Werkgroep Internationale samenwerking

LVSA treedt in toenemende mate in contact met buitenlandse organisaties op het terrein van studieadvies. Hoewel nationale onderwijscontexten verschillen, blijkt dat er veel te leren valt van vergelijkingen en uitwisselingen als het gaat om de bredere doelstellingen van studiebegeleiding.

Werkgroepleden:
- Ariane Berends, (Bestuurslid Universiteit Leiden)
- Mirthe Haas (Universiteit Leiden, Lid LVSA)
- Thea de Kluijver (Lid Universiteit Twente)
- Oscar van den Wijngaard (Lid Maastricht University)

Contactpersoon: Mirthe Haas (Lid LVSA)