Aandachtsgebieden van studieadviseurs

Om bij ieder aandachtsgebied professioneel te kunnen handelen heeft een studieadviseur per aandachtsgebied een aantal competenties nodig.

Elke studieadviseur hoort bekwaam te zijn en zich verder te professionaliseren in aandachtsgebieden A (de student) en B (de studie). Dit zijn van oudsher ook onderwerpen van LVSA-cursussen.

Aandachtsgebied C (de omgeving) zal bij ervaren studieadviseurs steeds meer in het gezichtsveld komen.Binnen de LVSA worden meer cursussen ontwikkeld en gegeven die zich hierop richten zoals "Het opzetten en modereren van cursussen voor collega's".

Om professionalisering van studieadviseurs te blijven stimuleren, heeft de LVSA een bestuur met bestuursleden vanuit alle universiteiten van Nederland. Leidinggevenden die meer willen weten over wat een bestuurslid doet, kunnen dit document raadplegen.