Verwante organisaties

Naast de LVSA kunnen andere organisaties interessant zijn voor studieadviseurs. Bekijk hier met welke (internationale) organisaties de LVSA contact houdt.

Landelijk Beraad Studentendecanen

Het Landelijk Beraad Studentendecanen WO (LBS-WO) is een beroepsvereniging van circa 55 studentendecanen in het wetenschappelijk onderwijs. In Nederland zijn er 13 universiteiten, waarvan de studentendecanen zijn verenigd in het LBS-WO. Het LBS-WO werkt samen met het LOShbo (beroepsvereniging van HBO studentendecanen). Overlegpartner van o.a. DUO, UAF, Nuffic, IND, Handicap&Studie. Volgt ontwikkelingen in wet- en regelgeving op de voet en levert een actieve bijdrage aan het wetgevingstraject.

Op hun website vind je meer informatie.

VSNU
De VSNU, vereniging van universiteiten, wordt gevormd door de veertien Nederlandse Universiteiten. De VSNU behartigt de belangen van de universiteiten naar kabinet, politiek, overheid en maatschappelijke organisaties.

Informatie over de CAO kun je ook vinden op de website van de VSNU.

ISO
Het Interstedelijk Studenten Overleg is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland en behartigt de algemene belangen van ruim 688.000 studenten aan universiteiten en hogescholen

Op de website vind je onder andere een pagina met veelgestelde vragen door studenten.

LOShbo
LOShbo is de Landelijke Organisatie van Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs.

Op de website kun je uitgebreide informatie vinden zoals het Digitaal Decanenhandboek met informatie over organisatie van onderwijs, financiën en studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Handicap en Studie
Expertisecentrum handicap + studie ondersteunt hogescholen en universiteiten bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten met een functiebeperking.

Op de website vind je meer informatie.

Nacada
The National Academic Advising Assosiation is een Amerikaanse vereniging voor studentbegeleiders in het hoger onderwijs. Zij organiseren nationale en internationale congressen.

In hun online Clearinghouse kun je verschillende artikelen over studentbegeleiding vinden. Of neem een kijkje op de website.

GIBeT
Gesellschaft für Information, Beratung und Therapie an Hochschulen is een Duitse organisatie voor studieadviseurs.

Op hun website is onder andere informatie te vinden over scholingstrajecten die Duitse studieadviseurs kunnen doorlopen.