Werkgroepen/denktanks

Binnen de LVSA zijn verschillende werkgroepen en denktanks actief. De werkgroepen zijn samengesteld uit leden en hebben telkens minimaal één vertegenwoordiger uit het bestuur. De werkgroepen zorgen voor de organisatie van activiteiten, contacten met partners, informatievoorziening of cursusaanbod. De denktanks zijn samengesteld uit bestuursleden en/of achterwachten. De clusters zorgen voor langetermijnplanning van het beleid van de LVSA.

Conferentie

De organisatie en coördinatie van studiedagen en conferenties is in handen van de werkgroep Studiedag en Conferentie van de LVSA.

Lees meer

Cursussen

De organisatie en coördinatie van het cursusprogramma wordt uitgevoerd door een werkgroep van de LVSA.

Lees meer

Digitale media

De werkgroep digitale media houdt zich bezig met de website, nieuwsbrief en LinkedIn.

Lees meer

Internationale samenwerking

LVSA treedt in toenemende mate in contact met buitenlandse organisaties op het terrein van studieadvies.

Lees meer

Klachtencommissie

De LVSA kent een onafhankelijke klachtencommissie, waarbij klachten over het handelen van die studieadviseur kunnen worden ingediend.

Lees meer

Professionalisering

De afstemming van de professionaliseringstrajecten bij de verschillende universiteiten loopt via de werkgroep professionaliseringstrajecten.

Lees meer

Studiedag

De organisatie en coördinatie van studiedagen is in handen van de werkgroep Studiedag van de LVSA.

Lees meer

Denktanks

Binnen de LVSA zijn er drie verschillende denktanks. Ieder bestuurslid zit in één denktank. Daarnaast kunnen er achterwachten en andere leden zitting nemen in een denktank.

Lees meer