Werkgroep Extern beleid

De werkgroep Extern beleid onderhoudt contacten met onze externe partners. Te denken valt aan de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) en LOShbo. Denk je dat de LVSA een interessante gesprekspartner is voor jouw organisatie? Stuur ons dan gerust een e-mail!

Werkgroepleden
Grada Degenaars (Universiteit Leiden)
Evelien Hazewinkel (Bestuurslid LVSA, Universiteit Utrecht)
Nynke Penninga (Bestuurslid LVSA, TU Delft)

Contactpersoon: Nynke Penninga