Literatuur/LVSA Book Club

Hier vind je meer informatie over de LVSA Book Club en een literatuurlijst (boeken, tijdschriften en artikelen) met informatie op het gebied van studieadvisering en begeleiding.

LVSA Book Club
Elkaar stimuleren om literatuur te lezen doen we met bij de LVSA Book Club. We lezen twee boeken per jaar en komen daarmee twee keer bij elkaar. Heb je interesse om aan te sluiten of wil je wat meer informatie over de book club krijgen? Mail ons dan via bestuur@lvsa.nl

Literatuurlijst
De onderstaande lijst is niet uitputtend. Het is geen overzicht van alle literatuur die er op het gebied van studieadvisering voorhanden is.

Opgenomen is literatuur die wordt gebruikt, kan worden gebruikt of is gebruikt bij het cursusprogramma van de LVSA. De literatuur kan thematisch weergegeven worden. De thema's corresponderen met de thema's van de cursussen. Mocht je een interessante toevoeging hebben, neem dan contact met ons op.


Nog slimmer! : Succesvol studeren aan de Hogeschool

Nog slimmer! : Succesvol studeren aan de Hogeschool

Mirjam Pol Amsterdam : VU University Press 2021

Mirjam Pol heeft talloze studenten begeleid als studieadviseur en studentendecaan. In dit veelgeprezen boekje (herziene editie van het boekje Nog Slimmer!: Snel en goed studeren in het HBO uit 2015) combineert ze kennis uit de psychologie, de klassieke studievaardigheden en de hersenwetenschappen.
De internationale editie is verkrijgbaar onder de titel: Get smarter! Set yourself up for study succes.

ISBN 9789086598465

Get Smarter! : Set yourself up for Study Success

Get Smarter! : Set yourself up for Study Success

Mirjam Pol Amsterdam : VU University Press 2021

Research shows that study success in higher education depends much more on behaviour than on intelligence. The good news is you can learn to study efficiently and effectively! This practical book gives you all the tools you need to do so. As a result, you will not only perform better, but also enjoy your studies more.

Throughout her career in the field of education, Mirjam Pol has supported countless students as study adviser and student counsellor. In this acclaimed book, she combines knowledge from psychology and brain sciences with traditional study skills.

ISBN 9789086598472

The Science of Learning :

The Science of Learning :

Edward Watson, Bradley Busch Routledge 2021

Supporting teachers in the quest to help students learn as effectively and efficiently as possible, The Science of Learning translates 99 of the most important and influential studies on the topic of learning into accessible and easily digestible overviews. Building on the bestselling original book, this second edition delves deeper into the world of research into what helps students learn, with 22 new studies covering key issues including cognitive-load theory, well-being and performing well under exam pressure.

Demystifying key concepts and translating research into practical advice for the classroom, this unique resource will increase teachers’ understanding of crucial psychological research so they can help students improve how they think, feel and behave in school. From large- to small-scale studies, from the quirky to the iconic, the book breaks down complicated research to provide teachers with the need-to-know facts and implications of each study. Each overview combines graphics and text, asks key questions, describes related research and considers implications for practice. Highly accessible, each overview is attributed to one of seven key categories:

  • Memory: increasing how much students remember
  • Mindset, motivation and resilience: improving persistence, effort and attitude
  • Self-regulation and metacognition: helping students to think clearly and consistently
  • Student behaviours: encouraging positive student habits and processes
  • Teacher attitudes, expectations and behaviours: adopting positive classroom practices
  • Parents: how parents’ choices and behaviours impact their childrens’ learning
  • Thinking biases: avoiding faulty thinking habits that get in the way of learning

A hugely accessible resource, this unique book will support, inspire and inform teaching staff, parents and students, and those involved in leadership and CPD.

ISBN 9780367620790

Nog slimmer! : Succesvol studeren aan de universiteit

Nog slimmer! : Succesvol studeren aan de universiteit

Mirjam Pol Amsterdam : VU University Press 2021

Onderzoek laat zien dat studiesucces in het hoger onderwijs veel meer afhangt van gedrag dan van intelligentie. Efficiënt en effectief studeren kun je leren!
Dit praktische boekje biedt je alle handvatten die je daarvoor nodig hebt. Daardoor ga je niet alleen beter presteren, maar haal je ook meer plezier uit je studie. Mirjam Pol heeft talloze studenten begeleid als studieadviseur en studentendecaan. In dit veelgeprezen boekje combineert ze kennis uit de psychologie, de klassieke studievaardigheden en de hersenwetenschappen. De internationale editie is verkrijgbaar onder de titel: Get smarter! Set yourself up for study succes.

ISBN 9789086598458

Handreiking Studentenbegeleiding: Oog voor mentaal welzijn

Studentenpsychologen Universiteit Twente Universiteit Twente 2021

Psychische klachten onder studenten is een actueel en belangrijk thema en actie ondernemen op dit gebied is noodzakelijk. Hoewel er steeds meer aandacht voor is, is het voor veel studenten, maar ook voor medewerkers, nog steeds erg moeilijk om psychische problemen bespreekbaar te maken. Te vaak nog hebben we vooroordelen over mensen met psychische problemen. We labelen bewust en onbewust iemand als ‘anders’ of als ‘niet-normaal’, terwijl dit niet terecht is: bijna de helft van de mensen kampt eens in zijn of haar leven met psychische klachten. Laten we daarom op zoek gaan naar een manier hoe we zo goed mogelijk kunnen omgaan met psychische klachten, zowel die van onszelf als die van een ander.

