrie, met asielzoekers en vluchtelingen en als trainer bij een bureau voor loopbaaninterventie.

Werken met studenten is het leukste wat ik tot nu heb gedaan, en dat al 15 jaar! De energie van deze leeftijdsgroep, de zorgen en vragen die tijdens de opleiding spelen: ik vind het heerlijk om hier bij betrokken te zijn en mijn steentje te kunnen bijdrage aan deze levensfase.

Bij de LVSA ben ik naast achterwacht van Hanneke Hovenkamp ook betrokken in de werkgroep cursussen. Het is ontzettend leuk om met enthousiaste collega’s uit het hele land bezig te zijn met de inhoud van ons beroep. Te leren van elkaar en te proberen het vak van studieadviseur op een hoger plan te tillen. Ik kan je deelname aan een werkgroep van harte aanraden!

Stuur Hanneke een email

Trudeke Sanders
 • Wageningen University
 • Droevendaalsesteeg 1
  6708 PB Wageningen

Trudeke Sanders

Bestuurslid

Na mijn studie Nederlands ging ik als journalistiek medewerker aan de slag bij een communicatieadviesbureau. Ik ging daar volledig onderuit, maar snapte niet waarom. Mijn opleiding had me hier toch voor opgeleid? En ik vind schrijven toch leuk? Pas toen ik na 20 jaar studieadviseur werd, snap ik het: ik mistte het menselijke contact en vooral het kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van jonge, enthousiaste mensen.

In 2014 ben ik begonnen als studieadviseur in Groningen bij de levenswetenschappen. Ik was er op mijn plek, maar ging na vier jaar toch mijn lief achterna naar Wageningen. Maar niet nadat ik eerst een plek als studieadviseur bij de WUR had gevonden, want één ding wist zeker: dit is mijn baan, ik ben studieadviseur. Ik zie het enthousiasme, de worsteling, de ideeën en de onzekerheid van de studenten, en geniet ervan dat je als studieadviseur daar een beetje aan mag sleutelen, dat je je vaardigheden en je levenservaring mag inzetten en een ontwikkeling in gang mag zetten. Sinds 2018 werk ik voor de master Forest and Nature Conservation.

De achterwacht van Trudeke is Vera van Berlo

Toen ik naast mijn studie trainingen ging geven aan studenten, ontdekte ik mijn enthousiasme voor de student en zijn/haar ontwikkeling en ben ik direct na mijn opleiding in 2016 als studieadviseur aan de slag gegaan. In Wageningen bij de opleidingen Biologie en Aquaculture and Marine Resource Management én als tijdelijke vervanger bij mijn eigen oude opleiding Biologie in Nijmegen. Naast het begeleiden van studenten, mijn hoofdtaak, was ik een tijd lang verantwoordelijk voor het professionaliseringstraject voor studieadviseurs aan de WUR en ben ik als docent/coach betrokken bij een aantal vaardigheidsvakken en werk ik aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen als trainer studievaardigheden. Het studieadviseursvak bevalt me maar wat goed, en ik en ik zet mijn interesse voor mijn vak dan ook graag in als bestuurslid.

Stuur Trudeke een email

Mirthe Haas
 • Psychologie
 • Universiteit Leiden
 • Postbus 9500
  2300 RA Leiden
 • 071-5274635

Mirthe Haas

Bestuurslid

Na een studie staats- en bestuursrecht ben ik 15 jaar in diverse functies werkzaam geweest bij de TU Delft, waarvan ruim drie jaar als studieadviseur bij Elektrotechniek. In 2000 ben ik overgestapt naar de Universiteit Leiden, waar ik ook een aantal verschillende functies heb vervuld, o.a. studieadviseur bij Wijsbegeerte. In 2007 ben ik gestart als studieadviseur/coördinator van de masteropleidingen Psychologie. In het LVSA bestuur wil ik mijn ruime ervaring inzetten ten behoeve van de professionalisering van de vereniging, zowel op nationaal als internationaal niveau.

