Werkgroep Conferentie

Elk jaar, meestal in mei, is er een algemene ledenvergadering. Volgend op deze bijeenkomst is er het ene jaar een studiedag en het andere jaar een meerdaagse conferentie. De conferentie vindt iedere editie op een andere locatie plaats.

De conferentie geeft de studieadviseur de gelegenheid er eens helemaal uit te zijn. Los van de eigen werkplek en in een aangename sfeer met collega's kan men zich verder verdiepen in datgene waar men dagelijks mee bezig is of kennismaken met nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn voor het werk van een studieadviseur. De eerstvolgende conferentie zal plaatsvinden in 2025..