Werkgroep Internationale samenwerking

LVSA treedt in toenemende mate in contact met buitenlandse organisaties op het terrein van studieadvies. Hoewel nationale onderwijscontexten verschillen, blijkt dat er veel te leren valt van vergelijkingen en uitwisselingen als het gaat om de bredere doelstellingen van studiebegeleiding.

Werkgroepleden:
- Ariane Berends, (Universiteit Leiden)
- Mirthe Haas (Universiteit Leiden, Bestuurslid LVSA)
- Thea de Kluijver (Universiteit Twente)
- Charissa van Mourik (Radboud Universiteit, Bestuurslid LVSA)
- Oscar van den Wijngaard (Maastricht University, Bestuuslid LVSA)

Contactpersoon: Mirthe Haas