De achterwacht van Mirthe is Jacquy Bouwer

Sinds 2007 ben ik werkzaam als studieadviseur en stage coördinator bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen in Leiden. Van oorsprong ben ik verpleegkundige, maar na de studie Gezondheidswetenschappen ben ik in het Hoger Onderwijs terecht gekomen. Het werken met studenten bevalt me goed. Ik vind het fijn om studenten een luisterend oor te bieden, en zonodig van advies te voorzien. De regelgeving omtrent studeren en de studieomstandigheden veranderen voortdurend, en dat maakt dat het werk uitdagend blijft.

Betrokken zijn bij de LVSA vind ik inspirerend omdat het werken met collega’s vanuit het hele land nieuwe inzichten en ideeën oplevert. Met elkaar kunnen we de professionaliteit van ons beroep verder vormgeven.

Stuur Mirthe een email

Marieke Hofman
 • Technische Geneeskunde
 • Universiteit Twente
 • Postbus 217
  7500 AE Enschede
 • 053-4893300/3098

Marieke Hofman

Bestuurslid

Sinds 2000 ben ik werkzaam als studieadviseur, de eerste 5 jaar bij Geneeskunde aan de VU en vervolgens aan de Universiteit Twente bij Technische geneeskunde. Na een opleiding Geestelijke gezondheidswetenschappen (een soort klinische psychologie) in Maastricht ben ik ruim 5 jaar werkzaam geweest als trainer adviseur. Ik gaf zowel communicatie trainingen aan de politie (verhoortechnieken) als adviesvaardigheden aan verzekeraars, kortom heel gevarieerd.

In de afgelopen jaren heb ik mij naast het begeleiden van studenten, de kern van mijn werk, tevens bezig gehouden met het ontwikkelen van universiteit breed beleid op het gebied van studiebeloopbaangeleiding en daaruit voortvloeiend het ontwikkelen van een professionaliseringstraject voor studieadviseurs (BKS).

De achterwacht van Marieke Hofman is Tineke Hoeksma.

Sinds 2011 ben ik studieadviseur aan de Universiteit Twente, eerst bij de studie Psychologie, sinds 2016 bij de studie Industrial Design Engineering. Wat ontzettend fijn om in een organisatie mee te werken aan de ontwikkeling en de begeleiding van studenten. Eerder heb ik –na mijn studie Psychologie aan de VU in Amsterdam- als adviseur leerlingenzorg in het voortgezet onderwijs gewerkt. Mijn drijfveer is om te helpen een omgeving te creëren waarin studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De LVSA biedt allerlei activiteiten aan om ons als studieadviseur verder te professionaliseren. Mooi om ervaringen te delen, een cursus te volgen of een conferentie bij te wonen. Iedere keer bij bijeenkomsten van de LVSA overheerst het gevoel van herkenning, ons samen ergens hard voor maken, motivatie om de studenten op een goede manier te begeleiden. Graag draag ik mijn steentje bij aan de activiteiten van deze vereniging van studieadviseurs.

Stuur Marieke een email

Boy Hennevelt
 • Universiteit van Amsterdam

Boy Hennevelt

Bestuurslid

Sinds 2018 werk ik als studieadviseur en toelatingscoördinator bij de (pre-)Masteropleidingen Communicatiewetenschap.

Tijdens mijn studieloopbaan, waarin ik vmbo, havo, hbo (psychologie) en wo (sociologie) heb afgerond, merkte ik dat het onderwijs veel mogelijkheden kent. Het kan echter ontzettend lastig zijn om je weg te vinden of om je thuis te voelen in het onderwijs – soms lukt dit niet. Als studieadviseur help je een brug te slaan tussen de student en het onderwijs. Je helpt een student met het zien van mogelijkheden of je kan een student helpen zich (meer) thuis te voelen in het onderwijs. Ik geniet daarom van mijn werk als studieadviseur en zet mij middels mijn bijdrage als bestuurslid graag in voor de ontwikkeling van studieadvies en studieadviseurs.