In de Handreiking Studentenbegeleiding, geschreven door studentenpsychologen, proberen we iedereen die zich in meer of mindere mate met het begeleiden van studenten bezighoudt te ondersteunen en handvatten te bieden. We verschaffen informatie over (veelvoorkomende) psychische aandoeningen om een bijdrage te leveren aan het herkennen en bespreekbaar maken hiervan. Ook proberen we zo stigmatisering te doorbreken. Een ander punt is het op een inclusieve manier begeleiden van studenten. Onze studentenpopulatie is door de jaren heen diverser geworden. We zullen in deze handreiking daarom ook aandacht besteden aan inclusief begeleiden waar ingezoomd zal worden op internationale studenten, culturele verschillen en seksuele diversiteit en genderidentiteit. De Handreiking Studentenbegeleiding biedt handvatten om het begeleiden van studenten te professionaliseren.

De Handreiking kan besteld worden via het secretariaat van Student Affairs Coaching & Councelling door een mail te sturen naar SACC@utwente.nl. De kosten zijn € 30,= (incl. BTW en verzendkosten). Graag bij het bestellen het bezorgadres vermelden en het adres waar de factuur naartoe gezonden kan worden.

Leren, een betekenisvol bouwproces

Leren, een betekenisvol bouwproces

André Baars Maklu Uitgever 2021

Leren staat tegenwoordig in het teken van een leven lang leren. Wat betekent een leven lang leren voor de eindtermen van het middelbaar en hoger onderwijs? Inhoudelijke kennis en specifieke vaardigheden hebben in de praktijk vaak een beperkte houdbaarheidsdatum. Leren gaat niet alleen over het oplossen van concrete problemen, de ontwikkeling van de hard skills. Leren gaat ook over de ontwikkeling van een breed probleemoplossend vermogen, de soft skills. Welke competenties heeft een leerling nodig om ook na zijn schoolloopbaan te blijven leren? Wat is de bijdrage die onderwijsprofessionals kunnen leveren aan de ontwikkeling van dit vermogen?

Leren wordt in dit boek beschouwd als een betekenisvol bouwproces waar de leerling de eigenaar van is en de eindverantwoordelijkheid voor draagt. Het onderwijs heeft de taak leerlingen en studenten te begeleiden bij het steeds beter nemen van de regie over dit leerproces. Het boek geeft een heldere uiteenzetting over de inhoud van het concept regie, welke competenties ermee gemoeid zijn en hoe deze verder ontwikkeld kunnen worden. De competenties zijn nodig om de opgedane kennis en vaardigheden echt eigen te maken, door te ontwikkelen en adequaat in te zetten nu en in de toekomst.

ISBN: 9789044138085

Survivalgids voor autistische studenten

Survivalgids voor autistische studenten

Kinge Siljee Amsterdam University Press 2021

Studeren is op zichzelf al lastig, maar wat nu als je autistisch bent? Als het onderwijs is ontworpen voor mensen die neurologisch heel anders in elkaar steken dan jij?

Dit boek is een praktische handleiding voor alle autistische studenten die hun studietijd willen overleven en ervaringen willen opdoen, resultaten willen halen en plezier willen hebben. Deze survivalgids is een compleet handboek van élk aspect van het studentzijn: van studeren, tot wonen, van communiceren tot gelukkig zijn.

ISBN 9789463722179

Van stress naar succes: Praktische wegwijzer voor studenten

Van stress naar succes: Praktische wegwijzer voor studenten

Mirjam Pol Amsterdam : Vu University Press 2021

Talloze studenten in het hoger onderwijs kampen met stress. Het goede nieuws is dat je stress voor een belangrijk deel kunt leren managen. Dit boekje biedt daarvoor concrete oefeningen. De meest voorkomende stressvormen onder studenten komen aan bod: piekeren, faalangst en perfectionisme. Vervolgens wordt ingezoomd op schrijfstress en presentatiestress. Door met de oefeningen aan de slag te gaan ervaar je minder stress, duren stressperiodes korter, herstel je sneller en krijg je meer plezier in je studie.

ISBN : 9789086598489

De internationale editie is verkrijgbaar onder de titel: From Stress to Success – A Practical Guide for Students.

Een leven lang kiezen

Een leven lang kiezen

Evelyne Meens Amsterdam: Boom uitgevers 2020

Kiezen doe je een leven lang. En ieder van ons kan daar af en toe wat hulp bij gebruiken. Een leven lang kiezen wijst de weg bij de begeleiding van cliënten die worstelen met keuzestress.

Keuzestress
Er valt steeds meer te kiezen in ons leven en er lijkt ook steeds meer van die levenskeuzes af te hangen. De keuzestress neemt toe waardoor ons welbevinden afneemt. Daar komt nog bij dat de druk vanuit de maatschappij om ‘goede’ keuzes te maken alsmaar wordt opgevoerd. Steeds meer mensen worden in hun dagelijks leven belemmerd door keuzestress. Hoe kun je als coach iemand begeleiden bij het maken van een keuze? En wanneer is een keuze ‘goed’?

