Hoe kan ik zonder cursus voldoen aan de aandachtsgebieden?

De competenties van de verschillende aandachtsgebieden zijn op verschillende manieren te verwerven.

Naast de LVSA cursussen zijn er tal van andere cursussen en opleidingen. Universiteiten bieden steeds meer zelf mogelijkheden aan, onder andere in de vorm van professionaliseringstrajecten. Daarnaast kunnen ervaringen en competenties opgedaan in andere werkzaamheden van nut zijn.
Vaak is het ook mogelijk om via intervisiebijeenkomsten binnen de universiteit te werken aan de verschillende aandachtsgebieden.

In het UFO-profiel van de studieadviseur staan het doel van de functie, indelingscriteria, resultaatgebieden en competenties beschreven.