Algemene ledenvergadering (ALV)

Als lid van de LVSA kun je invloed uitoefenen op het beleid en de activiteiten waar onze vereniging zich mee bezig houdt. Deze zeggenschap is wettelijk verankerd in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Omdat het ondoenlijk is leden te raadplegen over allerlei dagelijkse zaken of uitgaven, is er een bestuur samengesteld. Wie er in het bestuur zitten kan je lezen onder het kopje Bestuur.

De ALV heeft als primaire taak het goedkeuren van de statuten, de jaarrekening en de begroting. Ook is het mogelijk om specifieke aandachtspunten op de agenda van de ALV te krijgen. Details over de bevoegdheden van de ALV en de te volgen procedures zijn vastgelegd in de statuten.

De ALV wordt jaarlijks gehouden tijdens de studiedag of conferentie. Alle leden ontvangen een uitnodiging voor deelname aan deze dag(en) en de ALV.


ALV 2021

Het LVSA-bestuur nodigt alle leden uit voor de online ALV van 2021.
Deze ALV zal plaatsvinden op dinsdag 30 maart 2021, van 14.30 tot 15.30 uur. De zoomlink en de stukken voor de ALV krijg je binnenkort via de nieuwsbrief.
Tijdens de ALV blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar wat het komende jaar ons kan brengen. We maken daarbij graag gebruik van jullie input, die je tijdens de ALV live aan ons kan geven via de chat en een poll. Dit jaar zal de ALV ook de mogelijkheid bieden om de organisatie van de LVSA beter te leren kennen, door in break out rooms in gesprek te gaan met de verschillende werkgroepen.