Wegwijzer bij het coachen van loopbaan- en levenskeuzes
Een leven lang kiezen leert coaches op een praktische en wetenschappelijk onderbouwde manier om samen met hun coachees een intern keuzekompas te ontwikkelen. Het gaat om loopbaan- en levenskeuzes waarbij identiteitsontwikkeling, zelfdeterminatie en motivatie centraal staan. Coaches krijgen, naast wetenschappelijke inzichten, ook een scala aan voorbeelden, testjes en oefeningen aangereikt die ze direct in hun praktijk kunnen toepassen.

ISBN 9789024429677

De mooiste tijd van je leven? Een nieuwe kijk op studiestress

De mooiste tijd van je leven? Een nieuwe kijk op studiestress

Toske Andreoli Amsterdam 2020

De studententijd is zogenaamd de mooiste tijd van je leven. Maar steeds meer studenten hebben het zwaar. Ze zijn overspannen, neerslachtig en eenzaam, hebben concentratieproblemen en angstaanvallen. Universiteiten zien cursussen ‘Burn-outpreventie’ of ‘Lekker in je vel’ als de oplossing. Maar ligt het wel aan de studenten zelf? Wat is de rol van hun omgeving en de universiteit? En waarom gaan deze problemen de hele samenleving aan?

In De mooiste tijd van je leven? biedt filosoof Toske Andreoli een nieuw perspectief op studiestress. Voorbij de gangbare verklaringen geeft Andreoli een nauwgezette analyse van het ontstaan van psychische klachten bij studenten. Ze pleit voor meer betrokkenheid, gedeelde ritmes en sociale cohesie. Dit boek nodigt je uit om je opvattingen over vrijheid en verantwoordelijkheid te herzien.

ISBN: 9789083003788

Tegenslag benutten: Voordeel uit nadeel

Tegenslag benutten: Voordeel uit nadeel

Coert Visser 2020

Een leven zonder tegenslag bestaat niet. We krijgen er allemaal mee te maken. Alledaagse, kleine tegenslag en helaas ook af en toe grote tegenslag. Hoe je denkt over tegenslag en hoe je ermee omgaat kan enorm veel uitmaken. Er zijn allerlei belemmerende manieren van denken die de kans vergroten dat tegenslag alleen maar meer nadelige gevolgen zal hebben. Maar er zijn ook allerlei manieren van denken die de schadelijke kanten van tegenslag juist kunnen beperken.

In veel situaties kunnen deze laatste manieren van denken je zelfs helpen om voordeel te halen uit tegenslag. Over die manieren kun je lezen in dit boekje. Het menselijk brein is enorm complex en te vergelijken met een parlement waarin allerlei stemmen met elkaar in gesprek zijn. Sommige van die stemmen fluisteren, andere schreeuwen. Helaas zijn het niet altijd de luidste stemmen in je hoofd die het bij het recht eind hebben. Mijn suggestie is om één van de stemmen in je hoofd te ontwikkelen. Dit is stem van een wijze coach die je kan helpen als een vriendelijke en verstandige medestander. Deze interne coach doet dit door het aanreiken van goede vragen, soms relativerende en soms inspirerende inzichten en aanmoedigingen.

Dit boekje kan je helpen die coach te trainen en meer ruimte te geven. Mijn hoop is dat je hierdoor kunt leren om tegenslag beter te benutten.

ISBN 9789079750108

Socrates op sneakers

Socrates op sneakers

Elke Wiss 2020

Filosofische gids voor het stellen van goede vragen

Met Socrates op sneakers tackelt praktisch filosoof Elke Wiss de kunst van een goed gesprek. In een tijd waarin iedereen door elkaar roeptoetert en meningen al snel dezelfde waarde als feiten krijgen, is de verbinding vaak ver te zoeken. We proberen de ander eerder te overtuigen van ons gelijk dan dat we samen op zoek gaan naar wezenlijke antwoorden. Veel van onze gesprekken hebben daardoor meer weg van een debat dan van een dialoog. We praten liever dan dat we luisteren, voor vragen stellen hebben we geen tijd. En toegeven iets niet te weten is al helemaal geen optie. Hoe mooi zou het zijn als je op elk moment en in iedere situatie weet hoe je precies díé vraag stelt die leidt tot een goed gesprek?

In Socrates op sneakers leert Elke Wiss je hoe je dat doet. Met Socrates en andere filosofen als inspiratiebron laat zij zien waarom we zo slecht zijn in het stellen van goede vragen, én hoe we er beter in worden. Socrates op sneakers leert je de vaardigheden die nodig zijn om die vragen te stellen die verrassen en aan het denken zetten. Zodat we gesprekken voeren die leiden tot verdieping en verbinding. Met een ander, én met jezelf. Genomineerd voor Beste Spirituele Boek 2021.

ISBN: 9789026346897

De kunst van het ongelukkig zijn

De kunst van het ongelukkig zijn

Dirk De Wachter Lannoo 2019

Streven naar het geluk als levensdoel is een vergissing.
Streven naar zin en betekenis, daarentegen, is waar het leven om draait.

