Werkgroep Cursussen

De werkgroep Cursussen heeft als opdracht het aanbod aan professionaliseringscursussen te organiseren voor leden van de LVSA. Hierbij is er expliciete aandacht voor kwaliteit, spreiding en diversiteit van het programma.

De werkgroep bestaat uit studieadviseurs van verschillende universiteiten die vanuit hun professie, inbreng en advies geven over mogelijk aanbod. Zij zijn in principe aanspreekbaar voor alle LVSA-leden die suggesties en verzoeken hebben. Zij kunnen ook eventueel eerste contact leggen met een potentiële trainer en de mogelijkheden van een cursus verkennen.

De eindverantwoordelijkheid voor het programma ligt bij de coördinator van de werkgroep, André Baars. Als onderwijspsycholoog en trainer heeft hij expertise in het organiseren en geven van allerlei vormen van onderwijskundige begeleiding, zowel aan studenten als aan begeleiders van studenten. Hij geeft ook verschillende cursussen voor de LVSA.

Twee à drie keer per jaar komt de werkgroep bij elkaar, en wordt er jaarlijks verantwoording afgelegd in de ALV. Voor vragen, verzoeken en suggesties kun je rechtstreeks contact opnemen met via cursussen@lvsa.nl.

De werkgroep bestaat momenteel uit:

- André Baars (Radboud Universiteit, betaald coördinator)
- Judith Roos (Universiteit Twente)
- Anneloes Dekker - Dummer (Universiteit Twente)
- Marloes Vlind (Bestuurslid LVSA, Vrije Universiteit Amsterdam)

Contactpersoon: Birgit vd Wildenburg (Universiteit Leiden)