Werkgroep Website & Nieuwsbrief

De werkgroep Website & Nieuwsbrief houdt zich bezig met de website, nieuwsbrief en LinkedIn.

Werkgroepleden:
- Harald van den Meerendonk (Technische Universiteit Eindhoven)
- Julie Tims (Tilburg University, Achterwacht LVSA)

Contactpersoon: Harald van den Meerendonk