In zijn boek gaat Dirk De Wachter in op grote vraagstukken in onze maatschappij die ons leven bepalen, sturen of veranderen, maar die ons vooral in contact brengen met de ander of met onszelf.
Onze samenleving is er een geworden van de hoogste pieken, van het steeds beter, verder en hoger. Wat erger is: we staan er bijna niet meer bij stil dat die pieken de laagtes niet opvullen. We zien geen onderscheid tussen wat ons heel even gelukkig maakt en wat het leven echt zin geeft. Maar hoe kunnen we dat onderscheid weer leren maken?

Vanuit een constante verwondering leert De kunst van het ongelukkig zijn ons om na te denken over wat gelukkig zijn echt kan betekenen.

EAN: 9789401463584

Creating Progress

Creating Progress

Gwenda Schlundt Bodien Amsterdam 2018

Words play such a big role in our lives. They influence what we think and feel in the moment; an unexpected compliment cheers us up, whilst angry words can spoil our day. Words can have long term consequences; what’s being said can lead us to file for divorce, push us to go to war, give us the courage to start a new education or choose a new career path.

Unlike many other things in life that we have less control over, we can choose our own words. In doing so we shape our lives, as well as the lives of people around us. What more reason could we possibly need to choose our words carefully? This book is all about that – words that work.

Who doesn’t enjoy doing interesting and valuable things? Who doesn’t love that feeling of moving forward with those things? Everybody does! As a coach, leader or teacher, it’s your role to choose the right words so that your client, child, employee or student takes meaningful steps forward. That’s not always easy to do though. The purpose of this book, and the Progress Focused Approach that it describes, is to help you find the those words.

The Progress Focused Approach consists of practical techniques based on scientific psychological theories, such as growth mindset theory, self-determination theory, the theory of deliberate practice, the progress principle and solution focused theory. This book provides coaches, leaders and teachers with tools to make progress and describes the underlying scientifically informed beliefs.

If you work in an English-speaking environment and you’re interested in learning how to use the Progress Focused Approach, then this is just the book for you!

ISBN 9789079764044

Studieontwijkend gedrag de baas! ; hoe je stopt met uitstellen

Studieontwijkend gedrag de baas! ; hoe je stopt met uitstellen

Kinge Siljee Amsterdam University Press 2017

Soggen, ofwel studieontwijkend gedrag, verreweg de meeste studenten hebben er last van. Soggen is irrationeel: je stelt iets uit wat je uiteindelijk toch moet doen. Ook is het ongewenst: je haalt minder uit je studie, je hebt veel meer stress, de kans is groot dat je deadlines niet haalt of zakt voor tentamens. Het is de belangrijkste reden voor onder de maat presteren, studievertraging, en zelfs het niet afmaken van je studie. Waar komt dit irrationele gedrag vandaan, en vooral: wat doe je eraan? Elke dag kloppen studenten aan bij coachingbureau Studiemeesters van Kinge Siljee met de vraag: 'Help, ik doe te weinig, ik stel alles uit tot het laatste moment!' Het drijft studenten, hun ouders en docenten tot waanzin. 'Studieontwijkend gedrag de baas!' is voor alle studenten (en ouders van studenten), die af willen van dit gedrag. Door haar jarenlange praktijkervaring gecombineerd met uitgebreid onderzoek, weet Siljee precies wat werkt en wat niet.

ISBN 9789462985049

Studeren zonder stress

Studeren zonder stress

Mirjam Pol 2017

"Last van studiestress? Je bent zeker niet de enige. Maar gelukkig valt er veel aan te doen. Of het nu gaat om presentatie-, scriptie-, plannings- of tentamenstress: er zijn tools en tips om die effectief te bestrijden. Dit boekje legt uit hoe. Direct, deskundig en met humor. Het is gebaseerd op oude studievaardigheden en recente inzichten uit de gedragswetenschappen en modern hersenonderzoek.

ISBN10: 9086597610

The secret to raising smart kids

The secret to raising smart kids

Carol S. Dweck Scientific American 2015

Een interessante visie op hoogbegaafdheid en hoe als ouders en begeleiders daarmee om te gaan.

De prestatiegeneratie

De prestatiegeneratie

Jeroen van Baar 2014

Analyse van de huidige drang naar succes, waarbij zowel de studenten als hun ouders aan de orde komen. Pleidooi om middelmatigheid op te zoeken in plaats van de lat steeds hoger te leggen.

Ook als e-boek verkrijgbaar.

ISBN10: 9045023563

Time to ACT!

Time to ACT!

Gijs Janen en Tim Batink Zaltbommel 2014

Basisboek voor Professionals.
Er zijn grote ontwikkelingen aan de gang binnen de hulpverlenerswereld. Nieuwe technieken als mindfulness krijgen steeds meer ruimte binnen de praktijk van de psycholoog, trainer en coach. De 'Acceptance and Commitment Therapy' (ACT) vloeit voort uit het mindfulness gedachtegoed en brengt het beste uit verschillende werelden samen. ACT bewijst dat wetenschap en spiritualiteit elkaar niet hoeven te bijten. Sterker nog: ze vullen elkaar perfect aan!

