Beginnende studieadviseurs

Welkom nieuwe studieadviseur!
Graag geven we je meer informatie over welke zaken belangrijk zijn om te weten als beginnende studieadviseur en wat je daarbij kunt verwachten van de LVSA.

De functie

Als studieadviseur heb je de taak om studenten zo goed mogelijk door hun studie te helpen zonder de organisatie onevenredig zwaar te belasten. Je zult onder andere te maken krijgen met voorlichting, individuele gesprekken, doorverwijzen, beleid van de organisatie en conflict bemiddeling. In de gesprekken met studenten wordt er verwacht dat je problemen kunt herkennen, weet door te vragen en een luisterend oor kunt bieden. Je geeft advies en begeleidt studenten bij de aanpak van hun studie en bij het maken van de juiste keuzes. Studenten, allemaal met hun eigen problematiek en vragen, zullen bij de studieadviseur aankloppen. Er wordt verwacht dat je deze vragen en problemen zo goed mogelijk afhandelt, zowel voor de student als voor de organisatie.

De organisatie

Een studieadviseur is actief binnen een onderwijsinstelling. Je werkt samen met directe collega-studieadviseurs, maar krijgt ook veelvuldig te maken met docenten, studentendecanen, studentenpsychologen, het management en overige werknemers van student- en onderwijszaken. Om de taken zo goed mogelijk uit te voeren en de studenten zo goed mogelijk te helpen is het belangrijk om te weten wie wat te bieden heeft en hoe je bepaalde zaken kunt organiseren. Wij raden beginnend studieadviseurs aan om al deze collega’s snel te leren kennen. Weten wanneer en hoe je een student het beste kunt doorverwijzen, zorgt dat de student sneller op de juiste plek is en dat scheelt uiteindelijk veel tijd. Denk hierbij aan de medewerkers die hierboven staan genoemd en vraag bij collega studieadviseurs na welke medewerkers bij jouw faculteit en universiteit nog specifiek van belang zijn.

Competenties

Vrijwel geen enkele studieadviseur start met dezelfde bagage. Wanneer je bent ingewerkt in de dagelijkse gang van zaken, is het tijd om dieper in te gaan op competenties die binnen de functie van studieadviseur van belang zijn. In het UFO-profiel van de studieadviseur staan de taken die bij de functie van studieadviseur horen. Dit profiel wordt ook gebruikt tijdens functionerings- en voortgangsgesprekken en zou een goede leidraad moeten zijn voor het bespreken van de al aanwezige competenties en de nog te ontwikkelen competenties. Wij adviseren om samen met je leidinggevende, en waar mogelijk met collega studieadviseurs, te bekijken welke competenties in aanmerking komen. Vervolgens bekijk je welke trainingen of cursussen op je eigen instelling gegeven worden en welke cursussen de LVSA aanbiedt. De LVSA-cursussen worden aangeboden voor alle studieadviseurs van beginnend tot ervaren. Kijk ook eens naar onze aanbevolen literatuur.

Intervisie en contact

In dit vak loopt iedereen wel eens tegen een lastige situatie aan. Niet alles is altijd zwart-wit en niet alles ligt altijd letterlijk vast in de examenreglementen. Hierom is het belangrijk om eigen ideeën en beslissingen over bepaalde situaties te kunnen peilen bij collega’s en de mogelijkheid te hebben om advies te vragen.

Bijna alle universiteiten hebben een overleg van studieadviseurs, waar je collega’s kunt ontmoeten, maar waar ook organisatorische universitaire zaken aan de orde komen (bv. allerlei regelingen, wetten en BSA). Dit is een snelle manier om op de hoogte te blijven, kennis te maken met ervaren en andere beginnende collega's en met studentendecanen en -psychologen.

Ook adviseren wij om samen met andere studieadviseurs een intervisiegroep op te zetten. Je kunt je natuurlijk ook bij een bestaande groep aansluiten om te leren van elkaar en elkaar te adviseren over specifieke casuïstiek. Daarnaast is er voor algemene zaken ook de mogelijkheid om discussies te starten of te volgen via onze LVSA Linked-In pagina en zo andere collega studieadviseurs om advies te vragen.

Tenslotte is het van belang dat de situatie in het juiste perspectief gezien wordt door de betrokkenen. Wat is het probleem? Wie is er verantwoordelijk voor dat dit probleem wordt opgelost? Is het geoorloofd of gepast om “Nee” te zeggen op bepaalde verzoeken en op basis waarvan? Vaak zal het voldoende zijn om zelf op deze manier stil te staan bij de situatie, maar dit zijn ook goede vragen om met directe collega’s of in een intervisiegroep te behandelen.

Vragen

Heb je nog vragen? Kijk dan eens op onze pagina met veelgestelde vragen, en dan speciaal voor beginnende studieadviseurs: Vragen voor beginnende studieadviseurs