Werkgroep Digitale media

De werkgroep digitale media houdt zich bezig met de website, nieuwsbrief en LinkedIn.

Werkgroepleden:
- Harald van den Meerendonk (Technische Universiteit Eindhoven, Bestuurslid LVSA )
- Julie Tims (Tilburg University, Bestuurslid LVSA)

Contactpersoon: Harald van den Meerendonk