ISBN10: 9058718255

Lefgasten

Lefgasten

Pia Crul 2014

De lefgasten-methode maakt gebruik van een praktijkboek dat Pia Crul in 2009 heeft geschreven en waarvan in februari 2014 de 3e druk is verschenen. Het is bedoeld voor leerlingen, ouders en docenten. Het boek omvat een zelf-ontwikkelde methode waarin stap voor stap uitgelegd wordt hoe leerlingen hun faalangst kunnen overwinnen zodat hun cijfers verbeteren en ze weer met plezier naar school toe gaan. De methode is gebaseerd op de RET-therapie.

Er is zowel een 'Lefgasten voor jongeren' als 'Lefgasten voor studenten'.

De boeken kunnen besteld worden via de website van Pia Crul.

KompASS voor studiesucces

KompASS voor studiesucces

Suzanne van Gorp en Roy Houtkamp Apeldoorn 2014

Deze wegwijzer voor begeleiders en docenten van studenten met autisme is samengesteld door studentendecanen en studiekeuzeadviseurs werkzaam bij Fontys Hogescholen. Zij hebben hun ervaring en aanpak met het werken met studenten met ASS bijeengebracht in deze uitgave. Ook studenten zijn daarbij betrokken.

ISBN10: 9044131273

Bang voor conflict?

Bang voor conflict?

C.K.W. de Dreu Gorcum 2014

Een overzicht van theorieen en onderzoeksresultaten met betrekking tot verschillende soorten conflicten (in organisaties): (1) de achtergronden, (2) het psychologische proces en het gedrag van conflictpartijen, het verschijnsel conflictescalatie en het ontstaan van een conflictcultuur, (3) de positieve en negatieve gevolgen.

Succesvol leren

Succesvol leren

Mirjam Pol Eindhoven 2013

Leren is leuk! Door nieuwe dingen te leren weet je meer. Je kunt meer. Je snapt zaken beter. Door nieuwe dingen te leren kun je hogerop komen binnen je werk. Je kunt nieuwe informatie en nieuwe vaardigheden gebruiken om leuke klussen binnen te hengelen. En door nieuwe dingen te leren blijf je groeien.

ISBN10: 9072594614

Het sociale brein van de puber

Het sociale brein van de puber

Eveline Crone 2012

Vervolg op Het puberende brein laat zien dat pubers wel degelijk te motiveren zijn, maar veelal door situaties die te maken hebben met de groep waartoe ze (willen) behoren.

Ook als E-boek verkrijgbaar.

ISBN10: 9035136667

De vrije wil bestaat niet

De vrije wil bestaat niet

Victor Lamme 2011

Lamme probeert een antwoord te vinden op de vraag wie de baas is in onze hersenen, welke delen van het brein de doorslag geven bij alledaagse keuzes en bij belangrijke beslissingen en waar in het brein het 'ik' is gezeteld. Een belangrijke rol is toebedeeld aan het onbewuste.

Ook als e-boek verkrijgbaar.

ISBN10: 9035137345

Studieproblemen: een visie op het begeleiden van studenten in het hoger onderwijs

Studieproblemen: een visie op het begeleiden van studenten in het hoger onderwijs

André Baars Den Haag 2009

Dit boek is geschreven voor iedereen die het als een uitdaging ziet om studenten met hardnekkige studieproblemen goed te begeleiden. Wat te doen wanneer standaard ondersteuning geen effect heeft? Inhoudelijke begeleiding in de vorm van herhalingen en extra uitleg levert bijvoorbeeld niets op. Vaardigheidsbegeleiding, waarbij studiestrategieën worden aangeboden, kan de student volgen maar niet in de praktijk brengen. Het is ook volstrekt onduidelijk of de ervaren sociaal-emotionele problemen, bijvoorbeeld faalangst of motivatietekort, de oorzaak of juist het gevolg zijn van de studieproblemen. Kortom; studieproblemen kunnen complex en ondoorzichtig zijn. Wat betekent dit voor de begeleiding? De zoektocht naar het antwoord hierop begint bij het individuele leerproces. Hoe leren wij en wat wordt er geleerd? Het eindigt met een systematische uiteenzetting van complex studeergedrag. Studieproblemen kunnen ingewikkeld zijn maar ze bevatten altijd een logica. Door deze te ontrafelen en er op aan te sluiten, is de weg vrij voor effectieve begeleiding. 

ISBN10: 9047301315

Verboden voor ouders

Verboden voor ouders

Gijs Jansen Zaltbommel 2009

Er is veel over puberteit en de ontwikkeling van pubers geschreven; dit boekje richt zich rechtstreeks tot jonge mensen in de puberteit. De auteur, psycholoog bij de universiteit Nijmegen, probeert pubers op heel eenvoudige wijze een helpende hand te bieden bij tal van vragen die in deze, voor sommigen lastige levensfase spelen.

ISBN10: 9058716929

Studieproblemen – een visie op het begeleiden van studenten in het HO

Studieproblemen – een visie op het begeleiden van studenten in het HO

André Baars Amsterdam 2009

Hoe je erachter komt wat er speelt en hoe je studenten practisch kunt helpen

ISBN: 978 90 473 0131 8

Het puberende brein

Het puberende brein

Eveline Crone Amsterdam 2008

Het brein van de adolescent is nog volop in ontwikkeling. Daardoor zijn pubers in staat tot grootse dingen (bv. muzikaal en sportief), maar kunnen ze erg slecht vooruit kijken, structureren en risico's inschatten. De adolescentie wordt belicht vanuit verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Doel van het boek is die wetenschappelijke kennis toepasbaar te maken.