De achterwacht van Boy is August de Heij

Stuur Boy een email

Vacature bestuurslid en achterwacht Radboud University
 • Radboud Universiteit
 • Heyendaalseweg 141
  6525 AJ Nijmegen

Vacature bestuurslid en achterwacht Radboud University

Bestuurslid

Voor de positie van bestuurslid en achterwacht is er een vacature.

Stuur een email

Harald van den Meerendonk
 • Electrical Engineering
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Postbus 513
  5600 MB Eindhoven
 • 040 247 3761

Harald van den Meerendonk

Bestuurslid

Sinds 2016 ben ik studieadviseur voor (pre)masterstudenten Electrical Engineering bij de gelijknamige faculteit. Na zelf ook deze studie gedaan te hebben wilde ik graag een baan waar ik met mijn technische achtergrond mensen kon helpen. Na een aantal jaren in de medische ICT gewerkt te hebben, kan ik sinds 2,5 jaar iedere dag studenten én collega's helpen. In het bestuur van LVSA wil ik met mijn technische achtergrond een bijdrage leveren aan de professionalisering van de vereniging, en dan met name op het gebied van de digitale media.

De achterwacht van Harald is Désy Block

Pas sinds 2017 ben ik werkzaam als studieadviseur bij de opleiding Technische Natuurkunde. Eerder ben ik werkzaam geweest bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Tijdens mijn werk daar ontdekte ik mijn passie om met studenten te werken. Hen waarvoor de wereld open en aan hun voeten ligt, klaar om deze te veranderen. Via omzwervingen was ik in 2015 dan ook weer blij terug te zijn bij deze doelgroep; nu bij de Technische Universiteit Eindhoven. De lol in het helpen van de student, het vinden van mogelijkheden in de wet, dreef mij al snel richting het studieadviseurschap. Groot was eigenlijk mijn verbazing en geluk dat hiervoor geen opleiding bestaat. De verbazing hierover drijft mij nu tot professionalisering van de studieadviseur. Binnen onze universiteit is er nog geen BKS, deze zou ik graag willen helpen opzetten.

Stuur Harald een email

Julie Tims
 • Psychologie
 • Tilburg University

Julie Tims

Bestuurslid

Sinds 2016 werk ik als onderwijscoördinator bij de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) van Tilburg University. In deze functie ondersteun ik een aantal (psychologie) master en research masters en begeleid ik de studenten van deze opleidingen.

Voordat ik als onderwijscoördinator begon, werkte ik al ruim 20 jaar in diverse functies bij de universiteit in Tilburg; met name als informatiespecialist op het gebied van het informatievaardigheden-onderwijs (o.a. geven van trainingen en workshops). Intussen had ik een opleiding tot Lifecoach gedaan en toen ik als gevolg van een reorganisatie de functie van onderwijscoördinator kreeg, ontdekte ik dat dit voor mij het leukste en meest passende werk is wat ik tot nu toe heb gedaan. Ik vind het contact met studenten boeiend en hen begeleiden fijn om te doen, waarbij ik mijn kwaliteiten en (werk)ervaring kan combineren en inzetten om hen zo goed mogelijk te helpen.

Ik ben mij in mijn loopbaan altijd blijven ontwikkelen en ik vind dat ook belangrijk voor het werk van studieadvisering. Via de LVSA wil ik graag bijdragen door het meedenken over professionalisering en de mogelijkheden om kennis te delen.

De achterwacht van Julie is Saskia Blijlevens

Hoewel al een aantal jaren eerder in andere functies, werk ik sinds 2015 als onderwijscoördinator/studieadviseur bij Tilburg School of Economics and Management.

In deze functie kan ik mijn organisatorische ei kwijt én kan ik studenten helpen om zo soepel mogelijk door hun studie te komen. Na een paar jaar enkele masteropleidingen ondersteund te hebben, zit ik nu op de BSc International Business Administration (en nog even op de lerarenopleiding Economie / Bedrijfseconomie).

