Internationale samenwerking

LVSA treedt in toenemende mate in contact met buitenlandse organisaties op het terrein van studieadvies. Hoewel nationale onderwijscontexten verschillen, blijkt dat er veel te leren valt van vergelijkingen en uitwisselingen als het gaat om de bredere doelstellingen van studiebegeleiding. Zo zijn de noodzaak voor studenten om te komen tot een goede studiekeuze, en vervolgens het doorlopen van de studie op een wijze waarbij interesse, vaardigheden en toekomstplannen optimaal samengaan overal even belangrijk. En evenzeer zijn veel van de problemen en hindernissen die studenten tegenkomen tijdens hun studie universeel van aard.

In recente jaren heeft de LVSA contacten opgebouwd met zusterorganisaties in het Verenigd Koninkrijk (UKAT), de Verenigde Staten (NACADA) en in Duitsland (GIBeT) en met individuele studieadviseurs in België. We streven ernaar het internationale perspectief op studieadvisering door middel van seminars en andere vormen van uitwisseling een vast onderdeel van de professionalisering van onze leden te maken.