ISBN10: 9035132696

Het slimme onbewuste

Het slimme onbewuste

Ad Dijksterhuis Amsterdam 2007

Waarom helpt nadenken vaak niet bij het nemen van beslissingen? Waarom vinden we een liedje dat al weken op nummer 1 staat in de hitlijsten leuker dan een liedje dat we voor het eerst horen? En hadden Mozart en Einstein een beter functionerend bewustzijn dan wij, of was het hun onbewuste dat hen tot genieën maakte? We plaatsen het bewustzijn op een voetstuk, zien het als de kroon op de evolutie en denken dat het ons onderscheidt van andere dieren: dat het ons verstandig en rationeel maakt, dat het de baas is in ons brein en dat het ons gedrag stuurt. Ons onbewuste daarentegen zien we als ondergeschikt. Het is niet meer dan een hulpje van het bewustzijn. Freud zag het al als een vergaarbak van ellendige herinneringen en dierlijke driften die door het bewustzijn beteugeld moeten worden. Het slimme onbewuste laat zien dat deze zienswijze onzinnig is en dat juist het onbewuste allesbepalend is. Ons onbewuste stuurt (met een verwerkingscapaciteit die ongeveer 200.000 keer zo groot is als die van het bewustzijn) ons gedrag, ons denken en onze gevoelens.

Dit boek is ook verkrijgbaar als e-boek.

ISBN10: 9035139437

Alle liefde is economie

Alle liefde is economie

Steven Pont Amsterdam 2006

Steven Pont ziet liefde als een sociale deal. Je accepteert acties van mensen om je heen, omdat zij ook wat van jou accepteren. Voor wat, hoort wat. Er ontstaat een disbalans wanneer we het gevoel hebben dat de sociale 'ruilhandel' niet eerlijk verloopt.
Het boek leest heel gemakkelijk en vormt een verfrissing voor elke relatie.
Veel literatuurverwijzingen en verdere leestips.

ISBN10: 9022546888

Act normal!

Act normal!

Hans Kaldenbach Rotterdam 2006

Hoe Nederlanders anders zijn dan de rest van de wereld.

ISBN: 9789044608205

Ontwikkelingen in de contextuele therapie

Ontwikkelingen in de contextuele therapie

Terry Hargrave en Franz Pfitzer Leuven (België) 2005

Contextuele familietherapie is een diepgaande en verstrekkende benadering, die een omvattende theorie biedt om autonomie en verbondenheid te integreren en in balans te brengen. Ze stelt therapeuten in staat om problemen in menselijke relaties te behandelen door de krachten van vertrouwen, rechtvaardigheid en vrijheid aan te spreken. In een bondige en heldere taal en met toegankelijke voorbeelden laat dit boek zien dat de contextuele theorie toegepast kan worden bij verschillende individuele en gezinsproblemen, zoals depressie, angst, druggebruik, langdurige emotionele pijn en relationele moeilijkheden.

De draad van Ariadne: begeleiding begeleid

De draad van Ariadne: begeleiding begeleid

Binnert Boeke, H. Feiertag, H. van Gelder, A. Heuvel en C. de Koning Enschede 2005

Er is ondertussen een nieuwe versie van het boek uitgebracht: Handreiking Studentenbegeleiding: Oog voor mentaal welzijn (zie elders in deze lijst)

Ingegaan wordt op het begrip psychische handicap. Hoe kunnen psychische problemen bij studenten worden opgespoord, met name in een eerste gesprek, en hoe kunnen deze studenten worden begeleid. De meest voorkomende stoornissen bij studenten worden vervolgens besproken. Voor mensen die in hun dagelijks werk te maken hebben met disfunctionerende studenten is dit boek een goede handleiding in de theorie en de praktijk van de herkenning en begeleiding van studenten met psychische problemen. Dit boekje is nu te bestellen voor 22,50 euro (incl. 6 % BTW en verzendkosten). Je kunt daartoe een mailtje met vermelding van je naam en adres sturen naar studentenbegeleiding@utwente.nl o.v.v. 'De draad van Ariadne', waarna het boekje met de rekening zo spoedig naar je zal worden verzonden.

Boeken

Adviseren als tweede beroep: resultaat bereiken als adviseur

Adviseren als tweede beroep: resultaat bereiken als adviseur

H. Nathans Deventer 2005

Om succesvol te zijn in een organisatie is beheersing van de eigen vakdiscipline niet voldoende. In dit boek wordt uit de doeken gedaan hoe men ideeën en adviezen in een organisatie wél geaccepteerd krijgt en hoe weerstanden overwonnen kunnen worden. In zes hoofdstukken lees je hoe je ideeën en adviezen in je organisatie wél geaccepteerd krijgt. Hoe je weerstanden kunt overwinnen. Daarbij komen zaken aan de orde als 'standvastig in doelen maar flexibel in methoden', rollen en rolconflicten, het opbouwen van formele en informele netwerken, het onderkennen van en omgaan met de organisatiecultuur en het ontwikkelen van de juiste adviesstrategie.

