Algemene ledenvergadering (ALV)

Als lid van de LVSA kun je invloed uitoefenen op het beleid en de activiteiten waar onze vereniging zich mee bezig houdt. Deze zeggenschap is wettelijk verankerd in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Omdat het ondoenlijk is leden te raadplegen over allerlei dagelijkse zaken of uitgaven, is er een bestuur samengesteld. Wie er in het bestuur zitten kan je lezen onder het kopje Bestuur.

De ALV heeft als primaire taak het goedkeuren van de statuten, de jaarrekening en de begroting. Ook is het mogelijk om specifieke aandachtspunten op de agenda van de ALV te krijgen. Details over de bevoegdheden van de ALV en de te volgen procedures zijn vastgelegd in de statuten.

De ALV wordt jaarlijks gehouden tijdens de studiedag of conferentie. Alle leden ontvangen een uitnodiging voor deelname aan deze dag(en) en de ALV.


ALV 2022

Het LVSA-bestuur nodigt alle leden uit voor de ALV van 2022. Deze ALV zal plaatsvinden op donderdag 2 juni 2022, als onderdeel van de Studiedag 2022. De stukken voor deze ALV ontvang je via de nieuwsbrief.
Tijdens de ALV blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar wat het komende jaar ons kan brengen. We maken daarbij graag gebruik van jullie input.