Verwante organisaties

Naast de LVSA kunnen andere organisaties interessant zijn voor studieadviseurs. Bekijk hier met welke (internationale) organisaties de LVSA contact houdt.

Landelijk Beraad Studentendecanen WO (LBS-WO)
Het Landelijk Beraad Studentendecanen WO (LBS-WO) is een beroepsvereniging van studentendecanen in het wetenschappelijk onderwijs. Studentendecanen van de 13 Nederlandse universiteiten,zijn verenigd in het LBS-WO. Het LBS-WO werkt samen met het LOShbo, is overlegpartner van o.a. DUO, UAF, Nuffic, IND en ECIO. Verder volgt LBS-WO de ontwikkelingen in wet- en regelgeving op de voet en levert een actieve bijdrage aan het wetgevingstraject.

Op hun website vind je meer informatie.

Studentendecanen – Behulpzaam en Raadgevend

LOShbo
LOShbo is de Landelijke Organisatie van Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs.

Op de website kun je uitgebreide informatie vinden zoals het Digitaal Decanenhandboek met informatie over organisatie van onderwijs, financiën en studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden.


Universiteiten van Nederland
De Universiteiten van Nederland (voorheen de VSNU) is een vereniging die gevormd wordt door de veertien Nederlandse universiteiten. UNL behartigt de belangen van de universiteiten naar kabinet, politiek, overheid en maatschappelijke organisaties.

Informatie over de CAO kun je ook vinden op de website van UNL.

logo

ISO
Het Interstedelijk Studenten Overleg is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland en behartigt de algemene belangen van ruim 688.000 studenten aan universiteiten en hogescholen

Op de website vind je onder andere een pagina met veelgestelde vragen door studenten.

UKAT
UK Advising and Tutoring association (UKAT) is een Britse vereniging die zich richt op het bevorderen van effectieve persoonlijke studentbegeleiding en academische advisering in het hoger onderwijs. Het streven van UKAT is om dit te bevorderen door middel van conferenties, symposia, workshops, steun voor origineel onderzoek, peer-reviewed academische publicaties, accreditatie van de praktijk en professionele cursussen.

Op de website vind je meer informatie.

About Us | UKAT - UK Advising and Tutoring

Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO)
Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) was tot 2019 bekend onder de naam Handicap en Studie.
ECIO adviseert en ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo bij het inclusiever maken van het onderwijs - leren zonder belemmering. Daarbij richt ze zich op diverse onderwijsprofessionals - van docenten, studieadviseurs en decanen tot examencommissies en bestuurders - .die zich inzetten voor inclusief onderwijs en studentenwelzijn.

Op de website vind je meer informatie.

Nacada
The National Academic Advising Assosiation is een Amerikaanse vereniging voor studentbegeleiders in het hoger onderwijs. Zij organiseren nationale en internationale congressen.

In hun online Clearinghouse kun je verschillende artikelen over studentbegeleiding vinden. Of neem een kijkje op de website.

GIBeT
Gesellschaft für Information, Beratung und Therapie an Hochschulen is een Duitse organisatie voor studieadviseurs.

Op hun website is onder andere informatie te vinden over scholingstrajecten die Duitse studieadviseurs kunnen doorlopen.