Werkgroepen/denktanks

Binnen de LVSA zijn verschillende werkgroepen en denktanks actief. De werkgroepen zijn samengesteld uit leden en hebben telkens minimaal één vertegenwoordiger uit het bestuur. De werkgroepen zorgen voor de organisatie van activiteiten, contacten met partners, informatievoorziening of cursusaanbod. De denktanks zijn samengesteld uit bestuursleden en/of achterwachten. De clusters zorgen voor langetermijnplanning van het beleid van de LVSA.

Conferentie

De organisatie en coördinatie van conferenties is in handen van de werkgroep Conferentie.

Lees meer

Cursussen

De organisatie en coördinatie van het cursusprogramma wordt uitgevoerd door de werkgroep Cursussen.

Lees meer

Extern beleid

Contacten met onze externe partners gebeurt via de werkgroep Extern beleid.

Lees meer

Internationale samenwerking

De LVSA heeft contact met haar zusterorganisaties NACADA (Amerika) en UKAT (Engeland) op het terrein van studieadvies.

Lees meer

Klachtencommissie

De LVSA kent een onafhankelijke klachtencommissie, waarbij klachten over het handelen van die studieadviseur kunnen worden ingediend.

Lees meer

Professionalisering

De afstemming van de professionaliseringstrajecten bij de verschillende universiteiten loopt via de werkgroep Professionalisering.

Lees meer

Studiedag

De organisatie en coördinatie van studiedagen is in handen van de werkgroep Studiedag.

Lees meer

Website en nieuwsbrief

Het onderhoud van de website, het versturen van nieuwsbrieven en het beheren van de LinkedIn-groep gebeurt door de werkgroep Website & Nieuwsbrief.

Lees meer

Denktanks

Binnen de LVSA zijn er drie verschillende denktanks. Ieder bestuurslid zit in één denktank. Daarnaast kunnen er achterwachten en andere leden zitting nemen in een denktank.

Lees meer