ISBN10: 9013028802

Breng beweging in je loopbaan

Breng beweging in je loopbaan

M. Kuijpers Amsterdam 2005

De schrijfster gaat in op vijf aandachtsgebieden die binnen de loopbaan een essentiële rol spelen: motieven, kwaliteiten, de wereld van de arbeid, netwerken en sturen. Kuijers is een van de weinige auteurs die nadrukkelijk een verbinding legt tussen het sturen van de loopbaan en leerprocessen en een leven lang leren. Als doe-het-zelfboek is dit boek vooral toegankelijk voor professionals.

ISBN10: 9052614776

De paradox van keuzes: hoe teveel een probleem kan zijn

De paradox van keuzes: hoe teveel een probleem kan zijn

Barry Schwartz Utrecht 2004

Meer keuzes betekent meer mogelijkheden, maar ook meer twijfels. Aan de hand van een groot aantal psychologische onderzoeken laat Barry Schwartz zien waarom het ons zoveel moeite kost om keuzes te maken, vooral als het aanbod groot is. Hij beschrijft de trends daarin van de 21e eeuw en geeft ook tips om succesvol te kiezen.

ISBN10: 9035132696

Counseling the procrastinator in academic settings

Counseling the procrastinator in academic settings

Henri C. Schouwenburg, Clarry Lay, Timothy A. Pychyl en Joseph R. Ferrari Washington DC 2004

Uit onderzoek in Noord-Amerika blijkt dat bij 70% van de studenten uitstelgedrag voorkomt. In Counseling the procastinator in Academic Settings zijn verschillende begeleidingsmethoden beschreven die voor verandering kunnen zorgen. De auteurs geven een overzicht van recent onderzoek en presenteren theorieën over uitstelgedrag.

ISBN10: 1591471079 

Doe het vandaag! Stap voor stap je uitstelgedrag te lijf

Doe het vandaag! Stap voor stap je uitstelgedrag te lijf

Tanja van Essen en Henri C. Schouwenburg Tiel 2004

Een zelfhulpboekje voor mensen die hun uitstelgedrag aan willen pakken. Naast een korte beschrijving van theoretische achtergronden en oorzaken van uitstelgedrag, is er aandacht voor wat je aan uitstelgedrag kunt doen. Met o.a. het gebruik van time-management technieken, technieken uit de R.E.T en uit de Oplossingsgerichte Training.

ISBN10: 902095833X

Spreken in het openbaar

Spreken in het openbaar

Klaas Wietzema en Patricia Jansen Amsterdam 2004

Met dit boek leer je stap voor stap hoe je op de juiste manier een presentatie kunt voorbereiden en houden. Ook interessant voor ervaren sprekers.
Aan de hand van de checklists achter in het boek is het mogelijk een presentatie goed en snel voor te bereiden. Tips voor zowel de beginnende als de gevorderde spreker zorgen ervoor dat goede presentatoren nóg beter worden.

Bij het boek worden een interactieve PowerPoint-cursus en MasterPointer-software gratis geleverd.

ISBN10:9043016152

Interculturele communicatie

Interculturele communicatie

D. Pinto Houten 2004

In dit boek wordt inzichtelijk gemaakt hoe de culturele normen en waarden, meer dan de taal, bepalend zijn voor denken, communiceren en handelen en hoezeer deze normen en waarden verschillen tussen westers en niet-westers georiënteerde burgers. In dit boek zijn 41 cases opgenomen ter illustratie van het theoretische gedeelte van het boek.

ISBN10: 9031342955

De liefdesladder

De liefdesladder

E.M. van de Eerenbeemt Amsterdam 2004

Familiebanden zijn sterk. In 'De liefdesladder' laat Else-Marie van den Eerenbeemt zien dat de relatie met ouders, grootouders, broers en zussen van niet te onderschatten belang is. Hoe moeilijk en ingewikkeld die banden soms ook zijn, het is zinvol om op zoek te gaan naar een evenwichtige wisselwerking tussen geven en nemen, rechten en verplichtingen, solidariteit en loyaliteit. Aan de hand van talloze voorbeelden verschaft Van Eerenbeemt de lezer inzicht in het ogenschijnlijk ondoorgrondelijke proces van familiekwesties en legt zij de mechanismen bloot die van invloed zijn, in positieve en negatieve zin, op onderlinge en nieuwe relaties.

Loskomen, teruggaan naar wie we in wezen zijn

Loskomen, teruggaan naar wie we in wezen zijn

Els Kikke Bres 2003

Loskomen is een rondleiding door de doolhof van conditioneringen die ons antwoord zijn op onze allereerste levenservaringen. Deze conditioneringen zijn strategieën geworden, die ons karakter en onze levenswijze gevormd en vaak beperkt hebben.
Met verschillende voorbeelden worden karaktertypen, hun strategieën en typerend gedrag toegelicht. Dankzij de vele voorbeelden is dit een prettig leesbaar boek. 

ISBN10: 9062290817

Psychologische gespreksvoering

Psychologische gespreksvoering

G. Lang en H. T. van der Molen Soest 2003

Dit boek is een standaardwerk op het gebied van de theoretische achtergronden van het functioneren van mensen. In de eerste plaats willen de auteurs het inzicht vergroten in de theorieën die de hulpverlener houvast bieden bij zijn handelen. Het tweede doel is een overzicht te geven van het arsenaal aan concrete vaardigheden, dat nodig is voor het voeren van een hulpverleningsgesprek.
Op bijhorende website kan na aankoop van het boek ingelogd worden om vaardigheden verder te oefenen.

