Werkgroep Studiedag

Elk jaar, meestal in mei, is er een algemene ledenvergadering. Volgende op deze bijeenkomst is er het ene jaar een studiedag en het andere jaar een meerdaagse conferentie. Meestal vindt de studiedag in Utrecht plaats.

Op deze dag worden interessante en actuele zaken, die betrekking hebben op het werk van de studieadviseur, gepresenteerd. De studiedag kent meestal een algemene inleiding voor alle deelnemers. Voor de rest van de dag is er een keuze uit diverse workshops. De werkwijze binnen de workshops varieert. Eigen inbreng van ervaring is vaak mogelijk en wordt meestal gevraagd. Dit past ook in de opzet van de studiedag. Nieuwe en actuele kennis wordt niet alleen geleverd door de diverse aanbieders van lezingen en workshops maar wordt vaak ook verkregen van collegae studieadviseurs. De volgende studiedag is in mei 2022.

Thema van de studiedag van 2022 wordt in het voorjaar van 2022 kenbaar gemaakt. Naast lezingen en workshops zullen er op die dag ook posterpresentaties (van studieadviseurs) zijn.

Werkgroepleden:

- Saskia Blijlevens (Tilburg University, Achterwacht LVSA)
- Pien van Leengoed (Universiteit Utrecht)
- Harriet Luijendijk-Jungerius (Universiteit Utrecht)
- Emily Ouwehand (Universiteit Leiden)
- Nynke Penninga (Technische Universiteit Delft)
- Trudeke Sanders (Wageningen Universiteit, Bestuurslid LVSA)
- Ineke Steenhoek (Universiteit Utrecht, voorzitter werkgroep)

Contactpersoon: Trudeke Sanders (Bestuurslid LVSA)