Dat bachelors toch een hele andere tak van sport zijn dan masters bleek al snel. Gelukkig heb ik een paar LVSA-cursussen kunnen volgen ter ondersteuning. Ik ben nu samen met collega’s en in samenwerking met Maastricht University workshops studievaardigheden aan het ontwikkelen voor onze studenten.

De samenwerking en uitwisseling van ‘best practices’ (duo-uitwisseling, die ik nu coördineer) met andere universiteiten had nooit tot stand kunnen komen zonder de LVSA (en internationaal gezien NACADA). Ik werk dan ook met veel plezier mee in de “werkgroep Studiedag” van de LVSA en de werkgroep “Levensloop van de studieadviseur” (ontstaan uit NACADA Dublin, met UvA en TU/e).

Stuur Julie een email

Evelien Hazewinkel
 • Universiteit Utrecht

Evelien Hazewinkel

Bestuurslid

Sinds 2009 werk ik als studieadviseur, eerst een jaar bij de opleiding Geneeskunde in Rotterdam en daarna kwam er een plek vrij bij de opleiding Geschiedenis in Rotterdam. Ik heb daar bijna 7 jaar met veel plezier gewerkt en me kunnen ontwikkelen als studieadviseur. In die tijd kreeg ik ook de ruimte om een aantal cursussen bij de LVSA te doen en ging ik naar de studiedagen en conferenties van de LVSA. Ik had daar erg veel plezier in, omdat ik de uitwisseling heel erg waardevol vindt en mezelf graag steeds blijf ontwikkelen.

Sinds 2016 werk ik aan de Universiteit Utrecht, ook weer bij de opleiding Geschiedenis (en Kunstgeschiedenis). Door de overstap naar een andere universiteit heb ik goed kunnen ervaren hoe verschillend de verschillende universiteiten zijn. Deze ervaring is nog steeds erg waardevol voor me. En ook hier kreeg ik de mogelijkheid om naar de conferentie en studiedag te gaan.

Ik kreeg de mogelijkheid om me in te zetten voor de LVSA, eerst als achterwacht en nu sinds het voorjaar 2020 als bestuurslid. Ik vind het erg fijn om te kunnen bijdragen aan de professionalisering van de studieadviseurs in het land.

Er is een vacature voor achterwacht Universiteit Utrecht

Stuur Evelien een email

Vacature bestuurslid en achterwacht Maastricht University
 • Maastricht University
 • Postbus 616
  6200 MD Maastricht

Vacature bestuurslid en achterwacht Maastricht University

Bestuurslid

Er is een vacature voor bestuurslid en achterwacht Maastricht University.

Nynke Penninga
 • TU Delft

Nynke Penninga

Bestuurslid

De achterwacht van Nynke is Lourdes Gallastegui Pujana

Sinds 2006 werk ik in Delft als studieadviseur op de 3mE faculteit, met studenten die worden opgeleid tot werktuigbouwkundige/maritieme/materiaalwetenschappen/geneeskundige ingenieurs. Ik ben meerdere jaren bestuurslid geweest van PlaSa, het TUDelft-platform van studentenbegeleiders, mijn werk bekijken in een bredere context vond ik een nuttige, leerzame ervaring. Dit is ook mijn reden om deel te nemen aan het LVSA-bestuur: door kennis en ervaringen te delen kunnen we elkaar blijven inspireren en motiveren, zodat we met voldoening ons mooi werk blijven doen. In de laatste jaren heb ik veel ervaring opgedaan met pre-master studenten, afstudeerders, vluchteling-studenten, ADHD-ers… Ik blijf graag leren. Ik wil samen met Nynke mijn steentje bijdragen door het gebruik van LinkedIn als forum voor de LVSA te stimuleren en onze TUDelft-collega’s meer te betrekken bij de LVSA.

Vacature voor bestuurslid en achterwacht Erasmus Universiteit
 • Erasmus Universiteit Rotterdam

Vacature voor bestuurslid en achterwacht Erasmus Universiteit

Bestuurslid

Voor zowel het bestuurslid als de achterwacht is er een vacature.