ISBN10:9024402026

Vertel mij je verhaal

Vertel mij je verhaal

Puck van der Land Haarlem 2002

Gebrek aan motivatie, uitstelgedrag, faalangst, studiekeuzeproblemen, seksueel misbruik, rouwverwerking: het kan allemaal voorkomen in het leven van studenten. Wie allereerst luistert naar wat zij vertellen, hort niet alleen de concrete problematiek, maar vindt in hun levensverhaal vaak onverwachte verbanden die kunnen leiden tot verheldering, verandering en persoonlijke groei. Hoe belangrijk de relatie met de ouders of andere familie is om volwassen te worden en met succes een studie af te ronden, wordt in dit boek naar voren gebracht.

ISBN10: 9060207955

Studeren: van ordenen van informatie tot het schrijven van een leesbare scriptie

Studeren: van ordenen van informatie tot het schrijven van een leesbare scriptie

D. van Delft e.a. (red.) Amsterdam 2002

Studeren is een vak. Een vak dat je moet leren en dat niet iedereen komt aanvliegen. Studenten stranden vaak in hun studie omdat ze een aantal elementaire regels niet toepassen. In het hoger onderwijs wordt als vanzelfsprekend aangenomen dat de student de vaardigheden heeft om zijn studie naar behoren in te richten. Een misverstand. Daarom heeft de redactie van NRC Handelsblad een reeks handleidingen voor een succesvolle afronding van de studie samengesteld.

ISBN10: 9050185738

Helping college students succeed: a model for effective intervention

Helping college students succeed: a model for effective intervention

G. Hirsch Philadelphia 2001

Helping College Students Succeed. A Model for Effective Intervention combineert theoretische uitgangspunten met praktische deskundigheid. Soms moet de Amerikaanse aanpak enigszins worden 'vertaald' in een meer Nederlandse, maar meestal zijn de voorbeelden zeer toepasbaar. Het boek is een aanrader voor zowel beginnende als gevorderde studentenbegeleiders.

ISBN10: 1560328525

Dit boek is ook verkrijgbaar als e-boek.

10 days to more confident public speaking

10 days to more confident public speaking

The Princeton Language Institute en Lenny Laskowski New York (VS) 2001

Toegankelijk en makkelijk leesbaar boek, waarbij in stappen alle belangrijke aspecten van spreken in het opnebaar worden doorgenomen. Veel tips en voorbeelden. 

ISBN10: 0446676683

Leren over leven in loyaliteit: over contextuele hulpverlening

Leren over leven in loyaliteit: over contextuele hulpverlening

May Michielsen, Wim van Mulligen en Leen Hermkens Amertsfoort 1998

In dit handboek contextuele therapie wordt in drie hoofdstukken het gedachtegoed van de contextuele therapie uitgelegd. In het eerste hoofdstuk staat het begrippenkader centraal, in het tweede hoofdstuk worden de consequenties voor de psychologische praktijk uiteengezet. Meer specifieke problematieken als sociale angst en verlegenheid komen in het derde hoofdstuk aan bod.

ISBN10: 9033440091

Kwaliteiten: een verfrissende kijk op eigen-aardigheden

Kwaliteiten: een verfrissende kijk op eigen-aardigheden

Peter Gerrickens ’s-Hertogenbosch 1997

Makkelijk leesbaar boek met een hoofdstuk over karakterstructuren. Een prima kennismaking om in het kort een idee te krijgen waarover het gaat en hoe karakterstructuren doorwerken in communicatie en contact. Vooral de herkenbaarheid en de praktische invalshoek kenmerken de beschrijving. 
Onderwerpen die in dit boek aan bod komen zijn onder andere: kwaliteiten in de knel, weerstand, karakterstructuren, latente kwaliteiten opsporen, omgaan met vervormingen, bezieling en visie.

Op de bijhorende website is onder andere het kwaliteitenspel te bestellen.

ISBN10: 9062290817

Innerlijke Leiding: de kunst om de innerlijke stem te volgen tot in de dagelijkse praktijk

Innerlijke Leiding: de kunst om de innerlijke stem te volgen tot in de dagelijkse praktijk

Hanneke Korteweg-Frankhuisen en Hans Korteweg Juwelenschip 1989

In dit boek worden in twee hoofdstukken de karakterstructuren behandeld. In het eerste hoofdstuk gaat men nader in op het ontstaan van karakterstructuren, in het tweede worden de afzonderlijke structuren beschreven. De schrijvers hebben een spirituele invalshoek om te kijken naar de mens en zijn groei. 

ISNB10: 9021584336

Binding

Binding

Handicap en Studie Utrecht

Binding is een uitgave van handicap+studie, expertisecentrum voor onderwijs en handicap. Deze stichting stimuleert de deelname van jongeren met een handicap of chronische ziekte aan het hoger onderwijs. Er moeten meer jongeren met een handicap of chronische ziekte gaan studeren en zij moeten de opleiding van hun eigen keuze succesvol kunnen afronden.

Artikelen verschijnen op www.handicap-studie.nl. Binding verschijnt 4 keer per jaar.