Tot wanneer loopt het contributiejaar?

Zodra je lid bent van de LVSA wordt je lidmaatschap elk jaar automatisch verlengd. Het contributiejaar loopt per kalenderjaar.